Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er en virksomhedsform, der forkortes A/S. Ejerne består af en række aktionærer, der ved køb af en aktie køber en lille del af aktieselskabet. Det er den virksomhedsform, der kræver størst kapital, og som anses som den mest seriøse i Danmark.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en meget velanset selskabsform. Ejerne af aktieselskabet er ikke alene stifterne af selve virksomheden. Enhver, der gør en investering ved at købe en aktie i virksomheden, kommer til at eje en bid af virksomheden.

Det betyder ikke bare, at hver enkelt aktionær vil komme til at nyde godt af det overskud, som selskabet genererer. Alle aktionærer har også noget at skulle have sagt til den årlige generalforsamling med deres stemmeret.

Hvordan oprettes et aktieselskab?

Et aktieselskab er den selskabsform, der r dyrest at oprette, og som er forbundet med flest regler og krav. Det er ikke muligt at oprette, hvis ikke du har en etableret virksomhed med en sund kapital. Du skal have en vis størrelse for at kunne tiltrække aktionærer, der vil investere i din virksomhed.

Når aktieselskabet bliver oprettet skal der indskydes et minimumsbeløb på 500.000 kroner. Der kræves også et stiftelsesdokument, en ejerbog og en eventuel åbningsbalance. Det er en omfattende proces med langt flere juridiske krav at oprette et aktieselskab sammenholdt med de andre mulige virksomhedsformer.

Hvem hæfter ved konkurs?

I et aktieselskab kan der være et ubegrænset antal ejere, og det er sjældent en person, der står alene med hæftelsen.

En af de helt klare og meget store fordele ved aktieselskaber er, at ejerne/aktionærerne ikke kan tabe mere, end de allerede har skudt i virksomheden. Ved konkurs vil de miste deres aktier, men de vil ikke blive stillet yderligere til ansvar.

Bliver der indskudt 500.000 ved etableringen af virksomheden, hæftes der heller ikke for et større beløb.

Hvilke regler gælder?

Ved driften af et aktieselskab er der mange regler, der skal følges. Det er blandt andet lovpligtigt, at der finder en revision af årsrapporten sted.

Senest fem måneder efter, at regnskabsåret ender, skal det være modtaget hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Og det skal være tilset af en autoriseret revisor. Sker det ikke, kan ethvert aktieselskabet risikere at blive opløst ved tvang.

Det er på samme vis lovpligtigt, at et aktieselskab har en direktør ansat, og at den daglige ledelse er bestyrelsens ansvar. Aktionærerne har således en relativ stor magt, da det er dem, der vælger, hvordan bestyrelsen skal sammensættes. Valget foregår som regel ved den årlige generalforsamling.

Hvad er forskellen på A/S og ApS?

Et aktieselskab (A/S) og et anpartsselskab (ApS) er to forskellige virksomhedstyper. De har dog en række lighedspunkter og bliver til tider forvekslet med hinanden.

Et ApS har kun et indskud på 50.000 kr., mens et A/S har et krav om 500.000 kr. På samme vis som ved et aktieselskab hæfter ejeren begrænset. Det vil altså sige, at ejeren kun kan miste det beløb, som han eller hun har skudt i virksomheden.

Mange mindre virksomheder starter op som et anpartsselskab og bliver senere i processen omdannet til et aktieselskab.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 27/07/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?