Sådan bogføres udbytte i anpartsselskab (ApS)

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Hvis du har et ApS, kan du hvert år trække udbytte ud til dig selv (og andre medejere) som et alternativ til løn, såfremt der er overskud i virksomheden. Har du gjort det, og skal du nu til at bogføre overførslen? Så har vi lavet denne guide til dig.

Lad os antage, at du har valgt at få udbetalt udbytte på 40.000 kr. Så skal du faktisk lave to udbetalinger: en til dig og en til SKAT. Udbytte skal der betales 27 procent skat af. Hvorvidt der skal udbetales udbytte, besluttes på virksomhedens generalforsamling.

Udregninger på et udbytte på 40.000 kr. ser således ud:

10.800 kr. til skat (40.000 * 0,27)
29.200 kr. til dig (40.000 * 0,73)

Skatten og dit udbytte udbetales ad to omgange. Skatten skal virksomheden sørge for at få indberettet. Desuden så skal du også bogføre en udlodning af udbyttet. Guiden inddeles derfor i tre dele.

Sådan bogfører du udbytte 

På virksomhedens generelforsamling bliver det besluttet, om der skal udbetales udbytte til virksomhedens ejere. Skal der udbetales udbytte, skal man på den sidste dato i regnskabsåret bogføre en udlodning af det udbytte, der skal udbetales. Udlodning laver du i et finansbilag, som du finder under fanen Bogføring → Under diverse vælg finansbilag. Udfyld bilaget som vist i nedenstående – og husk, at du skal vælge den sidste dato i regnskabsåret (fx 31. december). Udlodning af udbytte regnskabsär 2018 Med denne postering er der nu klar til at blive udbetalt udbytte. Det kan du læse mere om i punkt 2 og 3.

I Dinero har vi lavet en nem skabelon til at bogføre ovenstående. Tryk BogføringSkabeloner → Vælg Udbetaling af udbytte. Bilaget udfyldes som vist herunder. Husk at vælge den dato, hvor udbyttet er hævet fra jeres bankkonto: Sådan bogfører du udbetaling af udbytte til ejer Med ovenstående postering har vi nu bogført udbetaling af udbytte til ejeren. I næste punkt kan du se, hvordan du bogfører skatten.

Denne bogføring foregår faktisk på nøjagtig samme måde som punkt 2 – så tryk Bogføring → Skabeloner → Vælg Udbetaling af udbytte. Udfyld som vist i nedenstående. Husk at vælge den dato, hvor skatten er hævet fra jeres bankkonto: Med ovenstående postering har I nu bogført, at I har betalt udbytteskatten.

Hvordan udbetales udbytte?

Kapitalselskaber får udbetalt et udbytte, hvis regnskabsåret har været godt, når der ses på overskud og kapitalberedskabet. Virksomhedens udbytte bliver udloddet og fordelt i forbindelse med præsentationen af årsregnskabet på generalforsamlingen. Det står beskrevet i vedtægterne, hvordan processen for udlodning af udbytte foregår.

Hvornår kan der udloddes udbytte?

Der kan udloddes udbytte hvis virksomheden har et positivt resultat for regnskabsåret. Dog hvis virksomheden har underskud fra tidligere regnskabsår, skal dette underskud dækkes først, før man kan begynde at beregne virksomhedens overskud. Dvs. at underskuddet fra tidligere år først skal dækkes af overskuddet, og først herefter må der betales udbytte af det resterende overskud. 

Tips & bonusinfo

  • Er I flere ejere af firmaet, er bogføringen den samme. I skal bare sørge for at bogføre det samlede udbytte (punkt 1) og et bilag for hver udbetaling (punkt 2 og 3).
  • Skal du overføre udbyttet til dit holdingselskab? Se denne guide.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram