Variable omkostninger – Hvad er det?

De variable omkostninger i en virksomhed ligger ikke fast. De vil typisk svinge fra måned til måned, alt afhængigt af hvor meget salg der bliver kørt igennem, eller hvor stor en produktion der finder sted. Eksempler på variable omkostninger kan være indpakning, råvarer og energi.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 20/12/2021


Fragt er variable omkostninger

Hvad er variable omkostninger?

I virksomhedsregi bliver der skelnet mellem to overordnede typer af omkostninger. De variable omkostninger og de faste omkostninger.

Det, der primært kendetegner dem er, at de, som navnet antyder, varierer. De ligger sjældent på samme niveau fra måned til måned, men svinger  derimod. De lægger sig opad det salg eller den produktion, som finder sted i en virksomhed.

Eksempler på variable omkostninger

Variable omkostninger kan være mange forskellige ting. Et typisk eksempel på en variabel omkostning er fragt.

Driver du en virksomhed, hvor du sælger en eller flere varer, som du sender hjem til kunden ved bestilling, vil den månedlige udgift til fragt svinge, afhængigt af hvor mange varer som du sælger den pågældende måned. Udgiften til fragt er altså med andre ord bestemt af, hvor stort et salg som du har.

Andre eksempler, kan være råvarer eller energi. Hvor mange råvarer, som du skal bruge, afhænger af hvor meget, som du skal producere. Og hvor meget energi, som du forbruger i din produktionsvirksomhed, varierer også alt efter hvor meget du producerer.

Hvad er faste omkostninger?

Den anden type af omkostninger, som virksomheder opererer med, er de faste omkostninger. De faste omkostninger bliver også kaldt for kapacitetsomkostninger.

Modsat de variable omkostninger er faste ikke bundet op på salg eller produktion. De ligger fast, uanset hvor meget der bliver solgt eller produceret i din virksomhed. Der er altså med andre ord tale om omkostninger, som ikke følger størrelsen på din omsætning eller aktiviteten i virksomheden.

De faste omkostninger kan stige eller falde, men det er ikke på grund af en øget eller reduceret omsætning. En stigning kan eksempelvis komme på tale, hvis du investerer i en ny bygning til din virksomhed eller ansætter en fast medarbejder mere.

Eksempler på faste omkostninger

Der findes mange forskellige typer af faste omkostninger. Typiske eksempler kan være omkostninger til husleje.

Hvad enten du ejer en ejendom, som du betaler af på, eller du har lejet dig ind i et lokale, har du en fast udgift til husleje hver eneste måned. Denne type af udgift er lig med en fast omkostning. Hvor meget, du skal betale til din udlejer eller til din bank, ændrer sig ikke, hvis du en måned har et ringe salg. Beløbet, som du skal betale i husleje, ligger fast.

Det samme gælder omkostninger som fast løn til dine medarbejdere eller udgift til belysning på kontoret. Det er andre typiske faste omkostninger i en virksomhed.

Spørgsmål & svar

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger som er variable, alt efter hvor meget der benyttes. Det kan fx være fragt.

Hvordan regner man variable omkostninger ud?

Hvis du vil regne variable omkostninger for et vis antal produkter, er den nemmeste løsning at finde produktionsomkostninger for det enkelte produkt, og så gange det op.

Hvad er øvrige variable omkostninger?

Øvrige variable omkostninger, er variable omkostninger, som ikke falder under én af de gængse kategorier af variable omkostninger.

Hvad er forskellen på variable omkostninger og kapacitetsomkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger som er variable alt efter salg/produktionsstørrelse. Kapacitetsomkostninger er faste udgifter, så som husleje.

Hvilke omkostninger er variable?

Det er omkostninger som er forskellig alt efter hvor meget du sælger/producerer – det kan fx være fragtomkostninger.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram