Hvad er et CVR-nummer?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister, og det er den danske stats stamregister, der indeholder oplysninger på alle danske virksomheder. Et CVR-nummer er et unikt identifikationsnummer, som hver virksomhed tildeles ved oprettelse.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 18/10/2023


Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er et nummer, der findes i det danske CVR-register, som bruges til at identificere den enkelte virksomhed i Danmark eller Grønland. Alle virksomheder har nemlig et unikt CVR-nr, der kan ses som en slags identifikation for virksomheden.

Det vil altså sige, at CVR-nummeret svarer til et CPR-nummer, hvor alle danskere ligeledes har et unikt identifikationsnummer. Et CVR-nummer består kun af 8 unikke cifre, imens et CPR-nummer består af 10 cifre. En fortløbende række af tal kaldes for et løbenummer.

Når du opretter en virksomhed, får du automatisk tildelt et CVR-nummer – det gælder, uanset om du opretter en personligt ejet virksomhed (fx en enkeltmandsvirksomhed) eller et selskab (fx et ApS).

Hvilke oplysninger kan findes i CVR-registret?

CVR-registret indeholder bl.a. navn, CVR-nummer og P-numre på alle danske virksomheder. CVR-registret er en forkortelse for det Centrale VirksomhedsRegister, og du kan bl.a. lave enkeltopslag, filtrerede søgninger og hente en lang række virksomhedsdokumenter og -udskrifter i CVR-registret.

Helt overordnet kan du sige, at CVR-registret samler og udstiller data, så alle kan tilgå det via hjemmesiden. Du kan både få vist data ved søgninger samt hente oplysninger direkte fra registret via fx udtræk. Du kan nemt hente relevant data om danske og grønlandske virksomheder og finde relevante sammenhænge og tendenser ved at analysere tallene.

Ifølge den danske lovgivning skal der registreres navne- og adresseoplysninger på stiftere, ledelsesmedlemmer og/eller fuldt ansvarlige deltagere. Hvis du som privatborger har adressebeskyttelse, er det ikke en selvfølge, at denne medfølger i CVR-registret. Reglerne om CVR-registeret findes i CVR-loven.

Hvis det er essentielt for din hverdag, at du har adressebeskyttelse i CVR-registret, så skal du henvende dig hos Erhvervsstyrelsen, der i enkelte tilfælde vælger at godkende udeladelse af oplysninger, hvis der er en god grund til det.

Du kan blandt andet finde følgende oplysninger i CVR-registret:

  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Navn og adresse
  • Virksomhedsform
  • Kreditoplysninger
  • Branche, eventuelt bibranche
  • Navn, adresse og titel på medarbejdere i virksomheden, som regel udelukkende højtstående som stiftere eller kapitalejere

Hvis du fx er i tvivl om en virksomheds ejere, eller hvor i landet den hører til, kan du lave et opslag i CVR-registret. Her kan du fx indtaste virksomhedens CVR-nummer og få alle relevante oplysninger vist.

Er CVR-nummeret offentligt tilgængeligt og hvorfor?

CVR-registret, hvor CVR-numre er registrerede, er offentligt tilgængeligt. Det vil altså sige, at du kan finde oplysninger om nogle af de nævnte ting i afsnittet før ganske lovligt. Disse oplysninger er nemlig tilgængelige for den almindelige dansker, men sådan har det ikke altid helt været.

For år tilbage blev oplysninger som disse gemt i forskellige registre hos forskellige styrelser, men i dag er det Erhvervsstyrelsen, der er under den danske stat, som gemmer oplysninger på alle registrerede danske virksomheder.

Oplysningerne er tilgængelige fordi selskaber i Danmark får tildelt et privilegie i form af begrænset hæftelse. Modydelsen til samfundet ligget i adgang til informationer så investorer og kreditorer kan oplyses om virksomhedens økonomiske situation.

Hvornår skal en virksomhed registreres med CVR-nummer?

Det er ikke alle virksomheder, der behøver at være registreret i CVR-registret. Hvis din virksomhed omsætter for under 50.000 kr. årligt, er det frivilligt, om du ønsker at registrere virksomheden med et CVR-nummer.

Det er vigtigt, at du noterer, at det er 50.000 kr. i omsætning og ikke overskud. Det vil altså sige, at hvis du forventer, at der kører mere end 50.000 igennem din forretning i løbet af 12 måneder, så skal virksomheden registreres.

Der kan argumenteres for, at det altid er en god ide, at registrere virksomheden med et CVR-nummer, da du ellers glipper muligheden for at trække dine udgifter fra, mens du fortsat er påkrævet at betale skat af dine indtægter.

Hvordan fungerer det i forhold til udlandet?

Hvis din virksomhed nogensinde skal samarbejde med en anden virksomhed i udlandet, er det værd at notere, at udenlandske samarbejdspartnere ofte efterspørger et VAT-nummer, som er den direkte oversættelse af et CVR-nummer.

Hvis du bliver bedt om at oplyse dit CVR-nummer til en udenlandsk samarbejdspartner, skal du blot oplyse: DK xxxxxxxx.

Det vil sige, at du blot skriver ‘DK’ foran dit CVR-nummer.

For at læse omkring CVR numre eller slå CVR numre, op kan du gøre det her.

Oftest stillede spørgsmål

Et CVR-nummer er et identifikationsnummer, der identificerer en virksomhed. CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister, som er et register over alle danske virksomheder.  

Virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr. bestemmer selv, om de vil registrere virksomheden med et CVR-nummer. Det er oftest en god ide at registrere din virksomhed med et CVR-nummer, da du ellers går glip af muligheden for at trække din udgifter fra, selvom du stadig betaler skat af dine indtægter. 

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram