Told

Told er en afgift, der lægges oven i en importeret vare eller serviceydelses pris, når der købes fra et land, som ikke er med i EU. Tolden afhænger af, hvilken vare eller ydelse du importerer.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 09/10/2023


Hvad er told?

Told er en ekstra afgift, som du skal betale, når du importerer en vare fra et land, som ikke er medlem af EU. Tolden kan variere alt afhængig af den type vare, du ønsker at importere.

Hvis du eksempelvis køber tekstiler eller beklædning fra USA, kan tolden være forskellig fra import af parfumer eller lignende. Alle varer har nemlig deres egen varekoder. Og hvert land kan selv bestemme deres toldregler.

Told kan være en måde at gøre produktion inden for landets rammer attraktive, eller det kan være en måde at forhøje de offentlige indtægter.

Se, hvordan told bogføres i Dinero her.

Hvem skal betale, og hvilke regler gælder?

Både virksomheder og privatpersoner skal betale told, hvis de importerer en vare fra et ikke EU-land. EU kaldes også en toldunion, som har lavet en fælles politik for told. Det vil sige, at alle medlemslande ikke skal betale told, når de importerer mellem hinanden, fordi de har et fælles regelsæt.

Dog findes der en række særaftaler med lande uden for EU. Denne særaftale kaldes toldpræference, og EU har lavet gensidige aftaler med ikke EU-lande som eksempelvis Island, Norge, Schweiz, Grønland og Tyrkiet. Det specielle regelsæt her betyder, at tolden på særlige områder er nedsat eller helt fjernet.

Som virksomhed skal du, hvis du ønsker at importere varer fra lande uden for EU, registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er gratis for momsregistrerede virksomheder også at være registreret som importør.

Toldsatser afhænger af vare

Da alle varer har en varekode, er det altså forskelligt, hvor stor en afgift der pålægges den oprindelige købspris. Når du importerer en vare uden for EU. Den fastsættes af staten, og de kan enten vælge en styk told eller en værditold.

Ved stk. told ligger afgiften fast tilknyttet hver enkelt vare, mens værditold angiver en procentdel af en vares samlede værdi.

Det er vigtigt, at du er godt inde i toldreglerne, så du ikke misser vigtige informationer. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over forskellige varegrupper og deres toldsatser, og du kan samtidig blive klogere på, hvilken kode din vare hører under. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du også finde informationer om reglerne for told, hvis en importeret vare er beskadiget eller bliver væk under transporten.

Toldberegner – Hvordan beregner du din told?

Når du som virksomhed mangler overblik over din told for en importeret vare fra et land uden for EU, skal du bruge Skattestyrelsens toldtarif, der er præcis og opdateret data over told, og du kan her lave en toldberegning.

På Skattestyrelsens hjemmeside er det også muligt at lave en vejledende toldberegning for private personer. Beregneren indeholder de mest almindelige varekategorier, så du kan få et billede af, hvor meget du reelt kommer til at betale for en vare, når tolden er medregnet.

Køber du som privat varer for en samlet pris under 1.150 kr. i en butik fra et land uden for EU, skal du ikke betale told. Men køber du spiritus, vin eller tobak fra en webshop i et land uden for EU, skal du altid betale det uanset varens pris.

Du skal desuden altid betale dansk moms, når du køber varer i lande udenfor EU. Tidligere var varer under 80 kr. fritaget for moms, men det er ikke længere tilfældet.

Skal du bogføre told i Dinero? Sådan håndterer du told og moms fra den importspecifikation, du har modtaget fra Skattestyrelsen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram