Løn

Løn er den betaling, som du modtager for et udført stykke arbejde. Lønnen afhænger af faktorer som blandt andet ansættelsesforhold og eventuel overenskomst. Den udbetales af en arbejdsgiver.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 18/01/2024

Skal du lave en enkelt lønseddel til dig selv eller en medarbejder hver måned, kan du bruge vores lønsystem til super enkelt at udarbejde dette.

Hvad er løn?

Når du arbejder, får du udbetalt penge. Det er din løn. Men der findes forskellige måder at blive lønnet på. Det afhænger nemlig af måden, du er ansat på. Der er ikke en lovbestemt mindsteløn. Den bestemmes i en overenskomst.

Løn som funktionæransat

Typisk består lønnen af en fast grundløn. Du får altså udbetalt et fast beløb om måneden. Men oveni grundlønnen kan der være forskellige tillæg. Det kan eksempelvis være en butiksassistent, der modtager særlige tillæg oveni grundlønnen. Disse tillæg består typisk af kvalifikationstillæg eller tillæg for at arbejde på særlige tidspunkter. Det kunne eksempelvis være et søndagstillæg.

Timelønnet

Udover en fast grundløn kan du også få et arbejde, hvor du bliver aflønnet pr. time. Det betyder, at du kun bliver betalt for det antal timer, som du reelt arbejder. Du får her ikke lønnen på helligdage eller i tilfælde af sygedage. Det gælder typisk for freelancere inden for forskellige brancher.

Hvordan udbetales det?

Løn kan enten udbetales på månedlig basis eller hver 14. dag. Det afhænger af din ansættelseskontrakt. Hvordan det bliver udbetalt, afhænger igen af din ansættelseskontrakt. Derfor er der ikke noget endegyldigt svar på spørgsmålet, da det kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Mange får løn udbetalt som en månedlig ydelse på den sidste hverdag i hver måned.

Lønnen sættes automatisk ind på din NEM-konto, og du får en lønseddel tilsendt til din e-Boks. Her kan du følge med i, om din løn er blevet registreret på korrekt vis. Det er i øvrigt altid en god idé at tjekke dine lønsedler hver måned, da mange hvert år har fejl på sine lønsedler. Og det kan koste dig mange penge i det lange løb, hvis du bliver snydt for eksempelvis et tillæg hvert eneste måned.

Skat af din løn

Som lønmodtager skal du betale skat af din løn. Det er altså ikke alle dine tjente penge, som du selv kan beholde. Hvor meget skat, som du skal betale, bliver udregnet på baggrund af din indkomst. Dertil skal du betale et arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), som består af 8 % af din løn.

Du kan dog ikke bare trække 8 % og din personlige skatteprocent fra din løn og se, hvad der tikker ind på din lønkonto. Alle har nemlig et personligt fradrag, som de ikke skal betale skat af. Og det beløb varierer og afhænger af forskellige forhold som eksempelvis kontingent til A-kasse og fagforening, kørselsfradrag og renteudgifter. Dit personlige fradrag skal være korrekt, så du hverken betaler for meget eller for lidt i skat.

En fast procentdel af din ferieberettigede løn opsparer du på en såkaldt fritvalgskonto. Det er ikke alle, som har ret til ordningen. Det gælder dog alle, som er dækket af en overenskomst, eller hvis arbejdsgiver har indgået en frivillig aftale om indbetaling.

I regeringsgrundlaget for SVM-regeringen er der lagt op til, at topskatten skal deles op tre skatter og satser – mellemskat, topskat og top-topskat.
De er dog ikke vedtaget endnu, og vi opdaterer bl.a. denne side, når de er.

Hvordan udarbejdes løn?

Har du ansatte i din virksomhed, skal de naturligvis have penge for deres arbejde. Den er baseret på den månedlige bruttoløn. Som arbejdsgiver har du pligt til at opkræve A-skat, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) og bidrag til den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) af dine ansattes løn.

Har medarbejder og virksomhed en aftale om et eventuelt personalegode, der udbetales som en del af lønnen, skal dette bruttotræk først trækkes fra. Så trækkes pension og ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) fra, inden AM-bidraget på 8 % fratrækkes.

Når alt det er trukket fra den oprindelige løn, fratrækkes medarbejderens personlige fradrag, som vedkommende ikke skal betale skat af. Det beløb, der er tilovers her, trækkes A-skatten fra. Beløbet, når skatten er fratrukket, lægges sammen med beløbet for det personlige fradrag. Og det er det dispositionsbeløb, som din medarbejder får ind på sin lønkonto.

Forstå din lønseddel med vores simple guide til tjek af lønseddel.

Udbetaling af løn til medarbejdere

Når du skal udbetale løn til dine medarbejdere, har du brug for et lønsystem til at udarbejde løn og lønsedler til dine ansatte. Du kan også bruge Skattestyrelsens LetLøn, hvor du kan indberette løn gennem dit eget lønsystem eller via deres beregningsordning. Det er nemlig din pligt som arbejdsgiver at indberette, indeholde samt afregne til Skattestyrelsen.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed og skal betale løn til dig selv, behøver du ikke en lønseddel. Hele årets overskud kan blive betragtet som din løn, fordi du og din virksomhed i juridisk forstand er den samme enhed. Derfor kan du hæve pengene, som du ønsker, når du vil i løbet af året. Den samlede skat, du skal betale, er den samme, som hvis du var almindeligt ansat – det er bare dig selv, der skal sørge for at trække den.

Lønforhandling som leder

Er du leder og skal have en lønsamtale med din medarbejder? Vi har lavet et blogindlæg, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skaber rammerne for den gode samtale – inkl. argumenter og skabelon. Læs mere her.

Læs også om begreberne lønning samt lønindeholdelse

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram