Kørselsregnskab

Kører du i forbindelse med dit arbejde, kan du lave en opgørelse over, hvor mange kilometer du har kørt. Opgørelsen kaldes et kørselsregnskab, og det udarbejdes med det formål at få tilbagebetalt penge, som du har brugt på benzin.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 01/03/2024


Kørselsregnskab i Excel

Hvad er et kørselsregnskab?

Kørselsregnskabet er dit bevis for, hvor mange penge du skal have fra din arbejdsplads til at dække de udgifter, du har haft i forbindelse med din kørsel i erhvervsmæssig sammenhæng – fx hvis du kører fra arbejdspladsen og ud til en kunde i egen bil. Pengene gives som godtgørelse for, at du bruger din egen bil på arbejdet.

Det er arbejdsgiveren, der skal udbetale dig pengene. Og derfor må det ikke forveksles med kørselsfradrag, som er en godtgørelse, du kan trække fra i skat, hvis du kører mange kilometer til og fra arbejde.

Nogle stillinger i virksomheder kræver, at den ansatte selv stiller sin bil til rådighed i forbindelse med sine arbejdsopgaver. Bruger du din egen private bil til at udføre dit arbejde i erhvervsmæssige sammenhænge, skal du sørge for at registrere det i dit kørselsregnskab.

Er du eksempelvis konsulent for en virksomhed, og skal du bruge egen bil til at køre ud til kunder, møder eller andet, skal du huske at føre kilometer og benzinpriser ind i et kørselsregnskab.

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

Hvordan holder du regnskab med erhvervskørsel?

Når du bruger egen bil til erhvervskørsel, skal du huske at registrere kørslen i en kørebog eller i en kørerapport. Og i disse digitale tider behøver du ikke længere sidde og skrive ned i en fysisk bog med fare for at glemme nogle af dine erhvervskilometer.

Du kan gøre det meget nemmere med en elektronisk kørebog, der arbejder sammen med din smartphone. Her er der ingen fare for, at du glemmer at registrere dele af din kørsel. Det er også let at skifte mellem privat kørsel og erhvervskørsel på din smartphone.

En elektronisk kørebog kan fx være smart, hvis du skal have kørselsgodtgørelse, og du derfor skal holde øje med, hvor mange dage du kører mellem dine private bolig og din arbejdsplads i henhold til 60-dages-reglen.

Hvad skal du have med i dit kørselsregnskab?

For at du som ansat kan få udbetalt benzinpenge for din erhvervsmæssige brug af egen bil (eller ægtefælle eller samlevers), skal du være i stand til at dokumentere kørslen gennem et udarbejdet kørselsregnskab.

Regnskabet for din erhvervskørsel skal indeholde:

  • Dit navn, CPR-nummer, adresse og bilens registreringsnummer
  • Formålet med den erhvervsmæssige kørsel og perioden for den
  • Dato for erhvervskørslen
  • Destinationer (hvilke adresser du har kørt til og fra, stop på vejen)
  • Antal erhvervsmæssige kørte kilometer

Det er arbejdsgiverens ansvar at kontrollere og gennemse, hvorvidt en ansats kørselsregnskab lever op til alle regler. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal tjekke, om medarbejderen har kørt i egen bil, og om det angivne antal af kørte kilometer er korrekt.

Hvordan udregnes kørselsgodtgørelse?

Når du skal have udbetalt de benzinpenge, som du privat har brugt for at udføre dine arbejdsopgaver, kaldes det for en kørselsgodtgørelse. Din arbejdsgiver udregner din kørselsgodtgørelse ud fra Skattestyrelsen officielle satser for befordringsgodtgørelse. Udregningen tager dine erhvervskilometer og ganger dem med satsen for godtgørelsen per kilometer.

2024 lyder satserne fra Skattestyrelsen som følgende

3,73 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
2,19 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

2023 lyder satserne fra Skattestyrelsen som følgende

3,70 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
2,17 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

2022 lyder satserne fra Skattestyrelsen som følgende

3,51 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
1,98 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

Skatterådet har ekstraordinært hævet satserne for 2022 midt i løbet af året. Det betyder, at fra 1. maj er de nye satser for 2022 3,70 kr./km og 2,16 kr./km. Ændringen gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

2021 lyder satserne fra Skattestyrelsen som følgende

3,44 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
1,90 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

2020 lød satserne fra Skattestyrelsen som følgende

3,52 kroner per kilometer (op til 20.000 kilometer per år).
1,96 kroner per kilometer (over 20.000 kilometer per år).

Godtgørelsen for din kørsel er dermed afhængigt af, om du har holdt dig under de 20.000 kilometer på et år eller ej.

Eksempel på beregning af kørselsgodtgørelse 2021

Hvis du eksempelvis har kørt 25.000 kilometer i løbet af året, ser regnestykket således ud:

Op til 20.000 kilometer20.000 x 3,44 kr68.800 kr.
Over 20.000 kilometer5.000 x 1,90 kr.9.500 kr.
I alt78.300 kr.

Kørselsregnskabet kan automatisk blive overført til Dinero.

Har du en enkeltmandsvirksomhed? Så læs vores indlæg om kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed.

Pendler du til og fra dit arbejde, skal du i stedet have kørselsfradrag.

Download skabelon til kørselsgodtgørelse

Hvis du ikke allerede har en skabelon til kørselsgodtgørelse i virksomheden, kan du hente og bruge vores. Den er simpelt sat op, så du kun skal indtaste få oplysninger. Beløbene beregnes automatisk – både under og over grænsen på de 20.000 kilometer per år.

"*" indikerer påkrævede felter

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev, når du indtaster din mail og downloader skabelonen.

Oftest stille spørgsmål

Der er forskellige muligheder for at klare ens kørselsregnskab. Du kan downloade en skabelon her på siden, eller du kan bruge en app til formålet.

Kørselsregnskab er dit regnskab over din kørsel. Det er specielt vigtigt, hvis du kører i din private bil, i din arbejdstid.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram