Sådan fungerer vores skatteberegner (forskudsberegner)

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Har du set skatteberegneren på din forside? Med den kan du løbende holde øje med, om du betaler den skat, du skal – og på den måde kan du undgå et skattesmæk i slutningen af året.

Forskudsopgørelse

Tip – skal du ændre i de tal, som du har tastet i Dinero? Klik på “spørgsmål” i ovenstående, og du kan rette dine tal. 

Funktionen tager udgangspunkt i din forskudsopgørelse og det, du har bogført i Dinero. Det er derfor vigtigt, at du har styr på de tal, som du har indtastet på din forskudsopgørelse. Ændres dine forventninger til, hvad du forventer at tjene i løbet af året, er det vigtigt, at du husker at få det ændret på din forskudsopgørelse (på Skat.dk) – og selvfølgelig også i Dinero.

Guiden inddeles i tre dele. Første del handler om, hvordan funktionen virker. Anden del handler om, hvordan du får udfyldt alle felterne korrekt, mens tredje del er bonusinfo og spørgsmål fra jer brugere, som vi har fået til denne funktion.

1. Del – Hvordan virker jeres skatteberegner?

Skatteberegneren fungerer således, at du indtaster de informationer, som du har udfyldt på din forskudsopgørelse på Skat.dk. De informationer, du har indtastet her, sammenholder vi med det, du har bogført i Dinero. På den måde kan du på din forside i Dinero se, om du har skat til gode, skal betale skat, eller er “on track” med din skat. Skatteberegneren viser tallet pr. den dato, du har bogført til. Dvs. har du bogført til og med d. 1/8, så viser skatteberegneren dig, at du pr. 1/8 har skat til gode – eller skal betale skat.

Inden du kan komme i gang med skatteberegneren skal du svare på nogle spørgsmål. Der er 11 spørgsmål i alt – jo flere du besvarer, jo mere præcist kan vi beregne din skat. Din besvarelse af spørgsmålene bruges til at finde en skatteprocent, som sammenholdes med det du har bogført i Dinero.

Er tallet på forsiden rødt, skal du betale skat. Er tallet på forsiden grønt, skal du have penge tilbage.

2. Del – Sådan udfylder du alle felter korrekt

I denne del tager vi dig igennem, hvordan du får vores funktion til at virke helt optimalt! Felterne gennemgås én efter én, og du kan klikke på det spørgsmål, du har brug for hjælp til lige nedenfor. Det er nu, du skal have din forskudsopgørelse frem. Log ind på din forskudsopgørelse. Når du er logget ind, klikker du på “Se beregning (PDF).” Efterfølgende får du dannet en PDF-fil – det er den, vi tager udgangspunkt i.

Husk, jo flere spørgsmål du besvarer, jo mere præcist kan vi beregne din skat.

Dinero skatteberegner

Virksomhedens forventede overskud finder du i feltet “Overskud af virksomhed/udlejningsejendom.” I nedenstående skærmbillede kan det ses, at vi forventer at tjene 100.000 kr. i løbet af året. Derfor skriver vi 100.000 feltet “Virksomhedens forventede overskud”.

Overskud af selvstændig virksomhed

Hvis du havde angivet et forventet underskud, havde beløbet stået i feltet “Underskud af virksomhed/udlejningsvirksomhed”. Det beløb skal du i Dinero skrive i spm. 1 med negativt fortegn.

Brug blot dropdown-menuen til at søge på din kommune. Vi går ud fra, at du ikke skal bruge vores hjælp til at vælge din kommune 😉

Er du i tvivl – så kig i toppen af din forskudsopgørelse under “Skattekommune”.

Flytter du kommune? Så vær opmærksom på datoen d. 5. september.

Datoen d. 5. september afgør, i hvilken kommune man skal betale skat det følgende kalenderår. Hvilken trækprocent du ender med, afhænger derfor af, hvilken kommune du bor i d. 5. september.

Så hvis du flytter kommune d. 6. september, skal du stadig betale skat i den kommune, du boede i før. Flytter du derimod d. 4. september, skal du betale skat i den nye kommune.

Den her tænker vi heller ikke, at du skal bruge vores hjælp til 😉

Er du i tvivl? Så kig i toppen af din forskudsopgørelse under “Kirke”. Står der en skatteprocent, så er du medlem af folkekirken.

Til spørgsmålet skal du svare “ja” eller “nej”. Svarer du “nej”, skal du ikke tænke mere over det.

Svarer du ja, skal du angive, hvad din forventede årsløn er. Den finder du i feltet “lønindkomst, fri telefon og fri bil mv.” Din forventede årsløn er før AM-bidrag. I vores eksempel er det 600.000.

2016-08-10_1446

Har du restskat, skal denne angives med et negativt fortegn i Dinero. Har du ingen restskat, angiver du blot et rundt 0 i Dinero.

Restskatten finder du på side 2 i din forskudsopgørelse i feltet “Indregnet restskat for xx”.

Restskat - Dinero skatteberegner

Din kapitalindkomst kan angives med både positivt og negativt fortegn. Er tallet positivt på din forskudsopgørelse, angiver du det i plus i Dinero. Er det med negativt fortegn, angiver du det med negativt fortegn i Dinero. I vores eksempel står der 3.000 – derfor angiver vi også 3.000 i Dinero.

Har du ingen kapitalindkomst, angiver du blot et rundt 0.

Kapitalindkomst - Dinero

Dit ligningsmæssige fradrag skal indtastes med negativt fortegn i Dinero. Har du et ligningsmæssigt fradrag, finder du det under overskriften “Ligningsmæssige fradrag”. Her skal du tage summen af, i vores tilfælde, beskæftigelsesfradrag, befordring, fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterløn og fleksydelse. Summen, som i vores tilfælde er -30.300, kan du se markeret i nedenstående skærmbillede.

Har du ingen ligningsmæssige fradrag, angiver du blot et rundt 0. Ligningsmæssige fradrag - Dinero skattefradrag

Ejer du en ejendom, skal du betale skat af denne. Det skal angives med negativt fortegn i Dinero. Beløbet finder du under “Ejendomsværdiskat” på side 2 på din forskudsopgørelse.

Ejer du ingen ejendomme, angiver du blot et rundt 0.

Ejendomsskat - Dinero skatteberegner

Har du fri telefon/internet i virksomheden?

Hvis ikke du har fri telefon i din virksomhed, skal du blot svare “nej” til spørgsmålet. Så skal du nemlig ikke beskattes af det, og det tæller dermed ikke med i beregningen.

Har du derimod haft fri telefon i din virksomhed, svarer du selvfølgelig “ja” til spørgsmålet. Fri telefon betyder, at du har en telefon i virksomheden, som du også bruger privat.

Har din ægtefælle fri telefon/internet?

Har din ægtefælle derimod fri telefoni, er der en skatterabat, som vi tager højde for, når der svares “ja” i boksen. Fri telefon gælder, hvis din ægtefælle har fri telefon – også betalt af en anden arbejdsgiver. Har din ægtefælle ikke fri telefon/internet, svarer du blot “nej”

Lad os sige det helt kort: Enten kender du saldoen på forhånd, eller også gør du ikke. Har du ingen aktiver i dit firma, skal du blot angive et rundt 0. Har du aktiver, er der flere måder at finde saldoen på.

  1. Har du haft revisor på, skal du spørge vedkommende, om de kender den. De har pligt til at oplyse den – også hvis I ikke samarbejder længere.
  2. Har du ikke haft revisor på dit regnskab, men har aktiver i dit firma, kan du i denne guide læse, hvordan du finder frem til saldoen.
  3. Har du ingen aktiver fra tidligere år, men først købt dem i indeværende regnskabsår – så skal du ikke være bekymret. Så tager vi højde for, at din saldo kommer med i beregningerne. Du skal blot sørge for at have bogført dit aktiv (som vist her), og sidst på året bogføre dine afskrivninger af dit aktiv (som vist her).
  4. Har du i 2015 brugt vores årsafslutning (selvangivelse & årsrapport), kan du finde tallet her. Du finder det under Regnskab → Årsafslutning → Udvidet selvangivelse → Gem forudsætning (du skal ikke rette i de 4 spørgsmål). Find rubrik 111 (Overskud af selvstændig virksomhed), klik på den lille tabel til højre for tallet → Scroll ned i bunden og find tallet under “Skattemæssig saldo herefter”. I nedenstående skærmbillede de 24.000.

Dinero skatteberegner

Felt 11 skal du blot bruge, hvis du ved, at vi mangler at angive nogle skattemæssige reguleringer for dig. Er du i tvivl? Så angiv et rundt 0.

3. Del – Tips, bonusinfo og spørgsmål vi har fået til funktionen

Er du én af dem, der ikke har forskudsregistreret, hvor meget du forventer at tjene i din virksomhed i løbet af året? Så virker vores funktion stadig. Du skal bare sørge for at få indtastet alle de tal i vores skatteberegner, som du kender. Jo flere informationer, du giver skatteberegneren, jo mere præcist kan vi komme på din skat.

Får du forskudsregistreret, skal du huske at få angivet dette i Dinero også.

Ja, har du bogført B-skat på konto 60180 i Dinero, så er tallet modregnet i tallet på forsiden. Læs her, hvordan du bogfører det i Dinero.

Der kan være flere årsager til dette. Den hyppigste årsag er, at du har et arbejde ved siden af din virksomhed, hvor du via dit job betaler den skat du skal for dit firma.

Lad os tage et eksempel. Her har du et overskud i din virksomhed på 50.000 kroner og modtager 300.000 kroner i løn fra dit arbejde. Havde du ikke din virksomhed ville du fx have en skatteprocent på 40 – men fordi du har et overskud på 50.000 kroner ved siden af dit job, vil skat nu hæve din trækprocent til fx 42%. På den måde sørger du nemlig for at betale den skat du skal.

Læs mere om det her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram