Nøgletal – Hvad er økonomiske nøgletal?

Nøgletal er vigtige redskaber inden for regnskab og skaber et fundament for en regnskabsanalyse. Et nøgletal angiver det indbyrdes forhold mellem to faktorer i virksomheden. Det kan eksempelvis være sammenhængen mellem overskud og omsætning.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 13/02/2024

Bruger du Dinero beregner vores virtuelle CFO nøgletal for dig. Nøgletallene sammenholdes med andre firmaer i samme branche, så du kan se hvordan du performer. Vigtigst af alt kommer den med konkrete anbefalinger, så du kan tjene endnu flere penge.

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er nogle af de vigtigste tal i en virksomhed. Det er de, fordi de er nøglen til at få overblik over din virksomheds økonomiske situation – og ikke mindst hvordan økonomien udvikler sig på de forskellige økonomiske felter. Over tid kan du nemlig sammenligne tallene fra et givent område for at finde ud af, om de udvikler sig i en positiv eller negativ retning.

Alle nøgletal fra de forskellige økonomiske områder tegner tilsammen et helhedsbillede af din virksomheds økonomiske situation – og det er hele basen for en analyse af dit regnskab.

Hvordan ved du, om dine nøgletal er gode?

Nøgletal kan især bruges til at holde øje med din virksomheds økonomiske udvikling. Når du analyserer dit regnskab, skal du være bevidst om, hvilken virksomhedstype du driver.

Det kan være svært, særligt som ny virksomhed, at bedømme, om et regnskabsår har været godt eller dårligt. Men holder du din virksomhedstype for øje i analysen, kan du sammenligne nøgletal og analysens resultat med lignende virksomheder. Sammenligningen giver dig nemlig noget at holde din virksomhed op mod, så du får mulighed for bedre at vurdere, om regnskabsåret har været godt.

Dog kan en direkte sammenligning være vanskelig at foretage, da der er forskellige niveauer inden for forskellige brancher. Derfor skal du være meget opmærksom på at sammenligne med en virksomhed, der mere eller mindre er identisk med din.

Hvis du driver en virksomhed med mange år på bagen, kan du lettere bruge din egen virksomhed som sammenligningsgrundlag fra år til år. På den måde kan du bruge de tidligere år til at holde analyseresultatet op mod, så du kan finde ud af, om udviklingen går i en opadgående eller nedadgående retning. Det giver dig mulighed for at reagere, hvis udviklingen er negativ.

Hvis du vil have styr på alle relevante nøgletal i en virksomhed, kan du lave en regnskabsanalyse.

Hvilke af nøgletallene er brugbare i regnskabsanalysen?

Der findes nøgletal, der er vigtigere end andre i en virksomheds regnskabsanalyse. For indtjeningsevnen gælder det især afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning.

Afkastningsgraden giver et billede af din virksomheds evne til at skabe overskud fra den indskudte kapital. Formålet er, at afkastningsgraden giver din virksomhed et afkast. Og dette afkast skal gerne være større end en investering med samme grad af risiko. Det kan eksempelvis være obligationer eller andre værdipapirer.

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver

Egenkapitalens forrentning fortæller, hvordan virksomhedens ejers indskudte kapital forrentes. Altså hvor stort afkast egenkapitalen har. Du kender det sikkert fra din opsparingskonto, hvor renten viser, hvor meget afkast det giver at have penge indsat på kontoen. En høj rente er lig med større udbytte. Det samme gør sig gældende for nøgletallet “egenkapitalens forrentning.

Egenkapitalens forrentning = resultat efter renter x 100 / egenkapital

Overskudsgraden angiver, hvor meget overskud der bliver ud af din virksomheds omsætning. Den viser altså, hvor godt forholdet mellem omkostninger og indtægter er. En høj overskudsgrad vidner om, at du er god til at skabe overskud ud af din omsætning.

Overskudsgrad = resultat før renter x 100 / nettoomsætning

Dækningsgraden beskriver forholdet mellem en virksomheds omsætning og de faste omkostninger, virksomheden har. Virksomheden kan bruge dækningsgraden til at se, hvor mange penge, der er tilbage til at dække de faste omkostninger. En høj dækningsgrad er et udtryk for lave variable omkostninger, mens en lav dækningsgrad udtrykker høje variable omkostninger.

Dækningsgrad = dækningsbidrag x 100 / nettoomsætning

Varedebitorernes omsætningshastighed beskriver, hvor hurtigt dine varedebitorer er til at indbetale de beløb, som de skylder. Hvis en varedebitorer indbetaler sin gæld hurtigt, har den en høj omsætningshastighed, da kredittiden er lav.

Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer

Varekreditorernes omsætningshastighed beskriver hvor god din kredittid er hos dine leverandører. Med andre ord: Hvor lang kredittid du har hos dine leverandører. Jo lavere tallet er, jo længere tid har du til at betale dine leverandører tilbage.

Varekreditorernes omsætningshastighed = varekøb / varekreditorer

Varelagerets omsætningshastighed beskriver antal gange en virksomhed formår at omsætte sit varelager på et år. Jo større tal, desto bedre.

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager

Nulpunktsomsætning beskriver, hvor stor virksomhedens omsætning skal være for at dække sine omkostninger og gå i 0.

Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad

Soliditetsgrad beskriver, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af fremmedkapital i forhold til egenkapital. Soliditetsgraden er et pejlemærke på, hvor stærkt din virksomhed vil stå i en eventuel økonomisk krise.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver

Likviditetsgrad beskriver, hvor stor en andel virksomhedens omsætningsaktiver udgør i procent af den kortfristede gæld.

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser

Du kan også se nøgletal i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram