Forskudsopgørelse 2024

En forskudsopgørelse er en oversigt over de tal, som Skattestyrelsen anvender til at beregne din skat ud fra. Opgørelsen kan sammenlignes med et budget, da den kigger fremad og viser din forventede indkomst, dit fradrag og din trækprocent. Din forskudsopgørelse bliver hvert år tilgængelig i november måned.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 22/03/2024


Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse er en oversigt over de tal, som Skattestyrelsen anvender til at beregne din skat ud fra. Den viser bl.a. din (forventede) samlede løn, forventede fradrag og meget andet. Du skal selv opdatere forskudsopgørelsen med det forventede over-/underskud, hvis du fx har en enkeltmandsvirksomhed.

Alle beregninger er baseret på det forgangne år. Det betyder, at din forventede indkomst, fradrag og trækprocent er lavet med en forventning om, at du fx vil tjene det samme, have de samme renteudgifter til fx lån og meget andet.

Så du skal rette i din forskudsopgørelse, hvis der sker store ændringer i dit liv:

  • Du skifter job, bliver forfremmet eller andet, der betyder en ændring i din løn
  • Du får kortere eller længere på arbejde – eller har flere hjemmearbejdsdage (kørselsfradrag)
  • Du starter/afslutter uddannelse
  • Du går på pension

Forskudsopgørelsen er et forventet billede af indtægter og “udgifter” i løbet af det aktuelle år baseret på året før. Hvis du ikke ændrer din forskudsopgørelse ved større ændringer, risikerer du et stort skattesmæk, når du modtager din årsopgørelse.

Du kan sammenligne opgørelsen med et budget, da det er et skøn over, hvad Skattestyrelsen forventer, at du har af indkomst og fradrag i det kommende år. Det er vigtigt at du retter forskudsopgørelsen til, når der sker ændringer i din økonomi

Forskudsopgørelsen gøres tilgængelig for privatpersoner i november måned og beregnes med udgangspunkt i dine oplysninger fra tidligere. Dine oplysninger kan være op til to år gamle.

Hvor kan jeg se min forskudsopgørelse for 2024?

Forskudsopgørelsen er digital og ligger tilgængelig på Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan finde den ved at logge på TastSelv. Udover at du kan få et indblik i din forskudsopgørelse, kan du ligeledes tage et kig på din årsopgørelse. Den kigger, modsat forskudsopgørelsen, bagud og viser dine faktiske tal. Dermed kan du få et indblik i, hvad du reelt har tjent, og hvad dit fradrag og din skattesats har været det seneste år.

Kan jeg ændre i min forskudsopgørelse?

Ja, du kan sagtens ændre i din forskudsopgørelse løbende. Det er altid en god ide at tjekke, at tallene i din forskudsopgørelse passer. På den måde undgår du at betale for lidt i skat og dermed blive opkrævet en stor restskat, når året er omme.

Det er særligt en god idé at ændre i forskudsopgørelsen, hvis der sker større ændringer i din indkomst, så den passer med din nuværende indkomst. Det kan eksempelvis være i tilfælde af at:

  • Du får et nyt arbejde
  • Du går på pension
  • Du får væsentlig længere eller kortere afstand til og fra dit arbejde

Hvis du vælger at ændre i din forskudsopgørelse, vil du med det samme modtage en ny forskudsopgørelse og et nyt skattekort. Det nye skattekort vil automatisk blive sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere i form af blandt andet Statens Uddannelsesstøtte.

0 kroner forskudsopgørelse

Eksempel på, hvad der kan påvirke din trækprocent og skat

Hvis du for eksempel får en lønstigning fra 400.000 kr. til 550.000 kr. årligt, skal du betale mere i skat. Dette skyldes, at du nu begynder at betale topskat. Det er i den forbindelse vigtigt, at du retter forskudsopgørelsen, så den stemmer overens med de faktiske tal. Hvis du derimod ikke ændrer i opgørelsen, vil du risikere at blive opkrævet en stor restskat, når din årsopgørelse bliver gjort tilgængelig.

Hvor retter jeg i forskudsopgørelsen?

Du kan rette i din forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside ved at logge på TastSelv. Hvis du af visse årsager ikke har mulighed for at ændre i opgørelsen alene, kan du hente hjælp hos kommunens borgerservice eller på et bibliotek.

Læs mere om skatteberegneren fra Dinero – Den tager nemlig udgangspunkt i din forskudsopgørelse og det, du har bogført i Dinero, som det kan ses nedenfor:

Forskudsopgørelse - skatteberegner

Oftest stillede spørgsmål

Din forskudsopgørelse er et forventet billede af dine indtægter og “udgifter” for året, som Skattestyrelsen bruger til at beregne din trækprocent, skat og andet. Den laves ud fra sidste års tal, så hvis der sker store ændringer – fx et nyt job eller pension – skal du huske at opdatere din forskudsopgørelse.

Du kan sammenligne forskudsopgørelsen med et budget, som Skattestyrelsen har lavet over din forventede indkomst og fradrag for det kommende år. De bruger forskudsopgørelsen til at lave den endelige årsopgørelse, som du får året efter.

Forskudsopgørelsen ligger på skat.dk. Log ind via TastSelv, og klik på “Forskudsopgørelse”.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram