Personfradrag – Få svar på alle dine spørgsmål

Hvert år bliver alle danske borgere, der har en indkomst, tildelt et personfradrag. Personfradraget bliver fordelt ud på årets tolv måneder, og det betyder, at du hver måned kan slippe for at betale skat af en del af din indkomst. I 2024 ligger den højeste sats for personfradraget på 49.700 kr.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 12/06/2024


Som dansk borger har du ret til et skattefrit personfradrag. Du bliver automatisk tildelt et personfradrag, når du har en indkomst hver måned, og dit fradrag bliver fordelt ud over året.

Skat og personfradrag hænger nært sammen. Hver måned når du får løn eller anden form for indkomst, bliver en del af beløbet holdt skattefrit. Og det kan du takke dit personfradrag for.

Man kan med andre ord sige, at du har et skattekort i dit personfradrag, som fritager dig for at betale skat af en del af din månedlige indkomst. 

Hvad er de gældende satser for personfradrag i 2024?

  • 49.700 kr. til dig, der er fyldt 18 år.
  • 49.700 kr. dig, der endnu ikke er fyldt 18 år.

Er personfradraget før eller efter skat?

Med personfradraget kan du slippe for at betale skat af en del af din månedlige indkomst. Det betyder, at du får flere penge udbetalt efter skat, end hvis du skulle betale skat af hele din indkomst. 

Man kan ikke miste sit personfradrag.

Hvad er skatteværdien af personfradraget?

Et personfradrag kaldes også for et bundfradrag. Det er ikke et fradrag, du selv skal sørge for at angive på din selvangivelse, som det eksempelvis er tilfældet med kørselsgodtgørelse. Det er derimod et fradrag, du automatisk får tildelt, og som bliver trukket fra den skat, du ellers skal betale til staten af din indkomst.

Skatteværdien af personfradraget ligger altså i, at en del af din indkomst bliver holdt skattefri.

Hvordan forholder det sig med begrænset skattepligt og personfradrag?

Bor du i et andet land, men arbejder for en dansk arbejdsgiver her i landet, har du begrænset skattepligt. Det betyder, at det arbejde, du udfører i Danmark, skal beskattes af den danske stat, og at du er berettiget til en række forskellige fradrag.

I forhold til begrænset skattepligt og personfradrag har du ret til at blive tildelt et personfradrag, hvis du arbejder i Danmark i et helt kalenderår fra start til slut. 

Hvordan er det med personfradrag og topskat?

Dit personfradrag ændrer sig ikke, hvis du tjener så mange penge, at du skal betale topskat. Dit personfradrag er uafhængigt af din indkomst. 

Tjener du i 2024 mere end 588.900 kr. på årsbasis, efter at AM-bidrag er trukket fra, skal du betale en topskat på 15 % af det beløb, der overstiger grænsen på de 588.900 kr. 

Sådan forstår du aktieskat og personfradrag

Har du en aktieindkomst eller gevinst på op til 61.000 kr. (tal for 2024), skal du betale en aktieskat på 27 %. Har du en større aktieindkomst, skal du betale 42 % i aktieskat af den del, der overstiger de 61.000 kr.

I tilfælde af børn, der har penge i aktier, kan de bruge deres personfradrag på aktieindkomst, der ligger over grænsen på 61.000 kr. 

Personfradrag og hovedkort

Forventer du at tjene mere, end hvad du får i personfradrag på et år? Så skal du bruge dit hovedkort. Forventer du derimod at tjene mindre, er det dit bikort, du skal have fat i. Dit hovedkort skal du bruge til din hovedindtægt. Altså der, hvor du tjener de fleste af dine penge.

Har du flere indkomster, skal du anvende dit bikort de andre steder.  

Frikort og personfradrag

Frikort, hovedkort og bikort er navnene på de forskellige skattekort, der findes her i landet. Tjener du mindre, end hvad der svarer til dit personfradrag, bliver frikortet relevant for dig.

Frikortet bliver aktuelt, hvis du har en mindre indkomst end dit personfradrag på årsbasis. Og det er især møntet mod unge mennesker, der har en mindre indkomst i form af forskellige fritidsjobs. 

Beregning af personfradrag: Sådan gør du

Beregning af personfradrag er ikke noget, du selv behøver at bekymre dig om – det foregår helt automatisk fra Skattestyrelsens side. 

Du bliver tildelt et personfradrag i overensstemmelse med den fastsatte takst, og så bliver dit fradrag delt ud på årets tolv måneder, så du kan trække et skattefrit beløb fra hver måned, når der går penge ind på din konto.

Det er i stedet fradrag som for eksempel kørsel, du skal huske på selv at beregne og taste ind i din digitale selvangivelse.

Personfradrag per måned 

Som vi tidligere har været inde på, bliver dit årlige personfradrag delt ud på årets tolv måneder. Det gør det, for at du har et skattefrit personfradrag hver måned, så du kan holde en del af din månedlige indkomst skattefri og dermed få udbetalt lidt flere penge. 

Ændring af personfradrag fra år til år

Taksten for personfradrag ændrer sig en smule fra år til år. Du kan altid holde dig opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside, hvis du gerne vil holde dig ajourført i forhold til ændring af personfradrag og aktuelle tal.

Hvad kan du gøre med et ubrugt personfradrag?

Kommer du i den situation, at din indkomst ikke er stor nok til, at du kan få brugt hele dit personfradrag? Så er der tale om et uudnyttet personfradrag.

Et ubrugt personfradrag kan ikke overføres til næste år, så du der kan få et større skattefrit beløb udbetalt. Men er du gift, kan du overføre den del af dit personfradrag, der ikke er brugt, til din ægtefælle.

Overførsel af uudnyttet personfradrag til ægtefælle

Har du en ægtefælle, som du stadig lever sammen med, kan du få overført et uudnyttet personfradrag til ham eller hende. Det kan både komme på tale, hvis den ene part kun arbejder få timer, eller hvis personen har valgt at være hjemmegående.

Oversigt over personfradrag  

Personfradrag for enkeltmandsvirksomhed – når du er selvstændig

Driver du en selvstændig virksomhed, skal du betale skat af det overskud, du genererer i din virksomhed. Og du skal betale det samme i skat, som hvis du fik det samme beløb udbetalt i løn hos en arbejdsgiver.

På samme vis som du kan bruge dit personfradrag i forbindelse med en lønudbetaling, kan du også bruge det, når du skal betale skat af overskuddet i din virksomhed. Personfradraget som selvstændig er det samme, som når du er lønmodtager.

Personfradrag og b-indkomst

A-indkomst er den form for indtægt, hvor du automatisk bliver beskattet af din løn. B-indkomst, som for eksempel kan bestå af et honorar, er også skattepligtig. Men her er det dig selv, der skal indberette den skat, du skal betale.

Er din B-indkomst højere end dit personfradrag, skal du indberette den skat, du står til at skulle betale af indkomsten.

Kapitalindkomst og personfradrag

Har du en kapitalindkomst, som eksempelvis afkast fra renter eller aktier, kan den modregnes dit personfradrag. 

Personfradrag i udlandet

Bor du i Danmark, mens du arbejder i et af nabolandene? Når det kommer til personfradrag og udland, kan du i nogle tilfælde høre ind under grænsegængerreglerne. 

Her kan du bruge dit personfradrag på din løn og få en række andre fradrag, som eksempelvis til familiemæssige eller personlige udgifter.

Personfradrag i forhold til ægtefælle

Arbejder du på livet løs, mens din kone går hjemme og passer børn og hjem? Eller omvendt? Så kan I gøre brug af overførsel af personfradrag mellem ægtefæller. 

På den måde går den ene parts personfradrag ikke til spilde, og personfradraget går i stedet til den anden ægtefælle.

Personfradrag, når man er gift

Bruger den ene part i et ægteskab ikke sit personfradrag, bliver det automatisk overført til den anden ægtefælle. Det giver jer som ægtepar samlet set det samme fradrag, som hvis I begge var på arbejdsmarkedet. 

Personfradrag som enlig forsørger

Som enlig forsørger får du ikke et højere personfradrag. Du kan derimod få et højere beskæftigelsesfradrag, hvis du er enlig forsørger.

Personfradrag og dagpenge

Modtager du dagpenge, er du berettiget til personfradrag, og du kan godt bruge dit personfradrag på den månedlige udbetaling af dagpenge. Det samme gælder, hvis du får sygedagpenge – men spørg din kommune/fagforening omkring de konkrete regler.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er berettiget til beskæftigelsesfradrag, når du er på dagpenge. Beskæftigelsesfradrag er kun til dem, der er i beskæftigelse.

Personfradrag på kontanthjælp

Modtager du kontanthjælp, gælder det samme, som det er tilfældet, hvis du er på dagpenge. 

Du er berettiget til personfradrag, og dit personfradrag kan godt bruges til din udbetaling af kontanthjælp, men du er ikke berettiget til også at modtage beskæftigelsesfradrag.

Førtidspension

Får du social pension, som eksempelvis førtidspension, er du berettiget til det samme personfradrag som alle andre danske borgere. 

Som pensionist

Undrer du dig over, om man har personfradrag som pensionist?

Personfradraget er det samme for alle danske borgere, der er fyldt 18 år. Det gælder også dig, der er blevet pensionist. Du får det samme personfradrag som andre borgere, der stadig er på arbejdsmarkedet. 

Der gælder ingen særlige regler for personfradrag ved folkepension

Ved dødsfald

Er du gift og samlevende med en person, der dør, bliver årets skatteregnskab gjort op på en lidt anderledes måde. 

Du får et fuldt personfradrag, mens du samtidig får et forholdsmæssigt fradrag for den afdøde ægtefælle for den periode, hvor vedkommende var i live.

Spørgsmål & svar

Hvad er personfradrag?

Et personfradrag er det samme som et bundfradrag. Du bliver automatisk tildelt et personfradrag som dansk borger, og det er en slags billet til en skattefri indkomst op til et vist beløb.

Hvad er mit personfradrag?

Er du fyldt 18 år, er dit personfradrag på 49.700 kr. Er du under 18 år, er dit personfradrag på 49.700 kr. Begge tal er gældende for 2024.

Hvordan beregnes personfradrag?

Personfradraget bliver givet ud fra en fast sats, der er fastsat af Skattestyrelsen. Personfradraget bliver fordelt ud på årets tolv måneder.

Hvor meget er personfradrag?

Personfradraget i 2024 ligger på 49.700 kr. for personer, der er fyldt 18 år, og 49.700 kr. for personer, der endnu ikke er fyldt 18 år.

Hvad er et normalt personfradrag?

Et normalt personfradrag svarer til det personfradrag, som også bliver givet til alle andre danske borgere. Der kan være få tilfælde, hvor du er berettiget til et dobbelt personfradrag, som hvis du eksempelvis er gift med en, der ikke selv bruger sit personfradrag.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Personfradrag – Få svar på alle dine spørgsmål

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram