Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er et regnskabsmæssigt nøgletal, der viser, hvordan en given virksomhed har formået at generere et overskud ud fra den kapital, der er blevet indskudt. En god afkastningsgrad skal gerne ligge over markedsrenten.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 30/06/2021


Hvad er afkastningsgraden?

Helt konkret viser den hvor meget en given investering har givet af overskud i forhold til den kapital, der er blevet skudt i investeringen – find en afkastningsgrad formel lidt længere nede i artiklen. Afkastningsgraden er et af de mest centrale nøgletal. Som regel er det også det nøgletal, der uafhængigt af den pågældende virksomheds branche. Der kan benyttes til at sammenligne virksomheder med hinanden i forhold til, hvor gode deres investeringer er.

Hvis du undrer dig over, hvad der er en god afkastningsgrad, så kan det være svært at fastslå med garanti, da det afhænger af en række faktorer. Som udgangspunkt går tommelfingerreglen dog på, at afkastningsgraden skal være højere end markedsrenten og dertil lagt et risikotillæg, der kan variere fra virksomhed til virksomhed.

Afkastningsgrad formel

Afkastningsgraden beregnes ud fra flere tal, der findes i virksomhedens regnskab. Formlen for at udregne afkastningsgraden er simpel, og den ser ud som følgende:

Afkastningsgrad = Resultat før renter x 100 / aktiver

Sidder du forvirret tilbage og undrer dig over, at resultat før renter indgår i formlen? Resultat før renter i denne formel er det, som nogle også kalder for resultat af primær drift, men det dækker over det helt samme.

Beregn afkastningsgrad

Brug beregneres ovenfor og slip for at bruge en afkastningsgrad formel.

Som bruger af Dinero, har du mulighed for at se dine kunders nøgletal. Dette finder du under dine kontakters økonomiske udvikling og kan se sådan her ud.

Nøgletallet afkastningsgrad

Hvad bruges afkastningsgraden til?

Som tidligere nævnt er afkastningsgraden et af de nøgletal, der særligt kigges på, når virksomheder på tværs af brancher sammenlignes med hinanden. Her er det virksomhedernes rentabilitet, der kigges på. Virksomhedens rentabilitet beskriver i korte træk hvor effektiv, virksomheden er rent økonomisk.

Afkastningsgraden er altså et af de vigtigste nøgletal, når du kigger på virksomhedens rentabilitet. Hvis du ikke selv vil bruge tid på at udregne afkastningsgraden for en virksomhed, kan du hurtigt finde virksomheden på vismarating.dk, der blandt andet kan vise dig afkastningsgraden for en given virksomhed, og dertil også fortælle dig, om den er tilfredsstillende eller ej.

Hvad er en god afkastningsgrad?

Som tidligere nævnt, kan det være udfordrende at fastsætte, hvad der er en god afkastningsgrad for netop din virksomhed, da det altså afhænger af en række faktorer.

Som udgangspunkt er tommelfingerreglen dog, at den skal være højere end markedsrenten, plus et evt. risikotillæg, der kan variere fra virksomhed til virksomhed.

For at finde ud af hvad der der er en god afkastningsgrad, kan du også vælge at sammenligne afkastningsgraden med sammenlignelige virksomheder. Det vil ofte være en god idé, at gøre dette med flere virksomheder, så du får det mest retvisende billede på hvad der en god afkastningsgrad for for eksempelvis en given branche.

Eksempel på afkastningsgrad

Selve udregningen er let, da det blot går ud på at indsætte nogle forskellige nøgletal fra et regnskab. Det kan faktisk være endnu mere kompliceret at se, hvorvidt afkastningsgraden er positiv eller negativ, og derfor kommer der her et eksempel på, hvordan det skal aflæses:

År 1: 10

År 2: 20

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at afkastningsgraden er steget med 100 % fra år 1 til år 2, hvilket svarer til 10 procentpoint, og det er altså en særdeles positiv udvikling fra det ene år til det andet.

Spørgsmål & svar

❓ Hvad er afkastningsgrad?

Helt konkret viser en afkastningsgrad hvor meget en given investering har givet af overskud i forhold til den kapital, der er blevet skudt i investeringen.

🏅 Hvad er en god afkastningsgrad?

Det kan være meget svært at sige hvad en god afkastningsgrad er, da det afhænger af hvilken virksomhed, der ses på.

Hvordan regner man afkastningsgrad ud?

Du tager dit resultat før renter og ganger med 100, herefter dividerer du med dine aktiver – hermed har du din afkastningsgrad.

Hvad betyder en negativ afkastningsgrad?

En negativ afkastningsgrad er, når afkastningsgraden er faldet over en periode – det kan være alt fra et år til en årrække.

Hvad påvirker afkastningsgrad?

Afkastningsgraden er påvirket af dine resultater før renter, samt dine aktiver. Det er nemlig disse nøgletal du bruger for at regne den ud.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram