Spring til indholdet

Sidst opdateret: 30/09/2019

Erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt er en skriftlige aftale, omkring udlejning af et erhvervslejemål. Dette kunne være leje af et kontor, lokale, bygning og lignende. Kontrakten vil ofte indeholde punkter omkring selve lejemålet, tidsperiode for lejen, betalingsoplysninger mv.

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale, mellem en udlejer og lejer om en udlejning af et erhvervslejemål. Det betyder at lejemålet, skal bruges til erhvervsmæssige foretagender og ikke til privat brug. Det kan eksempelvis være til butik, kontor restaurant/cafe m.m.

Hvorfor lave en kontrakt?

Det er utrolig vigtigt at lave en erhvervslejekontrakt, da det vil give klare retningslinjer, for aftalen om lejemålet. Skulle der opstå eventuelle tvister, vil disse kunne løses, med den fra begge parter, accepterede lejekontrakt.
Eventuelle tvivlsspørgsmål om vedligeholdelse, istandsættelse, kontorinventar m.m. vil oftest kunne undgås fuldstændig, ved at indgå en lejekontrakt.

Hvem skal så udfærdige kontrakten?

Som regel vil det være udlejeren der står for udfærdigelsen af lejekontrakten, men det er som sådan ikke noget der er regler for. Det skal dog også bemærkes, at det ofte ses at kontrakten udfærdiges udlejer og lejer imellem. Det skal forståes på den måde, at lejer kan have eventuelle ønsker, til ændringer eller tilføjelser for kontraktens indhold.

Skabelon til erhvervslejekontrakt

Skabelonen vil ofte indeholde oplysninger om:

  • Lejemålet
  • Tidsperiode
  • Betalingsdetaljer
  • Fraflytning

Download erhvervslejekontrakt skabelon

Herunder kan du hente Dineros skabelon til erhvervslejekontrakt og samtidig tilmelde dig vores nyhedsbrev

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Se også udlejningskontrakt

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?