Lav en kontrakt – Skabeloner til kontrakter mellem to eller flere parter

Når du indgår aftaler med en eller flere parter, er det altid en god idé at lave en kontrakt. Med en kontrakt sikrer du dig, at alle parter er enige i aftalens indhold, så I undgår misforståelser eller konflikter. Du kan her læse mere om, hvordan du laver en gyldig kontrakt og downloade skabeloner til forskellige former for kontrakter.


Hvad er en kontrakt?

En kontrakt er et dokument, der udarbejdes i forbindelse med indgåelse af løfter og aftaler mellem to eller flere parter. Kontrakten kan udarbejdes og anvendes i både erhvervsmæssig eller privat sammenhæng. 

En kontrakt er skriftlig og indeholder relevante oplysninger om aftalen. På den måde har parterne et regelsæt for aftalen, hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med aftalens indhold.  

Kontrakter er juridisk gyldige aftaler om fx levering og køb af varer, udlejning og arbejdsforhold. Du kan bruge en standardkontrakt til de fleste ting, så du er godt dækket ind, hvis der skulle opstå uenigheder.

Du har måske hørt ordet “kontraktforhold”. Det betyder forhold i en kontrakt – nærmere bestemt vilkår og betingelser, der er nedfældet i en kontrakt. Og det er altid kontraktforholdene, som er afgørende for, hvad kontrakten dækker, og hvornår den er gyldig.

Hvornår er en kontrakt gyldig?

Det er reglerne i aftaleloven, der fastsætter, hvornår en aftale er gyldig. Ifølge lovgivningen er en aftale juridisk gyldig, så snart tilbudsgiveren har givet tilbud til modtageren, og dette tilbud er accepteret. En aftale er gyldig, uanset om den er indgået mundtligt og skriftligt. 

Det er i langt de fleste tilfælde en god idé at udarbejde en skriftlig kontrakt, da detaljerne for aftalen er nemmere at bevise og huske, hvis de er skrevet ned. 

En kontrakt bør være underskrevet af alle parterne i aftalen, og den skal som udgangspunkt indeholde følgende for at være gyldig:

 • Formålet med aftalen
 • Dato for, hvornår aftalen er indgået 
 • Aftalens indhold
 • Detaljer om parterne
 • Misligholdelsesbeføjelser – konsekvenser ved, at aftalen ikke overholdes
 • Underskrifter fra alle parter

Ovenstående er gældende for alle former for kontrakter. Det er en god idé at bruge en skabelon til din kontrakt, så du sikrer dig, at kontrakten er gyldig og lever op til kravene for en kontrakt.

Skabeloner til kontrakter

For at hjælpe dig lidt på vej har vi lavet flere forskellige skabeloner til kontrakter inden for forskellige områder. Du finder dem ved at klikke på linket.

Lav en kontrakt mellem to eller flere parter

Når du skal lave en kontrakt mellem to eller flere parter, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på, da der findes forskellige typer af kontrakter.

I de følgende afsnit beskriver vi, hvordan du laver en kontrakt mellem to eller flere parter inden for forskellige områder, som måske er relevante for dig.

 1. Samarbejdsaftaler
 2. Ansættelsesaftaler (funktionærer og direktører)
 3. Kontrakt til freelancere
 4. Udlejning og lejekontrakter

Det kan fx også være en god idé at bede eventuelle investorer om at underskrive en NDA, inden du pitcher dem.

Skal du have en fremtidsfuldmagt? Vi har lavet skabeloner til forskellige udgaver, som du nemt kan tilpasse, så kontrakten passer til lige netop din situation.

Inden du underskriver en ansættelseskontrakt, bør du undersøge reglerne omkring prøveperiode. Der gælder forskellige regler, og det skal fremgå af kontrakten.

Samarbejdsaftale – Skabelon til kontrakt

En samarbejdsaftale er en kontrakt mellem to eller flere parter i forbindelse med et samarbejde. Kontrakten udarbejdes for at sikre sig, at der ikke opstår tvivl mellem parterne omkring aftalens indhold. Kontrakten indeholder oplysninger om regler og forpligtelser i aftalen. 

Parterne i samarbejdsaftaler kan fx være leverandører, kunder eller partnere. En samarbejdsaftale kan fx komme i stand i forbindelse med oprettelse af et interessentskab, hvor der er flere medejere. 

En interessentskabskontrakt sikrer, at interessenterne får det bedste ud af samarbejdet, da aftalerne om virksomheden er på skrift, og dermed har ejerne bedre forudsætninger for at forhindre konflikter. 

Hvis du har brug for en kontrakt til en samarbejdsaftale, har vi lavet en samarbejdsaftalekontrakt-skabelon, du kan downloade her: Få en gratis skabelon ved at udfylde formularen.

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansættelsesaftaler – Hvordan laver man en ansættelseskontrakt? 

Hvis du har en virksomhed og skal ansætte nye medarbejdere, skal du lave en ansættelseskontrakt. Hvis din medarbejder skal arbejde mere end 1 måned og over otte timer i gennemsnit om ugen, er det et krav, at medarbejderen får en ansættelseskontrakt.

En ansættelseskontrakt er en kontrakt, som laves, så både arbejdsgiver og medarbejder får et overblik over, hvilke retningslinjer der gælder for ansættelsen. 

Der er nogle krav til, hvad en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde:

 • Navn og adresse på virksomhed og medarbejder
 • Arbejdsstedets adresse
 • Medarbejdernes arbejdstitel
 • Ansættelsens startdato og varighed
 • Forhold omkring ferie 
 • Varsler for opsigelse
 • Arbejdstid
 • Lønaftaler

For at gøre det nemmere for arbejdsgivere at leve op til lovgivningen omkring ansættelsesforhold har vi lavet en skabelon til ansættelseskontrakter. Hent den gratis lige her:

Skabelon til ansættelseskontrakt: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansættelseskontrakter til funktionærer

Du skal være opmærksom på, om du har brug for en ansættelseskontrakt til en funktionær, da der gælder andre regler for disse

Du skal have en ansættelseskontrakt til funktionærer, hvis din medarbejder er lønmodtager og er ansat i en tjenestestilling – typisk relevant inden for handel og kontor. Derudover skal din medarbejder arbejde mere end otte timer om ugen for at betragtes som funktionær.

Læs mere om ansættelseskontrakter til funktionærer i vores blogindlæg ved at klikke på linket. Vi har også lavet en skabelon til en ansættelseskontrakt til funktionærer, som du kan hente her:

Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Skabelon – funktionær ansættelseskontrakt

Skabelon til direktørkontrakt 

Hvis et selskab skal have en ny direktør, laves der en direktørkontrakt. En direktørkontrakt er en kontrakt mellem direktøren og selskabet i forbindelse med ansættelsen. Hvis direktøren er ejer af selskabet, er det et krav, at der laves en direktørkontrakt.

Reglerne for direktørernes ansættelse findes i selskabsloven, hvor opgaverne, ansvaret og andet omkring ansættelsen står beskrevet. 

Der er dog ikke nogle specifikke krav til indholdet af en direktørkontrakt. Du kan med fordel følge skabelonen til kontrakten, som vi har lavet, når du skal lave en direktørkontrakt. Du finder den lige her:

Skabelon til direktørkontrakt: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Kontrakt til freelancere

Når du skal løse en opgave for en virksomhed som freelancer, bør du lave en freelance-kontrakt. Med den sikrer du, at aftalens indhold står på skrift, så du undgår uoverensstemmelser eller tvivl.

Der findes flere forskellige former for freelancearbejde, men uanset hvilken form for arbejde der udføres, bør du lave en kontrakt med din kunde.

En kontrakt til freelancere bør indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på din virksomhed og kunden 
 • Beskrivelse af arbejdsopgave
 • Tidsperiode
 • Stedet, hvor opgaven udføres
 • Din løn/honorar
 • Regler i forbindelse med opsigelse og forlængelse
 • Misligholdelsesbeføjelser – gældende regler, hvis aftalen ikke overholdes

Freelancekontrakten bør derudover også indeholde en underskrift fra både dig og din kunde. Hent skabelon her.

Udlejningskontrakt-skabelon

En kontrakt i forbindelse med udlejning mellem lejer og udlejer kaldes en udlejningskontrakt. Det kan fx være en aftale om leje af inventar til kontoret, maskiner eller andet til produktion.

En udlejningskontrakt udarbejdes oftest af udlejeren, da denne har nogle klare krav til, hvad aftalen indebærer. Lejeren har dog også mulighed for at komme med forslag til indholdet i aftalen.

Vi har også lavet en skabelon, der gør det nemt at holde styr på dine indtægter og udgifter ifm. udlejning.

En udlejningskontrakt indeholder som oftest følgende oplysninger:

 • Informationer omkring det lejede
 • Udlejningens varighed
 • Oplysninger om vedligeholdelse
 • Betalingsoplysninger

Udlejningskontrakten er bl.a. med til at sikre, at parterne er indforståede med, hvad der skal ske i tilfælde af behov for reparation eller anden vedligeholdelse.

Du finder en skabelon til en udlejningskontrakt lige her:

Skabelon til udlejningskontrakt: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Udlejning af lejemål – Lav en lejekontrakt

Skal du udleje eller leje erhvervslokaler eller erhvervslejemål, bør du lave en lejekontrakt – nærmere bestemt en erhvervslejekontrakt

Der er forskel på, om lejemålet skal udlejes i privat eller erhvervsmæssig sammenhæng, da erhvervslejeloven og lejeloven stiller forskellige krav til, hvordan udlejningen skal foregå.

Hvis du skal leje eller fremleje et erhvervslejemål, har vi også lavet en fremlejekontrakt-skabelon til dig.

Du finder den her:

Skabelon til erhvervslejekontrakt: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Har du brug for hjælp til kontrakten?

Husk, at ovenstående skabeloner til kontrakter udelukkende har til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning. 

Har du spørgsmål til, hvad din kontrakt skal indeholde, er det en god idé at kontakte en jurist eller en advokat, der kan give dig rådgivning og hjælp til kontrakten.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan lave en kontrakt på forskellige måder, da formatet og indholdet afhænger af, hvilken aftale der er tale om. For at en kontrakt betragtes som gyldig, er der en række oplysninger, der skal indgå i kontrakten. Det er bl.a. et krav, at begge parter er enige i aftalens indhold. 

Det er omfattende at udarbejde en kontrakt selv, da der er flere regler og krav, der skal leves op til. Derfor er det en god idé at bruge en skabelon til kontrakter.

Vi har lavet en lang række skabeloner til kontrakter, som du finder lige her:

En kontrakt er som udgangspunkt gyldig, hvis den indeholder aftalens formål, dato for aftalen, indholdet i aftalen, detaljer om aftalens parter, misligholdelsesbeføjelser og underskrifter. Derudover skal begge parter selvfølgelig også være enige i aftalens indhold.

En kontrakt er et skriftligt dokument, der dokumenterer en aftale mellem to eller flere parter. En aftale er gyldig, når modtageren af tilbuddet har accepteret det. 

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

8 kommentarer

  1. Hej Heinrich

   Vi har testet link i mailen, og det virker fint på både Mac og Windows i vores ende.

   Kontakt support, hvis du stadig oplever problemer.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

  1. Hej Emilie

   Desværre ikke på nuværende tidspunkt, men vi kigger på det ;D

   Hav en rigtig dejlig dag!

   De bedste hilsner

   Theresa – Dinero support

  2. Hej Emilie

   Vi har lige lavet en skabelon til freelancekontrakter. Du kan hente den her: https://dinero.dk/ordbog/freelancer/#h-hent-skabelon-til-freelancekontrakt

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

  1. Hej August

   Det får vi kigget på. Tak 🙂

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

  2. Hej August

   Som du ønsker, skal du få 🙂

   Du kan hente vores skabelon til freelancekontrakt her: https://dinero.dk/ordbog/freelancer/#h-hent-skabelon-til-freelancekontrakt

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram