Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Sygedagpenge og refusion

Sygedagpenge og refusion

Er du eller en af dine medarbejdere sygemeldt eller i karantæne på grund af coronavirus? Så er der hjælp at hente gennem regeringens tiltag.

I dette indlæg fortæller vi, hvilken betydning ændringerne i reglerne har for dig som arbejdsgiver og selvstændig i forhold til sygedagpenge og refusion.

Sygedagpenge corona

Sygedagpenge til dig som selvstændig, der er sygemeldt eller i karantæne på grund af coronavirus

Normalvis har selvstændige erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Men nu kan du som selvstændig få sygedagpenge fra første sygedag, såfremt at coronavirus er årsagen til din sygdom.

LÆS OGSÅ: Kompensation for faste udgifter

Du kan få refusion, hvis du er ude af stand til at arbejde, fordi du er smittet med coronavirus, eller hvis du er i hjemmekarantæne med symptomer herpå.

Du skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at du er ude afstand til at arbejde som følge af coronavirussen. Læs mere, og hent en tro- og loveerklæring, hos vores venner fra Visma DataLøn.

Så hvordan ansøger jeg om sygedagpenge som selvstændig?

Som selvstændig ansøger du om sygedagpenge ved at udfylde en blanket, hvor du anmelder sygefraværet. Denne udfyldte blanket sendes til din kommune senest tre uger efter første sygedag. Blanketten finder du på kl.dk – Søg efter blanketnavn: NR104C. 

Søg via NemRefusion, Anmeld fravær, Vælg "andre årsager"

Sygedagpenge til en medarbejder, der er sygemeldt eller i karantæne på grund af coronavirus

Har du en medarbejder, der er ude af stand til at arbejde på grund af smitte med coronavirus eller er i karantæne med symptomer, kan du få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Du kan søge refusion med tilbagevirkende kraft fra den 27 februar. Du kan altså søge om refusionen for de medarbejdere, der har været smittet med coronavirus eller har været i karantæne med symptomer fra denne dato.

LÆS OGSÅ: Adgang til billigere banklån

Du skal udbetale løn til din medarbejder under fraværet som normalt. Er medarbejderen ansat på en funktionærkontrakt, skal medarbejderen have udbetalt sin normale løn. Er medarbejderen ikke funktionær, så skal du udbetale løn under sygdom ud fra, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten eller i en eventuel overenskomst.

Din medarbejder skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at han/hun er ude afstand til at arbejde som følge af coronavirussen. Læs mere, og hent en tro- og loveerklæring, hos vores venner fra Visma DataLøn.

Så hvordan søger jeg om refusion for mine medarbejdere?

Du søger via NemRefusion på virk.dk. Her anmelder du fraværet og søger om refusion fra første arbejdsdag ved at vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Medarbejderen skal desuden underskrive en tro- og loveerklæring om, at vedkommende er smittet med eller i karantæne på grund af coronavirus.

Søg via NemRefusion - Anmeld fravær - Vælg "Andre årsager"

Mest stillede spørgsmål til dette indlæg

Er din medarbejder sendt hjem på anbefaling fra myndighederne, og kan medarbejderen ikke arbejde hjemmefra, så kan du som arbejdsgiver få refusion for hele perioden, hvor medarbejderen ikke arbejder.

Bemærk: Alt indhold på denne side er vejledende. Det er skrevet efter bedste evne og med de oplysninger, vi på nuværende tidspunkt har adgang til.

Rasmus Nielsen
Rasmus er en sand "professor" i regnskab og skriver artikler, laver videoer og afholder kurser om både regnskabsemner samt Dinero.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?