Spring til indholdet

Sidst opdateret: 15/08/2019

EBITDA

EBITDA er et begreb, der anvendes til at beregne en virksomheds driftsrentabilitet. Det bliver ofte anvendt som et parameter til at sammenligne virksomheder. EBITDA står for Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization.

Hvad er EBITDA?

Når du skal se på, hvad din virksomheds driftsrentabilitet er, kan du gøre brug af regnskabsbegrebet EBITDA. Her regner du ud, hvordan dit resultat ser ud, når det er tillagt finansielle omkostninger, afskrivninger m.v. Det giver et billede af, hvordan det står til med økonomien i din virksomhed, og om det er rentabelt at drive den.

EBITDA bliver ofte anvendt som sammenligningsgrundlag. Hvis du for eksempel driver en virksomhed og gerne vil sammenligne dens rentabilitet med en anden lignende virksomhed, så vil EBITDA være et udmærket udgangspunkt. Her får du et godt billede af, hvordan det står til med driftsomkostningerne i en anden konkurrerende virksomhed, der minder om din.

Det samme gør sig gældende, hvis en investor gerne vil regne ud, hvilken virksomhed det bedst kan svare sig at kaste penge i. Her bliver EBITDA også hyppigt anvendt til at vurdere, om det er økonomisk forsvarligt og givtigt at investere i den pågældende virksomhed.

Det er typisk både investorer og virksomheder, der bruger EBITDA til at vurdere en eller flere virksomheders økonomiske tilstand.

Hvad er formålet med EBITDA?

Oprindeligt blev EBITDA anvendt til at se på, om en virksomhed i krise stod til at redde, men i dag bliver det anvendt langt hyppigere, da det ikke kun bliver brugt til at analysere på kriseramte virksomheders økonomi. I dag bliver det også brugt til at vurdere, hvordan det står til i en virksomhed, og hvordan det dermed kan forventes, at virksomheden vil klare sig fremadrettet.

EBITDA kan ikke stå alene. Skal du have et retvisende billede af en virksomheds økonomi, bør du tage flere parametre med i din analyse.

Hvordan beregner du en virksomheds EBITDA?

Hvis du gerne vil beregne EBITDA’en – enten for din egen virksomhed eller for en virksomhed, som du gerne vil sammenligne med – skal du gøre brug af følgende regnskab:

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger

Er det lovpligtigt at offentliggøre EBITDA’en?

Nej, det er det ikke. Du bestemmer selv, om du vil offentliggøre beregningen af din virksomheds EBITDA. Det er dog muligt for andre parter at beregne din virksomheds EBITDA ved hjælp af tal fra dit regnskab og dine øvrige økonomiske rapporter, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvad betyder rentabilitet?

EBITDA bliver som tidligere nævnt flittigt brugt til at se på, om en virksomheds drift er rentabel. Derfor vil vi nu også tage et kig på termen rentabilitet.

Rentabilitet går i korte træk ud på at analysere en virksomheds økonomiske effektivitet. Hvordan forrenter den pågældende virksomhed den kapital eller de penge, som den har investeret i sin virksomhed?

En rentabilitetsanalyse tager udgangspunkt i flere forskellige nøgletal.

  • Afkastningsgrad
  • Overskudsgrad
  • Aktivernes omsætningshastighed
  • Gældsrenten
  • Egenkapitalens forrentning
  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?