Driftsrentabilitet – Hvad er det?

Driftsrentabilitet er en term, der bliver brugt, når du skal vurdere, hvor meget din virksomhed er værd, eller hvor sund dens økonomi er. Driftsrentabilitet siger med andre ord noget om, hvorvidt det er rentabelt at drive din virksomhed eller ej.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 15/03/2022


Hvad er driftsrentabilitet?

Driftsrentabilitet er en term, der bliver anvendt inden for virksomhedernes verden. At en virksomhed har en god driftsrentabilitet, vil sige, at det er rentabelt at drive den.

Når du skal vurdere rentabiliteten af din virksomhed, er der flere nøgletal, som det kan være nyttigt at se på. I forbindelse med vurderingen af din virksomheds driftsrentabilitet kommer du ikke uden om nøgletallet EBITDA.

EBITDA er en særligt vigtig indikator, når du skal se på driftsrentabiliteten i en virksomhed.

Hvad er EBITDA?

EBITDA er en forkortelse for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. På dansk oversættes det til: Resultat af primær drift.

EBITDA er et nøgletal, der anvendes til at vurdere din virksomheds driftsrentabilitet. EBITDA går ind og ser på de udgifter, du har i din virksomhed, som er nødvendige virksomhedens daglige drift.

I forhold til sammenligninger af virksomheder er EBITDA et hyppigt anvendt nøgletal, der giver en god indikation for, hvordan det går med den enkelte virksomheds driftsøkonomi. 

Hvordan beregner du EBITDA?

Når du skal beregne EBITDA for din egen virksomhed eller for en anden virksomhed, som du gerne vil sammenligne dig med, skal du anvende følgende formel:

Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger = EBITDA


Hvornår er det relevant at se på EBITDA og en virksomheds driftsrentabilitet?

Det er typisk både virksomhederne selv og investorer, der tager et kig på driftsrentabiliteten. EBITDA og driftsrentabiliteten bliver ofte brugt som et sammenligningsgrundlag mellem forskellige virksomheder.

Hvis du som investor gerne vil investere i en eller flere virksomheder, er det naturligt at se på, hvilke virksomheder der har den sundeste økonomi, og som det altså bedst kan svare sig at investere i. Her er EBITDA og driftsrentabiliteten afgørende parametre.

Du skal dog være opmærksom på, at EBITDA ikke kan stå alene. Vil du gerne have et retvisende billede af, hvordan det står til med en virksomheds økonomi, er det nødvendigt at tage flere parametre med i din rentabilitetsanalyse.

Hvilke nøgletal bør du ellers tage med i betragtning?

Udover at se på driftsrentabiliteten i din virksomhed giver det også god mening at kigge på andre nøgletal, når du analyser din virksomheds samlede rentabilitet. 

Andre relevante nøgletal du kan tage med, når du skal analysere på din virksomheds rentabilitet:

  • Egenkapitalens forrentning
  • Afkastningsgrad
  • Overskudsgrad
  • Gældsrenten
  • Aktivernes omsætningshastighed

Spørgsmål & svar

Hvad er driftsrentabilitet?

Driftsrentabilitet er et udtryk for, hvor rentabel driften er i din virksomhed.

Hvornår er det relevant at se på en virksomheds driftsrentabilitet?

Når du gerne vil sammenligne din virksomheds driftsomkostninger med andre virksomheder, eller hvis du som investor gerne vil vurdere rentabiliteten af en virksomhed.

Hvad er sammenhængen mellem EBITDA og driftsrentabilitet?

EBITDA er et nøgletal, der giver en indikation af, hvordan det ser ud med en virksomheds driftsrentabilitet.

Hvad er EBITDA en forkortelse for?

EBITDA er en forkortelse for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Driftsrentabilitet – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram