Kørselsregnskab

Kører du i forbindelse med dit arbejde, kan du lave en opgørelse over, hvor mange kilometer du har kørt. Opgørelsen kaldes et kørselsregnskab, og det udarbejdes med det formål at få tilbagebetalt penge, som du har brugt på benzin.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 19/05/2021


Kørselsregnskab i Excel

Hvad er et kørselsregnskab?

Nogle stillinger i virksomheder kræver, at den ansatte selv stiller sin bil til rådighed i forbindelse med sine arbejdsopgaver. Bruger du din egen private bil til at udføre dit arbejde i erhvervsmæssige sammenhænge, skal du sørge for at registrere det i dit kørselsregnskab.

Er du eksempelvis konsulent for en virksomhed, og skal du bruge egen bil til at køre ud til kunder, møder eller andet, skal du huske at føre kilometer og benzinpriser ind i et kørselsregnskab.

Kørselsregnskabet er dermed dit bevis for, at du skal have penge fra din arbejdsplads til at dække de udgifter, som du har haft i forbindelse med din arbejdskørsel. Det er altså arbejdsgiveren, der skal udbetale dig pengene. Og derfor må det ikke forveksles med kørselsfradrag, som er en godtgørelse, du kan trække fra i SKAT, hvis du kører mange kilometer til og fra arbejde.

Hvordan holder du regnskab med erhvervskørsel?

Når du bruger egen bil til erhvervskørsel, skal du huske at registrere kørslen i en kørebog eller i en kørerapport. Og i disse digitale tider behøver du ikke længere sidde og skrive ned i en fysisk bog med fare for at glemme nogle af dine erhvervskilometer.

Du kan gøre det meget nemmere med en elektronisk kørebog, der arbejder sammen med din smartphone. Her er der ingen fare for, at du glemmer at registrere dele af din kørsel. Det er også let at skifte mellem privat kørsel og erhvervskørsel på din smartphone.

Hvad skal du have med i dit kørselsregnskab?

For at du som ansat kan få udbetalt benzinpenge for din erhvervsmæssige brug af egen bil (eller ægtefælle eller samlevers), skal du være i stand til at dokumentere kørslen gennem et udarbejdet kørselsregnskab.

Regnskabet for din erhvervskørsel skal indeholde:

  • Dit navn, CPR-nummer, adresse og bilens registreringsnummer
  • Formålet med den erhvervsmæssige kørsel og perioden for den
  • Dato for erhvervskørslen
  • Destinationer (hvilke adresser du har kørt til og fra, stop på vejen)
  • Antal erhvervsmæssige kørte kilometer (du skal herunder angive en registrering, der fortæller kilometertællerens start og slut for hver enkelt tur)

Det er arbejdsgiverens ansvar at kontrollere og gennemse, hvorvidt en ansats kørselsregnskab lever op til alle regler. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal tjekke, om medarbejderen har kørt i egen bil, og om det angivne antal af kørte kilometer er korrekt.

Hvordan udregnes kørselsgodtgørelse?

Når du skal have udbetalt de benzinpenge, som du privat har brugt for at udføre dine arbejdsopgaver, kaldes det for en kørselsgodtgørelse. Din arbejdsgiver udregner din kørselsgodtgørelse ud fra SKAT’s officielle satser for befordringsgodtgørelse. Udregningen tager dine erhvervskilometer og ganger dem med satsen for godtgørelsen per kilometer.

2021 lyder satserne fra SKAT som følgende

3,44 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
1,90 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

2020 lød satserne fra SKAT som følgende

3,52 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
1,96 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

Godtgørelsen for din kørsel er dermed afhængigt af, om du har holdt dig under de 20.000 kilometer på et år eller ej.

Eksempel på beregning af kørselsgodtgørelse 2021

Hvis du eksempelvis har kørt 25.000 kilometer i løbet af året, ser regnestykket således ud:

Op til 20.000 kilometer20.000 x 3,44 kr68.800 kr.
Over 20.000 kilometer5.000 x 1,90 kr.9.500 kr.
I alt78.300 kr.

Kørselsregnskabet kan automatisk blive overført til Dinero.

Har du en enkeltmandsvirksomhed? Så læs vores indlæg om kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram