Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Generalforsamling

En generalforsamling er et møde, der typisk holdes en gang om året. En generalforsamling kan både finde sted i et selskab. Er der tale om et aktieselskab, skal alle aktionærer indbydes. På en generalforsamling kan aktionærerne bruge deres stemmeret og være med til at træffe beslutninger på selskabets vegne.

Hvad er en generalforsamling?

En del af det at være aktionær er at have ret til at deltage på aktieselskabets årlige generalforsamling og bruge sin stemmeret. Er du aktionær i et selskab, vil du derfor årligt modtage en invitation til selskabets årlige generalforsamling.

Til generalforsamlingen deltager selskabets ledelse og alle de aktionærer, der har lyst. Skal der træffes beslutninger til generalforsamlingen, har du som aktionær stemmeret, og den kan du bruge på mødet, hvis du vil.

Der bliver skelnet mellemordinær generalforsamlinger og en ekstraordinær generalforsamlinger. Den ordinære afholdes fast hvert år, mens den ekstraordinære kommer på tale, hvis der opstår et behov for at vende yderligere emner med aktionærerne og ledelsen.

Hvad er ordinær generalforsamlinger?

Er den årlige generalforsamling, som bliver afholdt i ethvert aktieselskab. Her bliver alle de planmæssige emner på dagsorden gennemgået.

Et af de emner, der er på dagsordenen hvert eneste år, er selskabets regnskab. Årsrapporten bliver gennemgået for aktionærerne, som efterfølgende skal godkende den. Deres godkendelse er nødvendig for, at regnskabet kan blive sendt ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen i aktieselskabet, vil det også finde sted på den årlige generalforsamling.

Eksempel på dagsorden

En dagsorden til generalforsamlinger kan se meget forskellige ud. Det afhænger ikke kun af, hvad der rører sig i selskabet, men også af hvilket selskab, der er tale om. Her kommer et eksempel på, hvordan en dagsorden kan se ud:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af årsrapport
 • Godkendelse af årsrapport
 • Godkendelse af budget
 • Indkomne forslag
 • Valg af nyt medlem til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Hvad er ekstraordinær generalforsamlinger?

Du kan som aktionær i et selskab også blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Det kan være, at revisoren finder behov for at diskutere markante ændringer til regnskabet og derfor indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Eller at ledelsen har en betydningsfuld beslutning, som de gerne vil have diskuteret.

Hvad er stiftende generalforsamlinger?

I tilfælde af at du gerne vil stifte en forening, så kan en stiftende generalforsamling komme på tale. Her bliver de interesserede medlemmer inviteret, og der vælges eventuelt en bestyrelse. De, som indkalder til mødet, vil typisk have lavet et udkast til vedtægter, som også vil blive diskuteret på den stiftende generalforsamling.

 • Var denne artikel nyttig?
 • JaNej

Sidst opdateret: 21/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?