EBIT – Hvad er det?

EBIT er en forkortelse for Earnings Before Interests (and) Taxes. På dansk kaldes EBIT også for et driftsresultat. EBIT er et udtryk for, hvor meget en virksomheds aktiviteter har givet, inden du tager afskrivninger, renter og andet med i dine beregninger.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 28/02/2022


Hvad er EBIT?

EBIT er en term, der bliver brugt hyppigt inden for virksomhedernes verden. Det er en forkortelse af ordene Earnings Before Interest (and) Taxes, og det kan på dansk oversættes til driftsresultat. EBIT er et udtryk for en virksomheds overskud af primær drift.

Når vi taler om EBIT, giver det god mening også at se nærmere på nøgletallet EBIT-margin, da de to termer er nært beslægtede. 

EBIT margin – hvad betyder det?

Nu hvor vi har fået termen EBIT på plads, ser vi nærmere på, hvad en EBIT-margin er for en størrelse. EBIT-margin er et af de vigtige nøgletal, der er nyttige at kende til, når du skal analysere på din virksomheds økonomi.

EBIT-margin er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen i din virksomhed, der er tilbage, når du har betalt dine driftsomkostninger. EBIT-margin regnes ud som et procenttal. 

Man kan med andre ord sige, at EBIT-margin bliver brugt til at beskrive, hvor stor en procentdel af din virksomheds omsætning, der reelt set ender ud som en indtjening.

EBIT margin formel – sådan regner du din EBIT-margin ud:

EBIT = Resultat før finansielle poster / Omsætning x 100


EBIT margin og overskudsgrad er det samme

Kært barn har mange navne. Sådan er det også, når du har med et udtryk som EBIT at gøre. EBIT og overskudsgrad er to ord for det samme. Hvilket, du vælger at anvende, er hip som hap.

Et andet ord, der minder meget om EBIT, er EBITDA. Selvom de to ord minder meget om hinanden, er der faktisk en ret stor forskel på deres betydning. Det ser vi nærmere på herunder.   

EBIT vs. EBITDA: Hvad er forskellen på de to begreber?

Som vi allerede har været inde på, er EBIT lig med overskuddet af primær drift. EBITDA er derimod et udtryk for en virksomheds driftsrentabilitet.

Med EBITDA går du ind og måler på de nødvendige omkostninger, som en virksomhed har på daglig basis. Der er her tale om et driftsresultat, som bliver udregnet, inden du tager afskrivninger på driftsaktiver og goodwill nedskrivninger med i dine udregninger. 

EBITDA er en forkortelse for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation (and) Amortization. 

Det er nemt at komme til at forveksle de to forkortelser, men deres betydning hver især er et udtryk for to meget forskellige ting.

Spørgsmål & svar

Hvad er EBIT?

EBIT er det samme som et driftsresultat. På engelsk er det en forkortelse for Earnings Before Interests (and) Taxes.

Hvordan regner du EBIT-margin ud?

Det gør du med følgende formel: EBIT = Resultat før finansielle poster / Omsætning x 100

Er EBIT og EBITDA udtryk for det samme?

Nej, det er det ikke. Mens EBIT er lig med et driftsresultat, er EBITDA lig med en driftsrentabilitet.

Er EBIT og overskudsgrad udtryk for det samme?

Nøgletallet EBIT-margin bliver også kaldt for overskudsgrad. De to termer er to udtryk for det samme.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til EBIT – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram