Betalingspåkrav

Et betalingspåkrav er et juridisk dokument. Det bliver anvendt, når en kreditor vil starte en inkassoproces. Et betalingspåkrav skal indleveres til fogedretten. Betalingspåkrav er et andet ord for en forenklet inkassoproces.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 01/08/2023


Hvad er et betalingspåkrav?

Et betalingspåkrav er en blanket, der er blevet udarbejdet af Domstolsstyrelsen. Det er en blanket, du kan gøre brug af, hvis du har penge til gode hos en virksomhed eller privatperson. Beløbsgrænsen ligger på 100.000 kroner, og du skal sende dit betalingspåkrav til fogedretten.

At indlevere et betalingspåkrav til fogedretten tæller som et retsligt skridt, og det sætter en inkassoproces i gang.

Hvornår giver det mening at indsende et betalingspåkrav?

At gøre brug af et betalingspåkrav er en simpel måde, hvorpå du kan få rettens hjælp til at inddrive din gæld. Du må højest have et beløb svarende til 100.000 kroner til gode hos skyldner eksklusiv omkostninger og renter. 

Har du en forventning om, at skyldner ikke erklærer sig uenig og ikke gør indsigelser, kan du gøre brug af den forenklede inkassoproces, når dit krav er på maksimum 100.000 kroner.

Det gælder både, hvis der er tale om et brud på en kontrakt, hvis skyldner har forårsaget en skade, eller der ligger andre årsager til grund for, at du har penge til gode.  

Fordele ved den forenklede inkassoproces

  • Du får hjælp fra retten til at få dine penge.
  • Du skal rette henvendelse til fogedretten én gang – så tager de sig af sagen.
  • Du kan i nogle tilfælde anvende betalingspåkrav frem for at indgive en stævning.

Hvad sker der, når du har sendt et betalingspåkrav til fogedretten?

Når du har indsendt betalingspåkravet til fogedretten, har den person eller den virksomhed, der skylder dig penge, 14 dage til at komme med sine indsigelser. Bliver der ikke gjort indsigelse fra debitors side, sker der det, at dit betalingspåkrav får sin anden påtegning. 

Med anden påtegning har et betalingspåkrav den samme virkning, som hvis der var blevet nedfældet en dom. Det betyder, at du har et fundament, der er gyldigt i fogedretten. Påtegningen har også den effekt, at dit krav ikke kan blive forældet, før der er gået ti år.

Hvad sker der, hvis skyldner gør indsigelser?

Indsender skyldner mod forventning indsigelser, og bliver det gjort inden for den fremsatte tidsfrist, bliver sagen henvist til civilretten. Her skal du være opmærksom på, at et inkassofirma ikke kan føre din sag ved domstolen – med mindre de har en inkassoadvokat ansat.  

Tilfælde, hvor du kan sende et betalingspåkrav

Der er ingen specifikke krav, der skal være gældende, for at du kan indsende et betalingspåkrav. Det kan du i princippet i alle de tilfælde, hvor du har 100.000 kroner eller mindre til gode hos en debitor, der ikke har betalt dig rettidigt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram