Personalegoder

Personalegoder er en række fordele, som du kan tilbyde dine medarbejdere. Det kan både være en årlig julegave eller en anden form for materiel belønning, der også kan bruges privat. Der findes specifikke skatteregler på området, og der er en beløbsgrænse, som skal overholdes, for at dine medarbejdere ikke skal betale ekstra i skat.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 22/03/2024

Med Dinero kan du få hjælp til bogføring af dine personalegoder. Vi har, blandt mange vejledninger, også en guide til bogføring af telefon.

Hvad er personalegoder?

Som virksomhed kan du tilbyde dine ansatte en række forskellige personalegoder af materiel karakter, som kan være med til at øge medarbejdertilfredsheden. Det kan være alt fra en årlig julegave til fri avis derhjemme. I nogle tilfælde tilbydes personalegoderne som kompensation for en lavere løn, mens det andre gange udelukkende tilbydes som et ekstra gode oveni den almindelige løn.

Du kan som arbejdsgiver med fordel tilbyde dine medarbejdere personalegoder som en del af en fastholdelsesstrategi. For hvem vil ikke finde det attraktivt at blive belønnet lidt ekstra udover den månedlige lønseddel i forbindelse med den årlige lønforhandling?

Når du giver dine ansatte personalegoder, skal du være opmærksom på Skattestyrelsens regler på området. Personalegoderne bliver hos Skattestyrelsen sidestillet med løn og skal, hvis de er af en vis værdi, regnes med i den personlige indkomst for dine medarbejdere.

Lønforhandling som leder

Er du leder og skal have en lønsamtale med din medarbejder? Vi har lavet et blogindlæg, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skaber rammerne for den gode samtale – inkl. argumenter og skabelon. Læs mere her.

Hvad koster dit personalegode egentlig?

Med vores beregner kan du nemt finde ud af, hvad dit personalegode reelt set koster dig efter skat.

Beregningen giver et skøn. Det endelige resultat kan variere en anelse.

Skal der betales skat af personalegoder?

Skattestyrelsen har intet imod personalegoder. Men giver du materielle fordele til dine medarbejdere af for høj værdi, kræver Skattestyrelsen en bid af kagen. Beløbsgrænsen er forskellig alt efter personalegode, der er tale om.

En bagatelgrænse på 6.600 kr.

Hvis du gerne vil undgå, at dine medarbejdere skal betale skat af de personalegoder, som du tilbyder dem, skal du sørge for samlet set gennem året at give dem goder til en værdi af maksimum 7.000 kr. (takst gældende for år 2024). Dette gælder for personalegoder med direkte tilknytning til arbejdet. Goder uden dette har en bagatelgrænse på 1.300 kroner (2024).

Giver du dem en personalegode, der samlet set overstiger bagatelgrænsen, skal de betale skat af goderne. Holder du dig under grænsen, er dine ansatte fritaget for et skattesmæk.

Hvad er reglerne for julegaver?

Der gælder helt særlige regler for julegaver til dine ansatte. Giver du dem en årlig julegave, der har en værdi på maksimum 900 kr., så kan du være sikker på, at dine medarbejdere ikke vil modtage en ekstraregning fra Skattestyrelsen. Læs mere om firmajulegaver her.

En julegave til en værdi på 900 kr. eller derunder, tæller med i det samlede regnskab, når du opgør, hvor meget du har givet den enkelte medarbejder i personalegoder samlet set gennem hele året, men beskattes ikke selv.

Personalegoder, der er undtaget

Det er ikke alle personalegoder, der tæller med i regnskabet til Skattestyrelsen. Goder som eksempelvis frugtordning, kaffe på arbejdspladsen, fri bi, fri firmatelefon eller rabataftaleportal tæller ikke med. Dem behøver du altså ikke spekulere på, når du regner ud, hvor stor en værdi, som du giver hver enkelt medarbejder personalegoder for på årsbasis.

Er du i tvivl om, hvad der skal regnes med, og hvad der er undtaget, kan du finde mere information på Skattestyrelsens hjemmeside.

En anden mulighed som du kan give dine medarbejdere, er en bruttolønsordning. Det kan give mere fordelagtige priser på fx telefon, bredbånd, forsikringer m.m

Kan jeg trække telefoni fra i min virksomhed
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram