EBITDA

EBITDA er et begreb, der anvendes til at beregne en virksomheds driftsrentabilitet. Det bliver ofte anvendt som et parameter til at sammenligne virksomheder. EBITDA står for Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 13/02/2024


EBITDA margin dansk

Hvad er EBITDA?

Når du skal se på, hvad din virksomheds driftsrentabilitet er, kan du gøre brug af regnskabsbegrebet EBITDA (på dansk resultat af primær drift). Her regner du ud, hvordan dit resultat ser ud, når det er tillagt finansielle omkostninger, afskrivninger m.v. Det giver et billede af, hvordan det står til med økonomien i din virksomhed, og om det er rentabelt at drive den.

EBITDA bliver ofte anvendt som sammenligningsgrundlag. Hvis du for eksempel driver en virksomhed og gerne vil sammenligne dens rentabilitet med en anden lignende virksomhed, så vil det være et udmærket udgangspunkt. Her får du et godt billede af, hvordan det står til med driftsomkostningerne i en anden konkurrerende virksomhed, der minder om din.

Det samme gør sig gældende, hvis en investor gerne vil regne ud, hvilken virksomhed det bedst kan svare sig at kaste penge i. Her bliver nøgletallet også hyppigt anvendt til at vurdere, om det er økonomisk forsvarligt og givtigt at investere i den pågældende virksomhed.

Det er typisk både investorer og virksomheder, der bruger nøgletallet til at vurdere en eller flere virksomheders økonomiske tilstand.

Hvad er formålet med EBITDA?

Oprindeligt blev nøgletallet anvendt til at se på, om en virksomhed i krise stod til at redde, men i dag bliver det anvendt langt hyppigere, da det ikke kun bliver brugt til at analysere på kriseramte virksomheders økonomi. I dag bliver det også brugt til at vurdere, hvordan det står til i en virksomhed, og hvordan det dermed kan forventes, at virksomheden vil klare sig fremadrettet.

Nøgletallet kan ikke stå alene. Skal du have et retvisende billede af en virksomheds økonomi, bør du tage flere parametre med i din regnskabsanalyse.

Hvordan beregnes det?

Hvis du gerne vil beregne EBITDA’en – enten for din egen virksomhed eller for en virksomhed, som du gerne vil sammenligne med – skal du gøre brug af følgende regnskab:

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger

Hvad er EBITDA margin?

EBITDA margin er din normale EBITDA, men divideret med samlet indtægt, som en given virksomhed har opnået. Den angives i % og kan bruges til, at fortælle noget om hvor rentabel en virksomheds forretninger er.

For at udregne denne margin, skal du som nævnt blot have EBITDA og den samlede indtægt.

Har du fx en samlet indtægt på 400.000 kr. og en EBITDA på 50.000 kr. så vil din EBITDA margin blive 8% (400.000 / 50.000 = 8).

Er det lovpligtigt at offentliggøre EBITDA’en?

Nej, det er det ikke. Du bestemmer selv, om du vil offentliggøre beregningen. Det er dog muligt for andre parter at beregne din virksomheds EBITDA ved hjælp af tal fra dit regnskab og dine øvrige økonomiske rapporter, som er tilgængelige for offentligheden.

Forskellen på EBIT & EBIDTA

EBIT står for Earnings Before Interest & Taxes, og er et begreb der minder om EBITDA, hvorfor det kan derfor være svært at skelne mellem de to. EBIT betyder på dansk “resultat af primær drift” og er virksomhedens resultat før renter og skat. Forskellen på de to begreber er altså om afskrivninger og nedskrivninger tages med, i beregningen af nøgletallet. Begge tal bruges til at se på en virksomheds evne til at genere et overskud.

Hvad betyder rentabilitet?

EBITDA bliver som tidligere nævnt flittigt brugt til at se på, om en virksomheds drift er rentabel. Derfor vil vi nu også tage et kig på termen rentabilitet.

Rentabilitet går i korte træk ud på at analysere en virksomheds økonomiske effektivitet. Hvordan forrenter den pågældende virksomhed den kapital eller de penge, som den har investeret i sin virksomhed?

En rentabilitetsanalyse tager udgangspunkt i flere forskellige nøgletal.

Internationale regnskaber bruger IFRS-standarderne

IFRS står for International Financial Reporting Standard. Det er International Accounting Standards Board (IASB), der har udarbejdet regnskabsstanderne, der bruges internationalt. Reglerne er baseret på principper som troværdighed, relevans, forståelighed og sammenlignelighed.

Formålet med de internationale standarder er at gøre regnskabsoplysningerne mere homogene, så det bliver nemmere at sammenligne økonomiske forhold og samarbejde på tværs af landegrænser.

EU-lande kan selv vælge, om IFRS-standarderne skal gælde i deres land – det kan fx være, at standarden skal være gældende for et årsregnskab.

Spørgsmål & svar

📏 Hvad er EBITDA margin?

EBITDA margin er din normale EBITDA, men divideret med samlet indtægt, som virksomheden har opnået.

🧾 Hvordan udregnes EBITDA?

EBITDA findes ved at lave følgende regnestykke = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger

Hvad står EBITDA for?

Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization.

Hvad er EBITDA på dansk?

EBITDA på dansk er et nøgletal, som viser en virksomheds driftsrentabilitet, da der udelukkende bliver set på omkostninger som kræves for at virksomheden kan køre dagligt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram