Debet

Debet er en term, som inden for regnskab, er udtryk for en belastning af en given konto – altså tilgang af værdi.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 30/06/2021


Hvad er debet?

Debet, eller debit, er en betegnelse, der bruges, når der sættes penge ind på en given konto – den positive (venstre) side i en balance, når du laver dobbelt bogføring. I modsætning til debet bruges termen kredit, som angiver en bevægelse, når penge forlader kontoen – en konto krediteres, når der føres et negativt beløb ind på kontoen. Derfor er det også vigtigt, at du ved, om du har at gøre med en kredit- eller debetkonto.

I modsat fald kan du komme til at rode rundt i regnskabet ved at få sat beløbene ind på de forkerte konti eller måske snarere debitere i stedet for at kreditere. Eller omvendt. Og det kan også variere alt efter, hvilken konto i virksomheden, der er tale om.

I praksis

Det kan være en smule vanskeligt helt at begribe, hvordan debet og kredit hænger sammen – lad os derfor kigge på et eksempel, som kan kaste lys over sagen. Det kan være, at du har et malerfirma og i den forbindelse har behov for at købe en mængde pensler. Så vil regnestykket se sådan ud:

DebetKredit
400 kr. fra din kasse
400 kr køb som udstyr

Her ser du præcis, hvordan det hænger sammen. Og du får også et eksempel på det dobbelte bogholderi. Du skal nemlig altid postere et bilag både i debet og kredit, og på den måde sørger du for, at dit regnskab stemmer.

Det, der kan byde på vanskeligheder i denne forbindelse, er, at du hele tiden skal være opmærksom på, hvilken kasse der er hvilken. Men hvad sker der med debet, når du på samme tid skal betale moms af en given vare? Det er faktisk ikke så indviklet, og udregningen kommer til at se sådan ud:

DebetKredit
500 kr. Fra din kasse
400 kr. Udstyr
100 kr. Moms

Igen kan du se, at regnskabet stemmer.

Debet og kredit er fundamentale i princippet om det dobbelte bogholderi

Som du kan se ovenfor, er det meget vigtigt, at du har styr på, hvor debet- og kreditposteringer skal stå. Dobbelt bogholderi er en fundamental del af blandt andet forståelsen af begrebet. Du skal altid sørge for, at kolonnen med debet svarer til kolonnen med kredit.

Hvilke konti anvender debet?

Når du har en virksomhed, anvender du forskellige konti til forskellige formål. Blandt andet har en virksomhed en aktivkonto, som indeholder virksomhedens aktiver. Værdien af disse aktiver skal her føres i debet.  Hvis der er nogen, som skylder dig penge, skal du debitere det beløb, mens en indtægt skal opføres som en kredit post.

Fælles for alle disse forskellige konti du kan have i din virksomhed er, at du hele tiden skal sørge for, at debetsiden og kreditsiden stemmer overens. Hvis det modsatte er tilfældet, er der fejl i regnskabet.

Læs mere om hvorfor du ikke skal bekymre dig om debetkonto i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram