Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. På dansk betegnes CSR som en virksomheds sociale ansvar, og begrebet dækker over alt fra miljømæssige hensyn til at udvise hensyn til samfundet generelt. CSR fylder meget i både små som store virksomheder.

 • Læsetid: 5 min.

 • Sidst opdateret 06/02/2024


Hvad er Corporate Social Responsibility (CSR)?

Går vi bare 15 år tilbage i tiden, var begrebet CSR slet ikke opfundet. I dag er det så udbredt, at kun de færreste virksomheder ikke har taget det til sig. CSR handler om, at en virksomhed opfører sig forsvarligt og ansvarsfuldt. Både når det kommer til at passe på miljøet og at gavne lokalsamfundet. Mange virksomheder bruger bevidst deres CSR initiativer i forhold til branding.

Hvis man undrer sig over, hvor ansvar kommer ind i dette begreb, så stammer det fra ordets engelske oprindelse, hvor det betyder corporate social responsibility. I moderne tid er det blevet meget vigtigt, og i dag udvikler alle store virksomheder årlige CSR-rapporter, der punkt for punkt beskriver, hvordan de i løbet af det forgangne kalenderår har formået at tage et samfundsmæssigt ansvar.

CSR-strategi er anerkendt som et ledelsesredskab, der netop skal håndtere samfundsansvar i en virksomhed. Virksomheder, der udarbejder en CSR-strategi, er derfor nødt til at tage stilling til nogle af de følgende ting, når de udvikler strategien:

 • Afdækning af krav fra kunder og andre interessenter i virksomheden
 • Udvælge fokusområder
 • Udarbejde politik på det område(r), hvor virksomheden er afklaret med sin tilgang til  samfundsansvaret
 • Sætte rammer for styring og især opfølgning af CSR-strategien

Men hvad går det egentlig ud på? Og hvilke tiltag er relevante at tage med i en rapporterne?

Eksempler

CSR er rigtig mange ting. Det kan være alt fra at bruge genanvendelig emballage og reducere strømforbruget til at sponsorere det lokale fodboldhold eller at give penge til velgørende formål. Alt, hvad der indebærer et socialt ansvar for verden og samfundet omkring os, kan betegnes som CSR.

Der er ingen tvivl om, at CSR’s indtog har gavnet vores samfund. Det, at virksomhederne bruger det bevidst i deres branding gør, at der bliver sat mange flere gavnlige initiativer i værk. Initiativer som ikke bare gavner den enkelte virksomhed i form af positiv omtale, men også gavner miljøet og vores samfund.

Hvad er et CSR-regnskab?

Enhver virksomhed kan vælge at udarbejde et CSR-regnskab. Det er dog de færreste, som er forpligtet til det. Mange vælger alligevel at gøre det. I et CSR-regnskab gør den enkelte virksomhed op, hvad den har gjort af initiativer. Det giver et billede af en virksomhed, der tager sit ansvar alvorligt og ikke er bange for at vise, hvordan den agerer med omverdenen. Et CSR-regnskab er en del af mange virksomheders branding.

Efter CSR-regnskabet vandt indpas blandt virksomhederne, er der kommet mange nye til. Også grønne regnskaber, etiske regnskaber, videnregnskaber og mange andre af slagsen bliver i dag publiceret af mange virksomheder.

Hvad får virksomheden ud af en CSR-strategi?

Indtil for få år siden var der mange virksomhedsejere, der anså CSR som irrelevant, da det ikke kunne være rigtigt, at virksomheden skulle påtage sig et samfundsmæssigt ansvar, da den jo i forvejen betalte skat og den vej bidrog til samfundet. Det var lige indtil, at det gik op for flere, at en god CSR-strategi faktisk i sidste ende kunne være med til at optimere forretningen og dens indtjening endnu mere.

Når man arbejder med samfundsansvar på en strategisk måde, skaber det sammenhæng hele vejen rundt om virksomheden. Der er nemlig sammenhæng mellem virksomhedens forretning og dens sociale og miljømæssige aktiviteter. Netop derfor er strategiarbejdet essentielt, for det er ikke alle virksomheder, der kan udvinde det samme på de samme områder.

Det giver måske sig selv, men der er størst værdi at hente for virksomheden i CSR, hvis indsatsen er forretningsdrevet, og dermed i sidste ende supplerer virksomhedens kerneforretning. Kort sagt skal virksomheden sætte sit CSR-fokus, så det matcher virksomhedens strategier, markedsrelationer og måske også udfordringer.

Hvad er et grønt regnskab?

Det grønne regnskab er obligatorisk for de store virksomheder, som har en stor indflydelse på miljøet. De tunge drenge i klassen har altså et ansvar for at vise omverdenen, hvor meget de influerer på miljøet, og hvilke initiativer de sætter i værk for at reducere deres miljøpåvirkning. Det er ikke bare den enkelte virksomhed, som skal komme med sin beretning i det grønne regnskab. Også myndighederne har noget at skulle have sagt.

Alle virksomheder kan lave et grønt regnskab, hvis de gerne vil, mens kun nogle er underlagt kravene om at offentliggøre et hvert eneste år.

Krav til CSR-rapportering for store virksomheder

Der er løbende kommet krav om, at virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med omfattende beskrivelser af deres samfundsansvar (CSR). Det er dog kun de store virksomheder (set med danske briller), kravene rammer.

 • 2016 – de 50 største virksomheder i Danmark
 • 2018 – virksomheder med flere end 250 medarbejdere

De 50 største virksomheder i Danmark er statslige aktieselskaber og virksomheder med flere end 500 medarbejdere. De hører under regnskabsklasse D. Det var i første omgang kun disse, der skulle supplere ledelsesberetningen med en omfattende beskrivelse af deres CSR-aktiviteter.

Fra 2018 har det dog også været et krav for alle virksomheder, der har flere end 250 medarbejdere (regnskabsklasse C).

Med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er der kommet flere krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Fleksible regler, men valgene skal begrundes

Reglerne for CSR-rapporteringen er meget fleksible. Det vil sige, at der er meget frie rammer for virksomhederne i forhold til at udforme deres politikker for samfundsansvar, så de bliver en naturlig og integreret del af virksomheden. De bestemmer selv, hvilke politikområder de vil fokusere på – men de skal være åbne om deres valg (og fravalg).

Virksomhederne skal blandt andet oplyse om CSR-politikker for; samfundsansvar, miljø, sociale forhold, medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse.

For hvert område skal virksomheden oplyse nedenstående:

 • hvordan politikken realiseres (og anvendte systemer og procedurer til disse)
 • de anvendte procedurer for nødvendig omhu
 • væsentlige risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, og hvordan man håndterer de forskellige risici

Det er ikke sikkert, at virksomheden har politikker for alle områder. Begrundelsen for fravalg af politikker på ét eller flere områder, skal det angives for hvert enkelt politikområde i ledelsesberetningen.

Eksempler på populære CSR-principper

Når vi kigger internationalt på CSR, findes der flere principper, som flere store virksomheder kræver, at partnere og andre forretningspartnere lever op til, for at de kan lave forretning sammen. Nogle af de internationalt anerkendte CSR-principper ser ud på følgende måde:

 • Virksomheden skal stille krav til leverandører om at overholde både menneske- og arbejdstagerrettigheder
 • Virksomheden skal samarbejde med leverandører om at forbedre både sociale og miljømæssige problemstillinger
 • Virksomheden skal systematisk arbejde med miljø- og klimaledelse
 • Virksomheden skal arbejde for at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderforhold internt i virksomheden

Disse CSR-principper er alle internationalt anerkendte, men der findes mange flere, og det er en metode, hvor der hele tiden arbejdes på at gøre verden til et bedre sted for fremtidige generationer samt optimere virksomhedernes forretning.

Spørgsmål & svar

CSR betyder Corporate Social Responsibility.

En CSR-rapport, er en rapport, som man som virksomhed frivilligt kan vælge at udarbejde, hvor man beskriver ens CSR-profil og tiltag.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram