Spring til indholdet

Sidst opdateret: 12/08/2019

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, der beregnes ud fra din årlige indkomst. Alle med AM-bidragspligtig indkomst får automatisk beskæftigelsesfradrag, og du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse. Da beskæftigelsesfradragets størrelse varierer i forhold til din indtægt, er det en god idé at sørge for, at din forskudsopgørelse er nogenlunde i overensstemmelse med de reelle forhold.

Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Hvis du får AM-bidragspligtig løn eller har overskud i din virksomhed, får du automatisk et beskæftigelsesfradrag. Du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse, da SKAT automatisk beregner det i forhold til din forventede årlige indkomst. Det betyder også, at du skal være opmærksom på, at du både kan få for meget og for lidt i beskæftigelsesfradrag, hvis du har angivet en meget upræcis årlig indkomst.

I 2018 er beskæftigelsesfradraget på 9,50 %, og det kan maksimalt udgøre 34.300 kroner årligt. I øvrigt får du et forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis du er enlig forsørger, og i dette tilfælde kan fradraget i 2017 højst udgøre 19.800 kroner.

Da beskæftigelsesfradraget i øvrigt er betinget af, at du betaler arbejdsmarkedsbidrag, får du ikke fradraget, hvis du eksempelvis får SU, kontanthjælp eller dagpenge.

Beskæftigelsesfradraget stiger over de nærmeste år, som du kan se i nedenstående figur.

Procent:Højeste fradrag:Fuldt fradrag gives ved årlig indkomst på:
20189,534.300 kroner350.526 kroner
201910,137.200 kroner350.495 kroner
202010,538.500 kroner349.524 kroner
202110,638.800 kroner349.057 kroner
202210,6539.300 kroner351.174 kroner
202310,6539.300 kroner351.174 kroner
202410,6539.300 kroner351.174 kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, bliver fradraget altså højere og højere fra år til år.

Beregn dit beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget varierer fra person til person

Da beskæftigelsesfradraget netop afhænger af den årlige indkomst, vil det også variere fra person til person. Hvis du har en årlig indtægt på 250.000 kroner, vil du i 2018 få et beskæftigelsesfradrag på lige knap 25.000 kroner. Mens en person med en årlig indtægt på 350.526 kroner vil få det hele og fulde fradrag på 33.300 kroner. Beskæftigelsesfradraget kan i øvrigt ikke blive større end de tal, som er angivet i tabellen under kolonnen med højeste fradrag.

Hvad er et fradrag?

Kort fortalt er fradrag den del af din løn, som du ikke betaler skat af. Uanset om du er almindelig lønmodtager eller får SU, har du personfradrag. Men du kan trække mange flere udgifter fra i din indtægt. Det kan for eksempel dreje sig om underholdsbidrag, renter, kontingent til din A-kasse og fradrag for transport til og fra arbejde. Såfremt du opfylder visse betingelser. Jo højere dit fradrag er, jo mindre betaler du i SKAT.

Men nu er det ikke sådan, at du selv kan sætte alle de fradrag på, som du har lyst til. SKAT får nemlig automatisk besked om langt de fleste fradrag. Derfor kan du risikere at få dig en ubehagelig overraskelse, når årsopgørelsen dukker op. Hvis du har skrevet beløb på uden rod i virkeligheden, På den anden side kan overraskelsen være så meget desto større, hvis du ikke har været grundig nok med at skrive dine fradrag ordentlig på. Så er der nemlig en større chance for at få penge tilbage i skat.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?