Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, der beregnes ud fra din årlige indkomst. Alle med AM-bidragspligtig indkomst får automatisk beskæftigelsesfradrag, og du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse. Da beskæftigelsesfradragets størrelse varierer i forhold til din indtægt, er det en god idé at sørge for, at din forskudsopgørelse er nogenlunde i overensstemmelse med de reelle forhold.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 23/01/2023


Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Hvis du får AM-bidragspligtig løn eller har overskud i din virksomhed, får du automatisk et beskæftigelsesfradrag – altså penge man ikke skal betale skat af. Du skal ikke selv skrive det på din forskudsopgørelse, da Skattestyrelsen automatisk beregner det i forhold til din forventede årlige indkomst. Det betyder også, at du skal være opmærksom på, at du både kan få for meget og for lidt i beskæftigelsesfradrag, hvis du har angivet en meget upræcis årlig indkomst.

I 2024 er beskæftigelsesfradraget på 10,65 %, og det kan maksimalt udgøre 45.100 kroner årligt. I øvrigt får du et forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis du er enlig forsørger – og i dette tilfælde kan fradraget højst udgøre 24.400 kroner.

Da beskæftigelsesfradraget i øvrigt er betinget af, at du betaler arbejdsmarkedsbidrag, får du ikke fradraget, hvis du for eksempel får SU, kontanthjælp eller dagpenge.

Beskæftigelsesfradraget stiger over de nærmeste år, som du kan se i nedenstående figur.

Procent:Højeste fradrag:Fuldt fradrag gives ved årlig indkomst på:
202310,6545.600 kroner423.474 kroner
202410,6545.100 kroner428.169 kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, bliver fradraget altså højere og højere fra år til år.

Beregn dit beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget varierer fra person til person

Da beskæftigelsesfradraget netop afhænger af den årlige indkomst, vil det også variere fra person til person. Hvis du har en årlig indtægt på 300.000 kroner, vil du i 2023 få et beskæftigelsesfradrag på 31.950 kroner. Mens en person med en årlig indtægt på fx 450.000 kroner vil få hele det fulde fradrag på 45.600 kroner. Beskæftigelsesfradraget kan nemlig ikke blive større end de tal, som er angivet i tabellen under kolonnen med højeste fradrag.

Hvem gælder beskæftigelsesfradraget for?

Alle danskere, der betaler AM-bidrag, får automatisk et beskæftigelsesfradrag. Det vil sige alle danske skatteydere og dermed borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet. 

Hvis du er selvstændig får du også beskæftigelsesfradrag for din virksomheds overskud. Det sker også helt automatisk hos Skattestyrelsen, så længe du er skatteyder. 

Hvorfor får man beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget blev indført i 2004 for at motivere arbejdsløse og folk på offentlig forsørgelse til at arbejde. Politikerne ville med indførelsen af fradraget give en økonomisk belønning, så det blev langt mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet.

Hvad er et fradrag?

Kort fortalt er fradrag den del af din løn, som du ikke betaler skat af. Uanset om du er almindelig lønmodtager eller får SU, har du et personfradrag. Men du kan trække mange flere udgifter fra i din indtægt – for eksempel i form af underholdsbidrag, renter, kontingent til din A-kasse og fradrag for transport til og fra arbejde. Hvis du altså opfylder visse betingelser. Jo højere dit fradrag er, jo mindre betaler du i skat.

Men nu er det ikke sådan, at du selv kan sætte alle de fradrag på, som du har lyst til. Skattestyrelsen får nemlig automatisk besked om langt de fleste fradrag, og derfor kan du risikere at få dig en ubehagelig overraskelse, når årsopgørelsen dukker op, hvis du har skrevet beløb, som ikke har hold i virkeligheden. På den anden side kan overraskelsen være så meget desto større, hvis du ikke har været grundig nok med at skrive dine fradrag ordentlig på. Så er der nemlig en større chance for at få penge tilbage i skat.

Spørgsmål & svar

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Et beskæftigelsesfradrag er et skattefradrag, som du automatisk får, når du er aktiv på arbejdsmarkedet.

Hvordan beregnes beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget bliver beregnet ud fra din løn. I 2021 ligger procentsatsen på 10,6 %, men satsen varierer fra år til år.

Hvem får beskæftigelsesfradrag?

Alle danske skatteydere, der betaler AM-bidrag, får et beskæftigelsesfradrag. Det vil sige alle de danske borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet.

Hvornår får man beskæftigelsesfradrag?

Du skal ikke selv gøre noget for at få dit beskæftigelsesfradrag. Du får det automatisk tildelt, hvis du har en indkomst, som du betaler AM-bidrag af.

Kan fleksjobbere få beskæftigelsesfradrag?

Reglerne for fleksjobbere er ligesom for enhver anden lønmodtager. Du er fuldt berettiget til beskæftigelsesfradrag af den løn, du betaler AM-bidrag af.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram