Bruttoavance

Bruttoavance er et nøgletal, der fortæller om indtjeningsevnen på en vare. Det vil sige, at du sammenholder omsætning og salgsprisen med vareforbruget og produktionsomkostningerne.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 11/01/2022

Med Dinero kan du få bedre styr på dine nøgletal. Vi udregner automatisk din omsætning, dækningsgrad og overskudsgrad.

Hvad er bruttoavance?

Bruttoavance, også kaldet bruttofortjeneste, er et nøgletal, du kan bruge i dit regnskab. Nøgletallet fortæller dig, hvad din indtjeningsevne er på en vare, altså hvor meget du omsætter for, efter omkostninger til vareforbruget er trukket fra. Omkostninger til vareforbrug kan blandt andet være indkøb af varer eller produktionsomkostninger. 

Bruttoavance er relevant at beregne, hvis din virksomhed sælger varer og ydelser. 

Hvordan beregner jeg bruttoavance?

Når du skal beregne bruttoavancen på en vare, kan du både beregne den i kroner og i procent.

Grunden til, at det er relevant for din virksomhed at beregne bruttoavancen, er, at det kan give dig et retvisende billede af din virksomheds indtjeningsevne. Altså om virksomheden får et overskud, der dækker indkøbsprisen og øvrige omkostninger, når varen sælges. Jo højere avancen er, jo mere tjener du på varen.

Beregning af bruttoavancen afhænger af, om du driver en handels- eller produktionsvirksomhed.

I handelsvirksomheder beregnes bruttoavancen således

omsætning – vareforbrug = bruttoavance

I produktionsvirksomheder beregnes bruttofortjenesten således

omsætning – produktionsomkostninger = bruttoavance

Sådan beregner du bruttoavancen i procent

Ønsker du at beregne din bruttoavance i procent, kan du anvende denne formel:

Avancen (i kroner) / Salgsprisen * 100 = avancen i procent

Du kender allerede salgsprisen, men du skal først beregne bruttoavancen. Det gør du ved at sige:

Salgspris – indkøbspris = bruttoavance

Lad os tage et eksempel med en tøjbutik, der køber en jakke hjem til 1.000 kr. Herefter sælger de jakken til 2.000 kr.

2.000 – 1.000 = 1.000

Når du kender bruttoavancen, som i dette tilfælde er 1.000 kr., kan du beregne bruttoavancen i procent ved at anvende nedenstående formel:

1.000 / 2.000 * 100 = 50 %

Bruttoavancen på jakken er altså 50 %.

Sådan beregner du bruttoavancen i kroner

Ønsker du at beregne bruttoavancen på en vare i kroner, kan du anvende nedenstående formler til henholdsvis handels- og produktionsvirksomhed.

Du skal kende salgsprisen og indkøbsprisen. I indkøbsprisen kan du indregne eventuelle omkostninger eksempelvis ift. at købe varer hjem.

Salgspris – indkøbspris = bruttoavance

Lad os først tage et eksempel med en handelsvirksomhed. Din virksomhed har solgt 1.000 jakker til 2.000 kr. pr. styk. Det giver altså en omsætning på 2.000.000 kr. Du har købt jakkerne hjem til 1.000 kr. pr. styk. Det giver i alt et vareforbrug på 1.000.000 kr.

Når du kender disse tal, kan du beregne bruttoavancen ved at sige 2.000.000 – 1.000.000 kr. Så får du altså en bruttoavance på 1.000.000 kr.

Har du derimod en produktionsvirksomhed, skal du anvende formlen:

Omsætning – produktionsomkostninger = bruttoavance

Lad os tage et eksempel med en produktionsvirksomhed. Din virksomhed sælger senge, som din virksomhed selv producerer. Virksomheden har solgt senge for 1.000.000 kr., brugt 300.000 kr. på materialer og 150.000 på løn til medarbejderne, der har produceret sengene. 

Du har altså samlet produktionsomkostninger for 450.000 kr. Nu kan du beregne din bruttoavance ved at sige 1.000.000 – 450.000 = 550.000 kr.

Bruttoavance er et nøgletal

Når det kommer til bruttoavance, er der nogle nøgletal, der er relevante for din virksomhed at kende til. Nøgletallene kan hjælpe dig med at danne et overblik over, hvordan din virksomhed har det. Her gennemgår vi nogle af de nøgletal, der er vigtige for din virksomhed at kende til.

Hvad er bruttomargin?

Bruttomargin er en term, der viser virksomhedens omsætning, efter alle driftsomkostninger er betalt. Du beregner bruttomarginen ved at sige:

(Virksomhedens totale omsætning – vareforbrug) / den totale omsætning

Med denne formel finder du ud af, hvor mange procent af virksomhedens totale omsætning du beholder, efter du har betalt driftsomkostninger. Jo højere procenten er, jo mere har virksomheden til rådighed. 

Er der forskel på bruttofortjeneste og bruttoavance?

Bruttofortjeneste er en anden betegnelse for bruttoavance og dækker over præcis det samme. Du kan se begge termer anvendt, men der er ikke forskel på de to, da de begge angiver forskellen på købsprisen og salgsprisen.

Hvad er et bruttoresultat?

Bruttoresultat er et begreb, der anvendes i forbindelse med udarbejdelse af et regnskab. Et bruttoresultat betegner omsætning for et helt eller halvt regnskabsår, efter du har fratrukket omkostningerne til vareforbruget. Bruttoresultatet er udregnet uden at tage hensyn til gæld, moms og renter.

Det er altså de penge, du har tilbage, når du har solgt et produkt og trukket dit vareforbrug fra. I bruttoresultatet tager du ikke højde for udgifter til driftsomkostninger.

Sådan beregner du overskudsgrad

Overskudsgraden er det nøgletal, der fortæller, hvorvidt og hvor god virksomheden er til at lave overskud. Ved at beregne overskudsgraden i din virksomhed danner du et billede af, hvor meget af din omsætning der bliver til et reelt overskud. Ved overskudsgraden trækker du alle dine driftsomkostninger fra, så du kan se, hvor meget der reelt er indtjening.

Du beregner overskudsgraden i din virksomhed ved at sige:

Resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning = overskudsgrad

Nettoomsætningen er det samlede salg i regnskabsåret, efter moms, skat og afgifter er fratrukket.

Du kan anvende overskudsgraden til at se, hvordan din virksomhed udvikler sig fra år til år. Når overskudsgraden er steget, kan det fx være udtryk for, at din forretning er blevet mere effektiv. En faldende overskudsgrad kan betyde, at der er nogle økonomiske problemer i din virksomhed.

Er dækningsbidrag og bruttoavance det samme?

Et andet vigtigt nøgletal i din virksomhed er dækningsbidrag. Nøgletallet viser procentdelen af virksomhedens omsætning, efter de variable omkostninger er fratrukket. De variable omkostninger er de omkostninger, der er i forbindelse med produktion og salg.

Dækningsbidrag kan minde om bruttoavancen. Men det er dog ikke helt det samme.

Dækningsbidrag anvendes af produktionsvirksomheder – altså de virksomheder, der producerer en vare. Bruttoavancen anvendes derimod i handelsvirksomheder – altså de virksomheder, der blot køber og videresælger samme vare.

Driver du en produktionsvirksomhed, skal du derfor beregne dækningsbidrag. Og driver du en handelsvirksomhed, er bruttoavancen relevant for dig at beregne.

To begreber, som nemt kan blive forvekslet, er dækningsbidrag og dækningsgrad. De to tal viser det samme, men forskellen på dækningsbidrag og dækningsgrad er, at dækningsgraden udregner tallet i procent.

Du beregner dækningsbidraget ved at sige:

Salgspris – variable omkostninger = dækningsbidraget

Når du har beregnet dækningsbidraget, kan du beregne dækningsgraden. Det gør du ved at sige:

Dækningsbidrag / omsætning x 100 = dækningsgrad

Lad os vise dig et eksempel på, hvordan du kan anvende dækningsbidraget og dækningsgraden i din virksomhed. Lad os antage, at virksomheden sælger jakker. Salgsprisen for jakken er 1.000 kr., og omkostningerne er 500 kr. Hermed beregner vi dækningsbidraget:

1.000 – 500 = 500

Du har derfor et dækningsbidrag på 500 kr. Og nu kan vi beregne dækningsgraden ved at anvende formlen nedenfor:

500 / 1.000 x 100 = 50 %

Dermed er dækningsgraden 50 %.

Er høj bruttoavance en fordel?

En høj bruttoavance er et udtryk for, at din virksomhed har en sund og profitabel økonomi. Ved at sammenligne bruttoavanceprocenten fra flere år kan du se, om bruttoavancen stiger eller falder.

Hvis bruttoavancen stiger, er det et udtryk for, at din virksomhed er blevet bedre til at tjene penge på de produkter og ydelser, som virksomheden sælger. Du kan også sammenligne din bruttoavance med dine konkurrenters, så du kan danne dig et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig i forhold til dem.

Bruttoavancen falder – hvad betyder det?

Hvis din bruttoavance falder fra en periode til en anden, er det ofte et udtryk for, at din virksomhed er blevet dårligere til at tjene penge på de produkter eller ydelser, som den sælger.

Du kan også anvende bruttoavancen på et specifikt produkt til at se, hvordan indtjeningen er på det enkelte produkt. Er bruttofortjenesten lav, kan det tyde på, at du har for store omkostninger, når du køber eller producerer et produkt, sammenlignet med hvad du tjener på at sælge produktet.

En anden mulighed er, at varen er prissat for lavt. Lige meget om bruttoavancen er lav eller høj, kan du anvende den til at vurdere, hvordan din evne til at tjene på forskellige produkter er.

Oftest stillede spørgsmål

Du beregner bruttoavancen i kroner ved at sige: Salgspris – indkøbspris = bruttoavance i kroner

Bruttoavance i procent beregner du således: Bruttoavancen (i kroner) / Salgsprisen * 100 = bruttoavancen i procent

Ja, bruttoavance og bruttofortjeneste er to udtryk for det samme. De angiver begge forskellen på købsprisen/produktionsomkostningerne og salgsprisen.

Bruttoavancen kan anvendes til at se, hvordan din evne er til at tjene på forskellige produkter. Du kan altså se, hvor meget du reelt tjener på et produkt, efter at vareforbruget er trukket fra. Ud fra det kan du vurdere, om der er uoverensstemmelser mellem vareforbruget og salgsprisen.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Bruttoavance

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram