Udlejning af bolig – regler for erhvervsmæssig og privat udlejning

Når det kommer til udlejning af bolig og beskatning, er der stor forskel på, hvor mange måneder om året du lejer den ud. Der er bl.a. forskellige regler for udlejning over og under fire måneder, ligesom udlejning på mere end 12 måneder anses som erhvervsmæssig udlejning. Vi har samlet regler og krav, så du nemt kan finde dem, der er relevante for dig.


Leder du efter noget specifikt? Kom direkte til det relevante afsnit med nedenstående link:

Sidst i indlægget finder du oftest stillede spørgsmål omkring udlejning af bolig.

Regler for udlejning af bolig afhænger af længden på udlejning

Regler for udlejning af bolig varierer alt efter, om du selv bor i den eller ej. Skattestyrelsen har tre definitioner, som hver har forskellige regler for udlejning af bolig (som vi gennemgår i de følgende afsnit):

 • Du udlejer en bolig eller et værelse, du selv bor i (under 12 måneder)
 • Du udlejer en bolig, du ikke selv bor i (12 måneder og op)
 • Du udlejer et sommerhus eller en feriebolig

Der er meget stor forskel på reglerne, og hvad du skal betale i skat – og eventuelt moms. Indtægten vil i de fleste tilfælde være personlig indkomst, men det kan også anses som erhvervsmæssig udlejning, hvis du fx udlejer din ejerbolig i mere end 12 måneder.

Beskatning af lejeindtægter kan ske via bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Med bundfradraget skal du betale skat af det beløb, som overstiger fradraget. Med det regnskabsmæssige fradrag skal du betale skat af indtægterne fra leje, efter de faktiske udgifter er trukket fra.

Hvis du fx udlejer din private bolig for 80.000 kr., skal du betale af den samlede lejeindtægt minus bundfradraget, som i 2024 er på op til 12.700 kr. (hvis du udlejer udenom en platform). Bundfradraget kan sammenlignes med dit personfradrag.

Størrelsen på bundfradraget afhænger dog af flere forskellige ting. Blandt andet har længden for udlejning af boligen stor betydning. Her er der især forskel på, om du har udlejet din bolig i:

 • Mindre end 4 måneder
 • Mellem 4-12 måneder
 • Mere end 12 måneder

Helt overordnet skelner Skattestyrelsen mellem korttidsudlejning og langtidsudlejning ved fire måneder – hvis du udlejer din private bolig, du selv bor i. Kort sag er alt under fire måneder korttidsudlejning, mens alt fra fire måneder og op er langtidsudlejning. 

Som du kunne se i starten af indlægget, er der også forskel på, om du udlejer en ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig. Det gælder både ift. beskatning og bundfradrag. Du kan læse mere om specifikke regler og beskatning ved udlejning af bolig i næste afsnit.

Hvis du har købt en bolig for at leje den ud til dit barn, gælder der særlige regler, som vi ikke kommer ind på her. I stedet anbefaler vi Skattestyrelsens guide om forældrekøb.

Skat ved udlejning af bolig – din beskatning afhænger af flere ting

Du skal selvfølgelig betale skat ved udlejning af bolig, men der er stor forskel på, om du selv bor i boligen eller ej, samt om det er fx en ejerbolig eller lejebolig. Det drejer sig primært om, hvilke felter du skal udfylde i forskudsopgørelsen samt i din årsopgørelse/oplysningsskema. 

Beskatning afhænger især af:

 • Hvilken boligtype du udlejer
 • Længden på udlejningen
 • Valg af fradrag

Du vælger selv, om du vil beskattes via et bundfradrag eller et skattemæssigt fradrag. De fleste vælger bundfradraget, da det er det nemmeste, men det kan være en dårlig beslutning økonomisk set, hvis du har større udgifter forbundet med udlejningen.

Men hvis du først har valgt regnskabsmæssigt fradrag, kan du ikke senere skifte til bundfradraget. Det skal du også tage med i dine overvejelser.

Hvis du vælger at blive beskattet via et bundfradrag, beskattes du af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget. 

Det er et nemt regnestykke – og lejeindtægt (minus bundfradrag) skal du skrive i din forskudsopgørelse og årsopgørelsen under kapitalindkomst.

Hvis du vælger regnskabsmæssigt fradrag, skal du betale skat af dine lejeindtægter, men det er først efter, du har fratrukket dine faktiske udgifter i forbindelse med udlejningen. Det kan blive et lidt mere kompliceret regnestykke, og indtægten skal skrives i både forskudsopgørelsen og årsopgørelsen/oplysningsskemaet. 

Du skal lave en oversigt over lejeindtægter og udgifter samt kunne fremvise kvitteringer på alt. Oversigten skal ikke indsendes, men skal kunne fremvises, hvis Skattestyrelsen beder om det.

Du kan blandt andet trække vand, varme, vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar, ejerforeningsbidrag og udlejningsannoncer fra med regnskabsmæssigt fradrag.

Vedligeholdelse af selve ejendommen er det ikke muligt at trække fra. Men hvis der er tale om en ejerbolig, kan du i stedet trække en forholdsmæssig andel af grundskylden fra som en udgift – det kræver dog, at du udlejer minimum 10% af boligen. Udlejer du 18%, kan du fx trække 18% af din grundskyld fra i udlejningsperioden.

Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige din lejeindtægt – så du kan med andre ord aldrig indberette et minus med regnskabsmæssigt fradrag.

Hvis du udlejer en ejerbolig, er indtægten kapitalindkomst. Er det en leje- eller andelsbolig, kan du selv vælge, om lejeindtægten skal beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst. 

Du kan læse mere om reglerne for de forskellige udlejningstyper og længder i de kommende afsnit. Vær opmærksom på, at hvis du fx udlejer en ejerbolig i halvdelen af året – og selv bor i den resten af året – skal du kigge på reglerne for bolig/værelse, du selv bor i.

Udlejning af privat bolig eller værelse, du selv bor i

Hvis du selv bor i ejendommen en del af året (ikke nødvendigvis samtidig med lejeren), er disse regler for dig. Hvis du udlejer din private bolig i mere end 12 måneder, er der nemlig tale om erhvervsmæssig udlejning, som vi beskriver reglerne for i næste afsnit.

Du skal betale skat af lejeindtægterne via enten bundfradraget eller det regnskabsmæssige fradrag. Det gør du helt enkelt ved at oplyse den skattepligtige indtægt for udlejningen på årsopgørelsen

Er beløbet på 0 kr. eller mindre, skal du ikke oplyse noget. Der kan være en reduktion i skatten, hvis der er tale om korttidsudlejning.

Nogle finder selv lejere, mens andre finder dem via en platform. Bundfradraget er forskelligt, og du skal være særlig opmærksom, hvis du både udlejer via og udenom en platform.

Bundfradrag ved udlejning under fire måneder:

 • Via en platform – op til 32.300 kr. (2024)
 • Udenom en platform – op til 12.700 kr. (2024)

Ved korttidsudlejning skal du kun betale skat af 60% af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget. Det kaldes også for en 40% reduktion, som du skal trække fra, når du trukket bundfradraget fra lejeindtægten. Det er dette beløb, du til sidst skal betale 60% skat af.

Udlejer du både selv og via en platform, skal du bruge dit bundfradrag på indtægterne fra platformen. Herefter skal du betale skat af 60% af indtægten uden om en platform (altså med 40% reduktion). 

Hvis du deler boligen eller huslejen med andre, kan du som regel ikke bruge hele bundfradraget. Her vil du typisk kun kunne få et bundfradrag, der svarer til din ejerandel eller del huslejen.

Du skal også være opmærksom på, at der er moms ved korttidsudlejning af værelser. Det gælder, hvis du lejer værelser ud i mindre end 30 dage pr. udlejning. Her skal du betale skat af din indkomst, hvis den overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Hvis du allerede fra første udlejning af værelset er klar over, at du kommer over grænsen på 50.000 kr., skal du registrere dig med det samme og betale moms fra start. Som momsregistreret udlejer skal du skrive lejeindtægten ekskl. moms fratrukket bundfradrag/udgifter på årsopgørelsen. 

Reglerne for moms ved korttidsudlejning gælder ikke udlejning af hele boligen. Der skelnes dog ikke på, om du udlejer værelser i en ejer-, leje- eller andelsbolig. 

Der er tale om langtidsudlejning, når du lejer din bolig ud i mere end fire måneder. Men du kan på trods af det selv vælge, om du vil beregne dit bundfradrag og din skattepligtige indtægt ud fra reglerne om korttidsudlejning (regelsæt 1) eller langtidsudlejning (regelsæt 2). 

Regelsæt 1 (korttidsudlejning) er dem, du kunne læse under “Beskatning ved udlejning under fire måneder”. Regelsæt 2 (langtidsudlejning) for henholdsvis ejerbolig og leje- og andelsbolig kommer vi nærmere ind på senere i dette afsnit.

Disse ting har betydning for, hvilket regelsæt der bedst kan betale sig for dig:

 • Din huslejes størrelse
 • Ejendomsvurderingen
 • Lejeindtægten
 • Om du udlejer via en platform, som indberetter eller ej

Der er også forskel på, om du udlejer en ejerbolig eller en andels- eller lejebolig. Ved ejerbolig er bundfradraget 1,33% af ejendomsværdien (dog altid minimum 24.000 kroner), og bundfradraget ved leje- og andelsbolig er 2/3 af din samlede årlige husleje/boligafgift.

Nedenfor kan du se et eksempel på beregninger af begge på baggrund af reglerne om langtidsudlejning.. 

Beskatning af ejerbolig ved udlejning over fire måneder

For at beregne din skat ved udlejning af ejerbolig skal du bruge din lejeindtægt og boligens ejendomsværdi fra året før, du udlejede den. Lejeindtægten er inklusiv udgifter til blandt andet internet, vand, varme og el.

Ejendomsværdien kan du se på to måder. Du finder den på skat.dk ved at logge på TastSelv og klikke på din seneste årsopgørelse eller ved at slå den op på ois.dk.

Sådan beregner du dit bundfradrag og skattepligtig indtægt, når du har en ejerbolig:

 1. Find bundfradraget ved at gange ejendomsværdien med 1,33%*
  (Bundfradraget er på min. 25.300 kr. i 2024)
 2. Træk bundfradraget fra din indtægt
 3. Dette er din skattepligtige indtægt, du skal betale skat af
 4. Oplys beløbet på årsopgørelsen i rubrik 37
  (Oplys den på forskudsopgørelsen i felt 218 for at betale skat i løbet af året)

*Har du fået en ny ejendomsvurdering for 2020, skal du bruge 1,33% af 80% af ejendomsværdien for året før indkomståret.

Eksempel på beregning af bundfradrag (med en ejendomsværdi på 2.200.000 kr.):

 • Ikke ny vurdering i 2020 – 2.200.000 kr. / 100 x 1 1/3  = 29.260 kr.
 • Ny vurdering i 2020 – 2.200.000 kr. x 0,8 / 100 x 1 1/3 = 23.408 kr.

Nu skal du blot trække bundfradraget fra din indtægt og oplyse beløbet til Skattestyrelsen.

Beskatning af leje- eller andelsbolig ved udlejning over fire måneder

Hvis du udlejer din leje- eller andelsbolig ud i mere end fire måneder, skal du bruge din lejeindtægt samt husleje/boligafgift for at beregne dit bundfradrag skattepligtige indtægt. Lejeindtægt er blandt andet inklusiv vand, varme, el og internet.

 1. Find bundfradraget ved at tage 2/3 af din årlige husleje/boligafgift
 2. Træk bundfradraget fra din indtægt
 3. Din skattepligtige indtægt, du skal betale skat af
 4. Oplys beløbet på årsopgørelsen i rubrik 20
  (Oplys den på forskudsopgørelsen i felt 250 for at betale skat i løbet af året)

Eksempel på beregning af bundfradrag i 2023 (med årlig husleje/boligafgift på 30.000 kr.):

 • 2/3 x 30.000 = 20.000 kr.

Herefter er det blot at trække de 20.000 kr. fra din husleje eller boligafgift og oplyse beløbet i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. 

Hvis du lejer din andels- eller lejebolig ud i mere end 12 måneder, skal du også bruge ovenstående regler under “Beskatning ved udlejning 4-11 måneder”. Men lejer du din ejerbolig ud i mere end 12 måneder, anses det som erhvervsmæssig udlejning, og det kan du læse mere om i næste afsnit.

Udlejning af privat bolig, du IKKE bor i

Hvis det er en andels- eller lejebolig, du udlejer i en periode på minimum 12 måneder, skal du bruge reglerne under “Beskatning ved udlejning 4-11 måneder” ovenfor.

Når du udlejer din ejerbolig over en periode på minimum 12 måneder, anser Skattestyrelsen det som erhvervsmæssig udlejning – og du kan her benytte dig af kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen.

Indtægten fra udlejningen er personlig indkomst, og der er krav om, at du laver et regnskab og udfylder et oplysningsskema, hvis du udlejer mere end et år. Regnskabet skal indeholde dine indtægter og udgifter, og du skal kun vise det til Skattestyrelsen, hvis de beder om det.

Indtægten er den fulde husleje fra din lejer. Du skal være opmærksom på, at du altid beskattes af det beløb, der svarer til markedslejen. Derfor skal du også medregne den reelle markedsleje, hvis du fx udlejer billigt til et familiemedlem, da forskellen ellers betragtes som en gave, der skal betales afgift af

Markedslejen er den husleje, du kan kræve af en ikke-nærtstående person, hvis du udlejer efter lejelovgivningens almindelige regler. 

Udgifter, du kan trække fra i dit udlejningsregnskab:

 • Varme, vand og el (skal holdes ude, hvis lejeren betaler særskilt)
 • Ejendomsskatter
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Kontingent til grundejerforening
 • Forsikring af ejendommen (afhængig af, om du bor i boligen selv eller ej)
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Vedligeholdelse (men ikke forbedringer)

Det er svært tydeligt at definere, hvornår noget er vedligehold, og hvornår noget er forbedring. Én udgift kan nemlig falde under begge kategorier. Jo længere tid, du har ejendommen, jo flere vedligeholdelsesudgifter vil du typisk også få.

Du kan i hovedtræk trække udgifter til vedligeholdelse fra, hvis de er følge af almindelig slid og ælde i den tid, du har haft ejendommen. Det kan fx være udgifter til mindre reparationer og malerarbejde.

Udgifter til reparation af skader, som fx fugtskader eller frostsprængning, kan kun trækkes fra, hvis de ikke er dækket af en erstatnings- eller forsikringssum, skaden er sket efter overtagelse af ejendom, og ejendommens tilstand ikke forbedres, ift. hvornår skaden opstod.

Udgifter, der bringer ejendommen i bedre stand, end da du overtog den, kan du ikke trække fra. Du kan fx ikke installere et nyt badeværelse med det samme, men et nyt badeværelse kan betegnes som almindelig vedligehold, hvis det er slidt ned i en udlejningsperiode over længere tid. 

Sådan udfylder du din forskudsopgørelse og dit oplysningsskema:

ForskudsopgørelseOplysningsskema
OverskudFelt 221Rubrik 111
UnderskudFelt 435Rubrik 112
RenteudgifterFelt 488Flyt renter (relateret til boligen, du udlejer)
fra rubrik 41 til rubrik 117

Grunden, til at du skal flytte dine renteudgifter (tilhørende boligen), er, at rubrik 41 er din private del af oplysningsskemaet, mens rubrik 117 er den erhvervsmæssige del – og udlejning over en periode over minimum 12 måneder anses som erhvervsmæssig udlejning. 

Udlejning af sommerhus og feriebolig

Ligesom ved udlejning af ejer-, andel- og lejebolig skal du også betale skat ved udlejning af sommerhus. Du har også mulighed for at blive beskattet via enten et bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag – dog er der her tale om et fast bundfradrag.

Vær opmærksom på, at hvis ferieboligen eller sommerhuset kun bruges til udlejning, betragtes det som erhvervsmæssig udlejning, hvilket kræver en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen – som de normalt ikke giver.

Hvis du vælger beskatning via bundfradrag, kan du ikke få fradrag for dine faktiske udgifter. Størrelsen på det faste bundfradrag i 2024 er forskelligt, afhængig af om du selv lejer ud eller lejer ud gennem bureau:

 • Lejer ud privat – de første 12.700 kr. pr. fritidsbolig er skattefrie
 • Lejer ud gennem bureau – de første 46.100 kr. pr. fritidsbolig er skattefrie

Alt det, du tjener udover bundfradraget, skal du betale 60% skat af. Selvom du sælger eller køber sommerhuset eller fritidsboligen i løbet af året, får du fuldt bundfradrag. 

Den skattepligtige indtægt skal du skrive i rubrik 37 på årsopgørelsen og i felt 218 på forskudsopgørelsen.

Med beskatning via et regnskabsmæssigt fradrag får du fradrag for dine faktiske udgifter. Det er ikke muligt at skifte til bundfradragsmetoden, når du først har valgt at bruge regnskabsmæssigt fradrag. 

Indtægten er kapitalindkomst, og den skal noteres i felt 218 på forskudsopgørelsen samt i rubrik 37 på årsopgørelsen. 

Du skal opgøre dine udgifter og lejeindtægter, så du kan vise den til Skattestyrelsen, hvis de beder om det – der er ikke noget krav om, at den skal indsendes, medmindre de beder om det. Du skal desuden altid kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra (udgifter). 

Indtægter og udgifter

Indtægter, du skal notere i din opgørelse, er det samlede beløb, du modtager fra din lejer. Det er udover husleje fx også lejerens betaling for vand, varme og el. 

Udgifter, du kan trække fra for den periode, du udlejer boligen:

 • Udgifter, som er direkte relateret til udlejningen (fx annonceudgifter)
 • Fx vand, varme og el*
 • Udgifter til vedligeholdelse og afskrivning på inventar

*Hvis din lejer selv står for betaling af fx vand og varme til leverandører, kan du ikke trække det fra i din opgørelse. Det er kun dine egne faktiske udgifter til boligen, det er muligt at trække fra. Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan du heller ikke trække fra.

Det er muligt at trække grundskyld fra, når du udlejer dit sommerhus eller feriebolig. Der er 52 uger på et år, og du har mulighed for at trække grundskyld fra som en udgift for hver enkelt af de uger, du lejer boligen ud. 

Du får også nedslag i din ejendomsværdiskat, når du udlejer sommerhuset eller ferieboligen. For at få nedslaget skal du på årsopgørelsen skrive, hvor længe du udlejer boligen.

Eksempel på opgørelse og beregning af lejeindtægt, der skal oplyses

I eksemplet har du et sommerhus, som du har lejet ud i otte uger. Lejer betaler for bl.a. vand, varme og el, som du så efterfølgende afregner med leverandørerne. 

Indtægt/udgiftBeløb
Husleje (inkl. vand, varme og el)28.800 kr.
Udgifter til vand, varme og el-2.900 kr.
Forholdsmæssig andel af indboforsikringen (8/52)-1.000 kr. 
Forholdsmæssig andel af afskrivning på inventar (8/52)-1.200 kr.
Forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af inventar (8/52)-1.200 kr.
Forholdsmæssig andel af grundskyld (8/52)-1.800 kr.
Annonceudgifter-2.100 kr.
Lejeindtægt, du skal oplyse18.600 kr.

Udlejning gennem bureau (inkl. gennem bureau og privat udlejning)

Du får automatisk et bundfradrag, hvis du udlejer dit sommerhus eller feriebolig gennem et bureau, som indberetter til Skattestyrelsen. 

Bundfradraget er i 2024 på 46.100 kr., og hvis du selv står for afregning af fx varme, vand, el og slutrengøring, skal du lægge det til beløbet i felt 218 på forskudsopgørelsen og rubrik 37 på årsopgørelsen. Lejeindtægt og bundfradrag deles efter ejerforhold, hvis du ejer boligen med andre.

Du skal selv oplyse det skattepligtige beløb, hvis du kun har ejet boligen en del af året – det gør du i ovenstående felt/rubrik. Det skyldes, at udlejningsbureauet indberetter den samlede på ejendomsnummeret i stedet for individuelt på den enkelte ejer.

Bruger du i stedet metoden med regnskabsmæssigt fradrag, skal du oplyse indtægten (fratrukket de faktiske udgifter) i felt 218/rubrik 37.

Hvis udlejningen sker gennem et udenlandsk bureau,skal det udenlandske bureau være registreret og indberette din lejeindtægt til Skattestyrelsen. Hvis de ikke er registrerede, har Skattestyrelsen lavet en guide til dem. Hvis bureauet beder om ejendomsnummeret på boligen, kan du slå det op på ois.dk.

Udlejer du både privat og gennem et bureau, skal du betale 60% af den indtægt, du får fra den private udlejning. Hvis indtægten fra udlejning gennem bureau er mindre end bundfradraget for privat udlejning (12.700 kr. i 2024), kan du trække resten af bundfradraget fra den private udlejning, inden du beregner din skattepligtige indtægt. 

Erhvervsmæssig udlejning af bolig som virksomhed og privatperson

Lad os starte med at skelne mellem de to former for erhvervsmæssig udlejning, der kan være tale om:

 • Virksomhed udlejer til anden virksomhed eller privatperson
 • Privatperson udlejer ejerbolig til privatperson (i mere end 12 måneder)

Det er selvfølgelig også muligt for en privatperson at leje ud til en virksomhed – men det sker dog i de fleste tilfælde ved, at privatpersonen opretter en virksomhed og udlejer via denne.

Hvis du er en privatperson med erhvervsmæssig udlejning, skal du tilføje oplysninger omkring overskud (rubrik 111) eller underskud (rubrik 112) i dit oplysningsskema. Renter (vedrørende boligen, du udlejer) flyttes fra rubrik 41 til renteudgifter i rubrik 117.

Udlejer du gennem et selskab, bliver du beskattet af det samlede overskud i selskabet i form af selskabsskat

Hvad kan trækkes fra ved udlejning af bolig?

Du kan kun trække ting fra, hvis du benytter dig af metoden regnskabsmæssigt fradrag til beskatning. Hvis du bruger bundfradrag, er det i stedet et fast beløb, du kan trække fra – hvor det med regnskabsmæssigt fradrag er alle dine faktiske udgifter.

Det kan du trække fra ved udlejning af ejerbolig:

Du udlejer boligen ud hele åretDu udlejer boligen ud noget af året
VandVand
VarmeVarme
ElEl
EjendomsskatterVedligeholdelsesudgifter
VedligeholdelseAfskrivning på inventar (ikke hårde hvidevarer
Afgifter til vand, kloak og renovationUdgifter forbundet med udlejning (fx husleje og annonceudgifter)
Administration og bistand fra revisor til regnskabet(Nedslag i) ejendomsværdiskat
Forsikring af ejendomGrundskyld (ejendomsskat)
Fejning, snerydning og skorstensfejer
Kontingent til grundejerforening
Afskrivning af eventuelle tilslutningsudgifter
Renteudgifter vedr. ejendommen (fx gæld til bank og kreditforening)

Fradragsbeløbet kan ikke overstige din lejeindtægt. Udgifter, som vand, varme og el, skal holdes uden for regnskabet, hvis lejer betaler disse separat. Hvis boligen er en andels- eller lejebolig, kan fradragene se anderledes ud. Brug her Skattestyrelsens oversigt i stedet.

Det er muligt at få fradrag for udgifter til vedligeholdelse, men ikke forbedringer Det kan dog være svært at definere, om en udgift er det ene eller det andet – især hvis du har udlejet ejendommen gennem længere tid. Der gælder særlige regler ved forældrekøb.

Du skal oplyse den skattepligtige indtægt (efter de faktiske udgifter er fratrukket) i felt 218 på forskudsopgørelsen og i rubrik 37 på årsopgørelsen. Du skal også skrive, hvor stor en del af boligen du udlejer, og i hvor lang tid, for at få nedslag i ejendomsværdiskatten og fradrag for grundskyld, hvis du er ejer.

Eksempel på regnskab ved udlejning af bolig

Vi har lavet eksempler på regnskab ved udlejning af bolig i ovenstående afsnit, hvor eksemplerne tager udgangspunkt i de relaterede regler. Vi har også lavet en skabelon til regnskab, du kan bruge, hvis du selv skal leje din bolig ud.

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig Dineros nyhedsbrev,
som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

I eksemplet kan du selv ændre, tilpasse og fjerne indtægter og udgifter, så de passer med de faktiske beløb. Det er nemt og hurtigt, og flere af beregningerne foregår helt automatisk.

Lejekontrakt til udlejning af bolig

Vi har lavet en skabelon til en erhvervslejekontrakt til udlejning af bolig mellem to virksomheder. Den kan du bruge, så det hele går rigtigt til. 

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Overvejer du at flytte i dine første kontorlokaler? Vi har lavet en guide, så du nemt og hurtigt finder de rigtige lokaler til dine behov.

Her kan du udleje din bolig

Der er mange steder, du kan udleje din bolig, hvis du går med de tanker. Du kan fx slå det op på Facebook eller i Den Blå Avis, men som regel er der større chancer for at finde en lejer, hvis du bruger en af de større udlejningsplatforme.

Nogle platforme er gratis, mens andre enten tager et mindre gebyr for fx en uge eller en måned, mens andre tager betaling per annoncer. Du kan også bruge tjenester som Airbnb, men her gælder der andre regler (og kan potentielt være ulovligt). 

Oftest stillede spørgsmål

Det afhænger af, om du vælger at blive beskattet via et bundfradrag eller regnskabsmæssigt fradrag. 

Ved bundfradrag beskattes du af dine indtægter over et vist beløb – men du kan ikke trække dine faktiske udgifter fra. Ved regnskabsmæssigt fradrag kan du trække dine faktiske udgifter forbundet med udlejningen fra, så du kun beskattes af dit “overskud”.

Det afhænger af, om du vil beskattes via et bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Ved bundfradrag er indtægter op til et vist beløb skattefrit ved udlejning af bolig, mens du med regnskabsmæssigt fradrag beskattes af din indtægt – men kan trække dine faktiske udgifter fra.

Du kan trække udgifter til vand, varme og el fra (medmindre lejer selv betaler dette særskilt). Derudover kan du trække en lang række udgifter fra, men der er forskel på, om du udlejer boligen hele året eller kun en del af året.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

4 kommentarer

 1. Hej Jeg har købtbet hustil udlejning d.15/11 2023.Hus er udlejet fra d. 1/1 2024.Forud for udlejning er huset vedligeholdt med maling, nye tæpper i 2 rum samt slamsuger været og spule igennem p.g.a manglende funktion af afløb.Kan jeg trække udgifter fra selvom huset først er udlejet 1,5 mdr. efter køb og der ikke er nogen lejeindtægt i 1,5 mdr.?

  1. Hej Birthe

   Det er ikke muligt at svare på ud fra din kommentar. Det afhænger bl.a. af, hvordan du beskattes, og om du lejer det ud hele året m.m.

   Jeg vil anbefale, at du kontakter en revisor eller Skattestyrelsen ift. din konkrete situation.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Jeg har en erhvervsejendom med CVR 15834749 pt har jeg udlejet 90 m2 til et erhvervslejemål. Min privatebeboelse er på 80 m2 og indeholder ifølge BBR 4 rum. Jeg vil udleje 1 værelse eller 2 kan jeg fortsætte på samme Momsnummer ? Et af værelserne har jeg tænkt at udleje via platform, for at få et højere fradrag. Håber at få et godt svar ? Vh Lissie Lindeskov

  1. Hej Lissie

   Vi er desværre ikke bekendt med de konkrete regler her og jeg vil derfor anbefale du kontakter SKAT, hvor du kan få et konkret svar 🙂

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram