Bruttolønsordning

En bruttolønsordning er en ordning med en arbejdsgiver, som kan give fordelagtige priser på telefon, bredbånd, forsikringer, buskort m.m. I stedet for at betale kontant afregnes købet over lønnen.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 25/11/2022


Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning er en ordning, hvori man går ned i løn, for i stedet at modtage et medarbejdergode, fra arbejdsgiveren. Det kan være en telefon, forsikringer, månedskort til offentlig transport, tablets, bredbånd, uddannelse m.m.
Bruttolønsordning kaldes også for lønomlægning, bruttolønsaftale eller fleksibel lønpakke.

En anden mulighed som du kan give dine medarbejdere, er personalegoder. Godet bogføres på samme måde som et personalegode.

Skattemæssig virkning

Medarbejderen bliver beskattet af bruttolønnen der er lavere og bliver samtidig også beskattet af godet, som arbejdsgiveren stiller til rådighed.

Såfremt at der indgås en bruttolønsaftale om et gode der bliver beskattet med en værdi der er mindre end markedets, eller er helt skattefrit, vil en medarbejder altså på denne måde opnå en skattemæssige virkning, der gør at hun/han bliver besparet.

Hvad er betingelserne?

  • Aftalen om bruttolønsordning skal overholde de rammer af reglerne der gælder. Det kan f.eks. være de overenskomster, som ansættelsen er reguleret af.
  • Aftalen skal indeholde en reel fremtidig gældende nedgang i lønnen.
  • Den aftalte lønændring skal i udgangspunktet strække sige over hele lønperioden. Tommelfingerreglen er dog som minimum tolv måneder.
  • Godet skal stilles til rådighed af arbejdsgiver, man må som medarbejder altså ikke selv punge ud for godet, for efterfølgende at få omkostningerne refunderet ifm. bruttolønsordningen.
  • Den nedgang i lønnen som der sker, skal være et i forvejen fastsat beløb, og ændres ikke i takt med forbruget af godet eller eventuelle løbende udgifter for arbejdsgiver.
  • Den skattefrie godtgørelse for kørsel, mad og ophold omfattes ikke af disse regler.

Udløb af bruttolønsordning – hvad sker der så?

Når en bruttolønsordning udløber, ophører arbejdsgiverens forpligtelser også, hvis det drejer sig om en løbende ydelse – fx bus-/togkort eller massage. 

Har du i stedet stillet en mobiltelefon (eller andet fysisk gode) til rådighed for din medarbejder, som hun gerne vil købe, når bruttolønsordningen udløber? Så kan du godt sælge godet til medarbejderen, men der er et par ting, du skal være opmærksom på:

  • Hvem er ansvarlig for mangler?
  • Hvem er sælger hvis den fx er leaset, er det så leasingselskabet eller virksomheden?

Det er vigtigt at få styr på, og eventuelt skrevet ned, så der ikke opstår tvivl, hvis fx mobiltelefonen viser sig at have mangler. 

Selve betalingen kan ikke ske som et led i ordningen. Betalingen skal ske med beskattede midler til markedsprisen på tidspunktet for overdragelsen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram