Post

En post er i regnskabsmæssig forstand et element i et regnskab. Hver enkelt post er tilknyttet et beløb eller en værdi, som enten er negativ eller positiv. Et eksempel på en post i et regnskab kan være alt fra afskrivning til faste omkostninger.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er en post?

Ordet post har flere betydninger. Det kan både henvise til et postbud, der bringer posten ud eller digitalpost, der bliver distribueret elektronisk. I regnskabsmæssig sammenhæng har poster en helt anden betydning. Her er post lig med et element i et regnskab.

En post er lig med et registreret beløb, som figurerer i dit regnskab. Det kan være alt fra en udgift til en indtægt eller en finansiel post eller en driftsmæssig post.

Til enhver post er der tilknyttet et beløb. Beløbet viser, hvilken værdi den enkelte post har tilført regnskabet. Det kan både være et positivt beløb eller et negativt beløb.

Hvilke poster indgår i et regnskab?

Nedenfor kan du se et eksempel på et regnskab, der indeholder de mest gængse poster, som de fleste årsresultater vil indeholde:

Omsætning/salg
Varegruppe 1100.000 kr.
Varegruppe 2100.000 kr.
Omsætning i alt200.000 kr.
Variable omkostninger
Indkøb af varer95.000 kr.
Omkostninger til forsendelse5.000 kr.
Variable omkostninger i alt100.000 kr
Faste omkostninger
Varegruppe 1100.000 kr.
Lokaleleje45.000 kr.
Internet5.000 kr.
Faste omkostninger i alt50.000 kr.
Nettooverskud50.000 kr.

Du ser her en forenklet udgave af et regnskab.

Poster i dobbelt bogføring

I bogføring føres der dobbelt bogføring, hvilket betyder, at hver enkelt post, føres to steder. Altså føres dobbelt så at sige. Det fungerer på den måde, at alle dine indtægter og udgifter bliver ført som både debet og kredit.

Hvis du for eksempel indkøber inventar til din virksomhed i form af nye kontormøbler til en værdi af 8.000 kr., skal beløbet på din bankkonto føres som kredit, mens det samtidig skal føres som debet på din inventarkonto.

Debetsiden og kreditsiden skal altid gå op. Det er en effektiv måde at sikre, at du har foretaget din bogføring korrekt og dermed fået registreret alle de aktuelle beløb i det pågældende regnskabsår.

Vidste du godt, at vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram