Dagpenge

Hvis du er arbejdsløs, kan du få udbetalt en fast dagpengesats hver måned. For at få dagpenge skal du være betalende medlem af en a-kasse samt tilmeldt dit lokale jobcenter.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 17/05/2024


Hvad er dagpenge?

Er du ledig på arbejdsmarkedet, kan du få dagpenge udbetalt hver måned, hvis du betaler til en a-kasse og tilmelder dig det lokale jobcenter.

Dagpenge er en overførselsindkomst, som bliver betalt af det offentlige på lige fod med kontanthjælp, barselsdagpenge, sygedagpenge og så videre. Det er via din a-kasse, du får dine dagpenge udbetalt. Tidligere ville overarbejde fra et tidligere arbejde blive modtaget i dine dagpenge. Det er ikke længere tilfældet.

Husk at bruge det rigtige skattekort, så du får udbetalt det rigtige beløb.

Dagpengesats – hvad får man i dagpenge?

For at få dagpenge skal du melde dig ledig til din a-kasse og til dit lokale jobcenter. Din a-kasse går så ind og laver en beregning på, hvor høj en dagpengesats du er berettiget til.

Din dagpengesats bliver beregnet ud fra to faktorer:

  1. Din indkomst de seneste 24 måneder
  2. De maksimale dagpengesatser

De dagpenge, du kan få udbetalt, afhænger af den lønindtægt, du har haft, inden du blev ledig. Du kan højst få udbetalt, hvad der svarer til 90 procent af den løn, du fik, inden du blev arbejdsløs.

Hvad ligger de maksimale dagpengesatser på? 

Er du fuldtidsforsikret, ligger den højeste dagpengesats i 2024 på 20.359 kr. 

Er du deltidsforsikret, ligger den højeste dagpengesats i 2024 på 13.573 kr.

Det vil altså sige, at det er de beløb, du højst kan få udbetalt. Det gælder uanset, hvor høj en lønindtægt du har haft tidligere.

Er du nyuddannet, gælder en særlig dimittendsats.

Hvem har ret til dagpenge? 

Har du i løbet af det seneste år indbetalt til en a-kasse? Og står du nu pludselig uden job? Så har du ret til dagpenge.

Dagpengereglerne er på det her punkt meget simple. Hvis du betaler til en a-kasse, er du forsikret mod at blive ledig. Og så kan retten til dagpenge ikke tages fra dig, hvis du ellers overholder de regler, der er.  

Som selvstændig kan du også ende i en situation, hvor du står uden job. Det kan derfor også være relevant for selvstændige at være medlem af en a-kasse – og der findes a-kasser, som har særligt fokus på selvstændige.

Hvis du ikke er berettiget til dagpenge, er du sandsynligvis berettiget til kontanthjælp.

Krav til dagpengemodtagere

For at være berettiget til at modtage dagpenge, er der krav til at du skal:

  1. Være registreret som arbejdssøgende i dit Jobcenter
  2. Være til rådighed for arbejdsmarkedet og sende jobansøgninger ud
  3. Have været medlem af en a-kasse i min. 12 måneder
  4. Bo og opholde dig i Danmark
  5. Oprette og opdatere dit CV på Jobnet

Det kan være en god ide at kontakte din a-kasse eller dit Jobcenter for at blive vejledt i forbindelse med, hvilke krav du skal opfylde for at være berettiget til at modtage dagpenge.

Du kan ikke benytte dig af reglerne for medarbejdende ægtefælle, hvis du modtager dagpenge. Derfor skal du afmelde dig disse, da du dermed bliver anset som lønmodtager.

Hvad er supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er en mulighed, du kan gøre brug af, hvis du finder et deltidsarbejde. Arbejder du mindre end 37 timer om ugen over en midlertidig periode, kan du få suppleret op for de timer, du mangler, for at nå op på en fuldtidsstilling. 

Du skal dog være opmærksom på, at du skal ansøge om at få udbetalt minimum 14,8 timer om måneden. Det gælder også, hvis der kommer ferie eller sygedage ind over.

De supplerende dagpengeregler kan være en smule kringlede at finde rundt i, og du skal huske på, at det kun er en midlertidig løsning. Derfor skal du også fortsat være aktiv i forhold til din jobsøgning, mens du får udbetalt supplerende dagpenge.

Ifølge de gældende regler for supplerende dagpenge kan du få dem udbetalt i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. 

Hvordan og hvornår udbetales dagpenge?

Når du modtager dagpenge, skal du udfylde et dagpengekort eller ydelseskort hver måned. På baggrund af det bliver dine dagpenge udbetalt. 

Dagpengeudbetalingen finder sted sidst på måneden, og du får dine dagpenge udbetalt via Udbetaling Danmark. 

Hvordan er reglerne for ferie og dagpenge?

Du kan sagtens holde ferie, selvom du er inde i en periode, hvor du modtager dagpenge. Du kan bare ikke få dagpenge, mens du holder ferie. 

Du skal i stedet søge om at få udbetalt de feriepenge, du har optjent, mens du var i arbejde. Du kan også søge om at få udbetalt de feriedagpenge, du har sparet op under din dagpengeperiode. 

Husk også altid at melde det til både din a-kasse og dit lokale jobcenter, hvis du holder ferie, mens du er på dagpenge. Så kan du nemlig også holde ferie fra din jobsøgning.

Pengegaver eller store gaver kan også have betydning for dine dagpenge. Selvom du ikke kommer over beløbsgrænsen, så du skal betale gaveafgift, kan det have betydning for din ret til dagpenge.

Spørgsmål & svar

Hvad er dagpenge?

Du kan få dagpenge fra din a-kasse, hvis du mister dit arbejde eller går ledig i en periode mellem endt uddannelse og arbejde. For at få dagpenge skal du være meldt ind i en a-kasse og have været det i minimum et år.

Hvor meget får man i dagpenge?

Det afhænger af, hvor meget du har tjent de sidste 24 måneder, inden du blev arbejdsløs. Du kan højst få udbetalt 90 procent af den løn, du har tjent det sidste år.

Hvem har ret til dagpenge?

Det har alle, der har betalt til en a-kasse det seneste år, og som mister deres arbejde eller bliver færdiguddannede.

Hvad er supplerende dagpenge?

Du kan søge om supplerende dagpenge, hvis du bliver ansat i en deltidsstilling over en midlertidig periode.

Kan man holde ferie og få dagpenge?

Ja, du kan godt holde ferie, selvom du er på dagpenge. Du får bare ikke dagpenge, mens du holder ferie. Her skal du i stedet søge om opsparede feriepenge eller optjente feriedagpenge.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Dagpenge

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram