Gældsbrev – Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et dokument, der er juridisk bindende. Det er en skriftlig aftale, der bliver indgået mellem to eller flere parter. Et gældsbrev er begge parters dokumentation for, at den ene har lånt penge af den anden. I gældsbrevet vil det typisk også være angivet, hvordan tilbagebetalingen skal foregå.

 • Læsetid: 4 min.

 • Sidst opdateret 24/05/2024


Et gældsbrev er lig med en skriftlig aftale om et lån mellem to parter. Det kaldes også for et gældsbevis, og det et juridisk bindende dokument, som også tjener som dokumentation for, at der har fundet et lån sted. Betingelserne for lånet vil typisk også være angivet i gældsbrevet.

Låner en datter penge af sin far, til noget større som f.eks. hus, bil eller lignende, kan de med fordel lave et gældsbrev. Heri bliver det angivet, hvor mange penge datteren skylder sin far, og hvilken indbyrdes aftale de har lavet i forhold til, hvornår og hvordan hun skal betale pengene tilbage.

Er det ved at betale et fast månedligt beløb? Eller et beløb hvert kvartal? Hvor længe har hun til at betale sin far tilbage?

Et gældsbrev er juridisk bindende på samme vis som andre skriftlige aftaler. Du kan læse om regler og bestemmelser for gældsbreve i gældsbrevsloven.

Når der er styr på det formelle, og det er tid til at overføre pengene, anbefaler vi, at du gør det via din netbank. På den måde har du et bevis for overførslen og kan fremvise kontoudskrift ved eventuel tvivl.

Hvad gør et gældsbrev gyldigt?

Begge parter skal underskrive gældsbrevet, før det er gyldigt. Det vil altså sige, at både låntager og långiver skal sætte sin underskrift på. Der er ingen krav til, hvordan et gældsbrev skal udformes som sådan. I princippet kan du nøjes med at skrive, hvor mange penge X skylder Y, og hvornår pengene senest skal være betalt tilbage.

Formkrav er der ingen af. Men det er altid en god ide at skrive, at der er tale om et gældsforhold. Så risikerer du ikke, at SKAT betragter det som en gave eller en overførsel af penge. Så begynder SKAT nemlig at indkræve afgift eller skat af pengene.

Kan du selv udforme et gældsbevis?

Ja, det kan du i princippet godt. Du kan sagtens selv udarbejde et gyldigt gældsbrev, der lever op til kravene, som hersker på området. Du skal bare huske at have information med om låntager og långiver, beløbets størrelse og sidst men ikke mindst en underskrift fra både dig og den anden part. Så har I indgået en juridisk bindende skriftlig aftale og et gældsbrev.

Du kan lave dit gældsbrev helt fra bunden af, finde hjælp i forskellige skabeloner på nettet eller søge om professionel advokatbistand. Er du usikker på, hvordan du skal gribe det an, kan du søge hjælp hos din revisor eller din private økonomiekspert og få gode råd med på vejen.

Husk altid at få lavet flere eksemplarer af gældsbrevet. Så er der både en kopi til låntager og en kopi til långiver, der begge har brug for et stykke papir som dokumentation for aftalen.

Hvad indeholder et gældsbrev?

Det er vigtigt, du har udformet gældsbrevet korrekt, så det er juridisk bindende. Et gældsbrev skal som minimum indeholde oplysninger om parterne og deres underskrift. Her får du et overblik over, hvad et gældsbrev indeholder:

 • Oplysninger om personen/virksomheden, der låner penge
 • Personen/virksomheden, der udlåner penge
 • Lånets beløb i kr.
 • Renter og deres størrelse, hvis der skal betales renter af lånet
 • Hvordan der skal tilbagebetales, og hvornår det skal ske
 • Misligholdelse og hvad der gælder, hvis lånet ikke tilbagebetales efter aftalen
 • Dato

Gældsbrevet skal underskrives for at være juridisk bindende.

Eksempel på gældsbevis

Nedenfor kan du se et gældsbevis-eksempel, så du får et indtryk af, det du skal have med, og hvordan det udformes.

Du kan også downloade en færdig skabelon sidst i indlægget.

Gældsbrev

Følgende gældsbrev er gældende fra dags dato [indsæt dato] mellem parterne:

Oplysninger om virksomhed eller person [indsæt info om kreditor]

Oplysninger om virksomhed eller person [indsæt info om debitor]

Beløbet lyder på kr. [indsæt det fulde beløb].

Såfremt gælden ikke betales straks efter påkrav, kan det pågældende beløb inddrives på baggrund af dette gældsbevis ved eksekution uden domserhvervelse.

Den anførte gæld er både rente- og afdragsfri, og kreditor kan når som helst kræve gælden indfriet uden varsel, medmindre andet er angivet.

Debitor erkender herved at være skyldig til kreditor:

Dato: [indsæt dato]

[Indsæt debitors virksomhedsnavn/navn] [indsæt kreditors virksomhedsnavn/navn]

Hvorfor skal du lave et gældsbrev?

Du skal lave et gældsbrev for at sikre, at der er klare rammer for lånet. Faste rammer er både i långivers og låntagers interesse, fordi det sikrer, at der ikke er nogen væsentlige ting, du glemmer at tage højde for.

Gældsbrevet vil således indeholde alle de vilkår, der er nødvendige for aftalen. På den måde mindsker du risikoen for at nogen af parterne kommer misforstår hinanden og kommer i konflikt.

Skabelon til gældsbrev

Skabelonen vil ofte indeholde:

 • Debitor– og kreditoroplysninger
 • Beløb
 • Eventuel dato for tilbagebetaling

Bemærk: Et gældsbrev er kun relevant for dig, der er ejer af et selskab (fx ApS) og låner penge fra dig selv til dit selskab. Gældsbrevet er ikke relevant for personlige virksomheder (fx enkeltmandsvirksomheder) – her må man indskyde penge uden et gældsbrev.

Download skabelonen

Gældsbrev skabelon

Skabelon til gældsbrev: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan downloade en gratis skabelon her på siden, så du ikke behøver bekymre dig om, hvordan man laver et gældsbrev.

Et gældsbrev er gyldigt, hvis begge parter har underskrevet aftalen. Det er altså både låntager og långiver, som skal have underskrevet.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram