Refusion

Refusion handler primært om statens godtgørelse af kommunale udgifter inden for bestemte områder. Men refusion har også at gøre med de muligheder, som eksempelvis arbejdsgivere har for at få dækket sygefravær og udbetaling af løn under barsel.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er refusion - betydning

Hvad er en refusion?

Refusion er et begreb, som egentlig har flere ben at gå på i den henseende, at det bruges i forskellige sammenhænge. Mest kendt er det sikkert, når talen falder på samspillet mellem stat og kommune, hvor det i flere år har været tilfældet, at staten skulle refundere visse udgifter, som de forskellige kommuner havde.

Op til 1970 blev en meget stor del af de kommunale udgifter netop finansieret ved, at staten tilbagebetalte kommunernes udgifter, men senere er der i langt højere grad blevet tale om tilskud.

Dog skal du være opmærksom på, at staten stadig yder refusionen, når der er tale om udbetaling af kontante beløb til borgere i en kommune. Det kan dreje sig om kontanthjælp, folkepension og sygedagpenge. Dog refunderes ikke hele beløbet, men blot en procentsats.

Når det drejer sig om serviceområdet – det kunne for eksempel være i ældreplejen eller på skoleområdet – er der ikke længere tale om egentlig refusion. Her er der i stedet tale om, at staten yder et fast tilskud til den enkelte kommune.

NemRefusion for arbejdsgivere og selvstændige

Hvis du eksempelvis er arbejdsgiver, kan du søge om refusion for medarbejdere i fleksjob eller løntilskud. Men NemRefusion er også en løsning, hvor du som arbejdsgiver kan indberette syge- og barselsdagpenge.

Du kan nemlig som arbejdsgiver få refusion, hvis du har en medarbejder, som er på barsel, men det kræver, at du som arbejdsgiver lever op til en række krav:

  • Du skal betale din medarbejder fuld løn under barsel
  • Du skal have ret til refusion af dagpenge fra Udbetaling Danmark
  • Medarbejderens timeløn skal være højere end dagpengesatsen

Vi har lavet en guide til dig, som enten har haft en medarbejder i fleksjob eller på anden måde får lønrefusion. Sådan bogføres det.

Hvor meget kan du som arbejdsgiver få i refusion?

Du kan maksimalt få udbetalt 185,79 kroner pr. time i samlet refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk. Det beløb er sammensat af henholdsvis 116,22 kroner fra Udbetaling Danmark og 69,57 kroner fra Barsel.dk.

Hvis du skal have den største refusion, skal timelønnen være på minimum 179,51 kroner før AM-bidrag – hvis timelønnen er mindre, falder refusionen tilsvarende og falder helt bort, hvis timelønnen er lig med eller lavere end satsen for barselsdagpenge, som udgør 116,22 kroner.

Lad os se på et eksempel:

Timeløn

210,00 kr.

Feriepengetillæg

193,20 kr.

Refusionsberettiget timeløn

210,25 kr.

Barselsdagpenge Udbetaling Danmark

116,22 kr.

Forskel

94,03 kr.

Refusion fra Barsel.dk pr. time

94,03 kr.

Refusion i alt

210,25 kr.

Så udover at staten giver refusion til kommunerne, kan refusionen også foregå fra en offentlig instans til en privat instans. Refusionen handler nemlig om at tilbagebetale eller godtgøre en ydelse, hvor det må være i alles interesse, at der finder sådan en sted.

Spørgsmål & svar

Hvad er refusion?

Refusion kan være flere forskellige ting. Mest kendt er det sikkert, når talen falder på samspillet mellem stat og kommune, hvor det i flere år har været tilfældet, at staten skulle refundere visse udgifter, som de forskellige kommuner havde.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram