Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Bruttomargin

Bruttomargin er et nøgletal, der siger noget om, hvor mange penge en virksomhed har til at betale andre forpligtelser og omkostninger, når alle de variable omkostninger er trukket fra. En virksomheds bruttomargin bliver udregnet i procenttal ud fra den totale omsætning og de samlede variable omkostninger.

Hvad er bruttomargin

Hvad er bruttomargin?

Når du driver en virksomhed, er der en række af nøgletal, som er brugbare for dig at kende til, når du skal analysere din virksomheds økonomi og fortjeneste. Et af dem er den såkaldte bruttomargin og dermed også bruttomargin formel.

Det er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen der er tilbage, når de variable omkostninger er trukket fra set i forhold til den totale omsætning. Nøgletallet bliver regnet ud i procenter. Jo højere bruttomargin, du har i din virksomhed, jo bedre ser det ud for din virksomheds fortjeneste og samlede økonomi.

Hvordan regnes bruttomargin ud?

Tallet vil blive gjort op for en afgrænset periode. Det kan fx være efter et kvartal eller efter et år. For at beregne din virksomheds har du brug for to tal: Din totale omsætning og dine variable omkostninger.

Regnestykket ser ud som følger:

Bruttomargin = den totale omsætning – variable omkostninger / den totale omsætning

Formel

Hvis vi leger, at din virksomhed har haft en total omsætning på 400.000 kroner i det forgangne år, og at du har haft variable omkostninger for 180.000 kroner, kommer regnestykket til at se sådan ud:

400.000 kroner – 180.000 kroner / 400.000 kroner = 0,55.

Her ender du altså ud med en bruttomargin på 55%. 

Beregn din egen bruttomargin:

Hvorfor er det vigtigt at kende en virksomheds bruttomargin?

For at sikre dig, at du har en sund og rentabel virksomhed, der rent faktisk tjener penge på dens varer eller ydelser, er det nødvendigt at analysere dine regnskabstal. 

Regner du på din bruttomargin, giver det dig et solidt billede af, hvor meget du bruger på at producere eller anskaffe dig varer i forhold til, hvor stor en gevinst du har ved at sælge dine varer. 

Sagt med andre ord bliver det mere synligt, om du har flere driftsomkostninger ved dine produkter, end du indkasserer ved at sælge dem.

Skal du ud at hente kapital hos potentielle investorer, vil et nøgletal som bruttomarginen også have en afgørende betydning. Det er nemlig et tal, som potentielle investorer typisk er meget interesserede i at kende. 

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 12/02/2021

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?