Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, der beregnes ud fra din årlige indkomst. Alle med AM-bidragspligtig indkomst får automatisk beskæftigelsesfradrag, og du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse. Da beskæftigelsesfradragets størrelse varierer i forhold til din indtægt, er det en god idé at sørge for, at din forskudsopgørelse er nogenlunde i overensstemmelse med de reelle forhold.

  • Læsetid: 3 minutter

  • Sidst opdateret 07/05/2021


Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Hvis du får AM-bidragspligtig løn eller har overskud i din virksomhed, får du automatisk et beskæftigelsesfradrag – altså penge man ikke skal betale skat af. Du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse, da Skattestyrelsen automatisk beregner det i forhold til din forventede årlige indkomst. Det betyder også, at du skal være opmærksom på, at du både kan få for meget og for lidt i beskæftigelsesfradrag, hvis du har angivet en meget upræcis årlig indkomst.

I 2018 var beskæftigelsesfradraget på 9,50 %, og det kunne maksimalt udgøre 34.300 kroner årligt. I øvrigt får du et forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis du er enlig forsørger – og i dette tilfælde kan fradraget højst udgøre 19.800 kroner.

Da beskæftigelsesfradraget i øvrigt er betinget af, at du betaler arbejdsmarkedsbidrag, får du ikke fradraget, hvis du for eksempel får SU, kontanthjælp eller dagpenge.

Beskæftigelsesfradraget stiger over de nærmeste år, som du kan se i nedenstående figur.

Procent:Højeste fradrag:Fuldt fradrag gives ved årlig indkomst på:
202010,539.400 kroner375.238 kroner
202110,640.600 kroner383.019 kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, bliver fradraget altså højere og højere fra år til år.

Beregn dit beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget varierer fra person til person

Da beskæftigelsesfradraget netop afhænger af den årlige indkomst, vil det også variere fra person til person. Hvis du har en årlig indtægt på 250.000 kroner, vil du i 2018 få et beskæftigelsesfradrag på lige knap 25.000 kroner. Mens en person med en årlig indtægt på 350.526 kroner vil få hele det fulde fradrag på 33.300 kroner. Beskæftigelsesfradraget kan i øvrigt ikke blive større end de tal, som er angivet i tabellen under kolonnen med højeste fradrag.

Hvad er et fradrag?

Kort fortalt er fradrag den del af din løn, som du ikke betaler skat af. Uanset om du er almindelig lønmodtager eller får SU, har du et personfradrag. Men du kan trække mange flere udgifter fra i din indtægt – for eksempel i form af underholdsbidrag, renter, kontingent til din A-kasse og fradrag for transport til og fra arbejde. Hvis du altså opfylder visse betingelser. Jo højere dit fradrag er, jo mindre betaler du i skat.

Men nu er det ikke sådan, at du selv kan sætte alle de fradrag på, som du har lyst til. Skattestyrelsen får nemlig automatisk besked om langt de fleste fradrag, og derfor kan du risikere at få dig en ubehagelig overraskelse, når årsopgørelsen dukker op, hvis du har skrevet beløb, som ikke har hold i virkeligheden. På den anden side kan overraskelsen være så meget desto større, hvis du ikke har været grundig nok med at skrive dine fradrag ordentlig på. Så er der nemlig en større chance for at få penge tilbage i skat.

Spørgsmål & svar

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Et beskæftigelsesfradrag er et skattefradrag, som du automatisk får, når du er aktiv på arbejdsmarkedet.

Hvordan beregnes beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget bliver beregnet ud fra din løn. I 2021 ligger procentsatsen på 10,6 %, men satsen varierer fra år til år.

Hvem får beskæftigelsesfradrag?

Alle danske skatteydere, der betaler AM-bidrag, får et beskæftigelsesfradrag. Det vil sige alle de danske borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet.

Hvornår får man beskæftigelsesfradrag?

Du skal ikke selv gøre noget for at få dit beskæftigelsesfradrag. Du får det automatisk tildelt, hvis du har en indkomst, som du betaler AM-bidrag af.

Kan fleksjobbere få beskæftigelsesfradrag?

Reglerne for fleksjobbere er ligesom for enhver anden lønmodtager. Du er fuldt berettiget til beskæftigelsesfradrag af den løn, du betaler AM-bidrag af.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram