Kørselsgodtgørelse 2024

Kørselsgodtgørelse er en økonomisk kompensation til en medarbejder, der bruger egen bil eller andet privat transportmiddel til arbejdsrelateret kørsel. Godtgørelsen dækker over udgifter til eksempelvis brændstof og vedligeholdelse. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere.

 • Læsetid: 18 min.

 • Sidst opdateret 15/05/2024

Bruger du firmabil i virksomheden, og vil du gerne have styr på din kørselsgodtgørelse, bør du tage et kig på vores kørebog-integrationer, som gør det hele til en leg.

Hvad er kørselsgodtgørelse? 

Kørselsgodtgørelse er et gode for en medarbejder, der bruger eget (eller partners) transportmiddel i sit arbejde. Det er med andre ord en økonomisk kompensation, der skal dække en del af de udgifter, du som medarbejder har ved at bruge din private bil i arbejdsregi. 

Kørselsgodtgørelse går også under navnet befordringsgodtgørelse, men i daglig tale kaldes godtgørelsen ofte for kørepenge. Derfor møder du alle tre begreber i de følgende afsnit. 

Din virksomhed dækker udgifterne, som blandt andet kan være brændstof, forsikring og vedligeholdelse. Modtager du kørselsgodtgørelse, skal du føre et kørselsregnskab

Kørselsgodtgørelse vs kørselsfradragkend forskellen

Du kan hurtigt komme til at forveksle kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse. Men der er en markant forskel på kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse. 

Kørselsfradrag er et fradrag, du kan modtage gennem din årsopgørelse, og som Skattestyrelsen trækker fra i din skattebetaling. Kørselsgodtgørelse er i stedet en økonomisk kompensation på baggrund af en sats – den får du udbetalt af din arbejdsgiver sammen med din løn. 

Som medarbejder modtager du enten fradrag eller godtgørelse – du kan ikke modtage begge dele på én gang. 

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

Hvad er satsen for kørepenge i 2024? 

Satserne for kørselsgodtgørelse kan variere fra år til år. Det skyldes forskellige faktorer. 

Eksempelvis kan kørselsgodtgørelsestakster falde, hvis der fra overgangen fra et år til et andet er en forventning om, at benzinpriserne vil falde.

Her kan du se satserne for kørepenge for 2023 og 2024.

Takster20242023
2022
(efter 1/5)
2022
(før 1/5)
2021
Kørsel (bil eller motorcykel) op til 20.000 km./år3,79 kr./km 3,73 kr./km 3,70 kr./km 3,51 kr./km3,44 kr./km
Kørsel (bil eller motorcykel) ud over 20.000 km./år 2,23 kr./km 2,19 kr./km 2,17 kr./km 1,98 kr./km1,90 kr./km
Egen cykel, knallert eller EU-knallert0,62 kr./km0,61 kr./km0,57 kr./km0,55 kr./km0,54 kr./km

Som noget helt ekstraordinært har Skatterådet hævet satserne midt i 2022. Derfor er der to forskellige satser i dette år.

Skema til kørselsgodtgørelse

Når du skal udbetale kørselsgodtgørelse for erhvervskørsel i medarbejderens eget køretøj, skal du føre et kørselsregnskab. Det kan du gøre i et skema, der giver dig overblik, når du skal indberette til Skattestyrelsen. 

Du kan lave et kørselsgodtgørelsesskema i Excel, eller du kan som virksomhed bruge Skattestyrelsens blanket til kørselsgodtgørelse. 

Laver du dit eget skema, skal du have en række oplysninger med:

 • Navn og adresse på medarbejder og virksomhed
 • CPR-nummer på medarbejder
 • CVR-nummer 
 • Bilens nummerplade
 • Kørselsperioden
 • Formålet med erhvervskørslen
 • Dato for den enkelte erhvervskørsel
 • Til og fra for den enkelte erhvervskørsel
 • Antal kilometer for den enkelte erhvervskørsel

Du kan også hente vores skabelon, der indeholder alt det nødvendige og er nem at udfylde.

Beregning af befordringsgodtgørelse – hvordan gør du? 

Hvis du gerne vil vide, hvor meget du kan få i befordringsgodtgørelse, kræver det blot, at du laver din egen kørselsgodtgørelsesberegning. For at beregne tallet skal du i bund og grund ikke kende til andet end statens satser, og hvor mange kilometer du har kørt. 

Derfor er det også altid en god idé, at du selv skriver din kørsel ned, selvom det er din arbejdsgivers hovedpine at indberette til Skattestyrelsen.

Eksempel: 

Du bruger din private bil til erhvervskørsel for den virksomhed, du arbejder hos. Kørselsgodtgørelsen skal beregnes ud fra det faktiske antal kilometer, du kører som erhvervskørsel.

I løbet af året har du kørt 21.000 km som erhvervskørsel. Du kan derfor lave følgende beregning:

KilometerSats
20.000(x) 3,79
1.000(x) 2,23

Beregner til befordringsgodtgørelse

Herunder kan du bruge vores beregner til at finde ud af, hvad du kan få i befordringsgodtgørelse.

I feltet skriver du det samlede antal kørte kilometer. Kører du over 20.000, lægger beregneren selv beløbene med de to forskellige satser sammen.

Hvordan indberetter du kørselsgodtgørelse for 2024 og tidligere år? 

Hvis en eller flere af dine medarbejdere bruger egen bil til erhvervskørsel, og du udbetaler kørepenge, er du forpligtet til at lave en indberetning af kørselsgodtgørelse til Skattestyrelsen. Også selvom pengene er skattefri. 

På den måde har de dokumentation for, at din medarbejder er berettiget til den skattefri godtgørelse. 

Registrerer du den forkert til Skattestyrelsen, er det ærgerligt både for dig og for din medarbejder. Er der fejl i dokumentationen, kan de beskatte kørepengene som almindelig løn. 

Indberet kørselsgodtgørelse i eIndkomst. Du logger ind i eIndkomst og finder felt nummer 48. Her indberetter du det udbetalte beløb for kørepengene. 

Hvem udbetaler kørepenge til dig som medarbejder?

Det er arbejdsgiveren, der står for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. 

Godtgørelsen indgår som en del af din løn – derfor skal den også fremgå af den enkelte lønseddel, hvor beløbet skal være angivet efter skat. Medarbejderen har på sin vis givet arbejdsgiveren et lån, fordi vedkommende har lagt ud for udgifter til kørsel i erhvervsregi. 

De udgifter er allerede beskattet, og du skal som medarbejder ikke betale AM-bidrag eller A-skat af beløbet. 

Firmabetalt kørselsgodtgørelse 

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere, der bruger egen bil til erhvervsmæssig kørsel. 

Hvis du stiller egen bil til rådighed til arbejdsrelateret kørsel, får du dermed firmabetalte kørepenge. Det er både arbejdsgiveren, der udbetaler dig pengene (fremgår af din lønseddel), og det er også vedkommende, som indberetter til Skattestyrelsen. 

Bogføring af kørselsgodtgørelse i en personlig ejet virksomhed

Hvordan bogføres kørselsgodtgørelse i en personlig ejet virksomhed

Du udbetaler ikke kørselsgodtgørelse direkte til dig selv som enkeltmandsvirksomhed eller personlig ejet virksomhed. I stedet bogfører du kørselsgodtgørelsen som et skattefradrag

Skattefri kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed er derfor ikke en mulighed. Det betyder, at befordringsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed og skat hænger sammen på den måde, at du bogfører godtgørelsen som skattefradrag i rubrik 51. Præcis som et kørselsfradrag i stedet for godtgørelse. 

Det bliver dermed snarere et fradrag i din personlige indkomst. 

Regler for godtgørelse af erhvervskørsel

Reglerne for kørselsgodtgørelse er i bund og grund ret simple. Som medarbejder får du en økonomisk kompensation, hvis du bruger dit eget transportmiddel til erhvervsmæssig kørsel på din arbejdsplads. 

Det gælder erhvervskørsel med:

 • Egen bil og motorcykel
 • Egen cykel, knallert eller scooter

I 2021 kom der nye regler for kørselsgodtgørelse, som betyder, at du også kan få kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig brug af el-løbehjul. Satsen er den samme som for cykel og knallert. 

Reglerne for kørselsgodtgørelse gælder både udenlandske og danske arbejdsgivere. Kører en medarbejder i udlandet, gælder der derfor de samme regler som ved erhvervsmæssig kørsel i Danmark.

Hvornår kan du få kørselsgodtgørelse? 

Du har som medarbejder ret til kørepenge ved erhvervskørsel i eget køretøj. Det betyder også, at du ikke kan få kørselsgodtgørelse til offentlig transport. Heller ikke, når du tager tog eller metro i arbejdsøjemed. 

Erhvervsmæssig kørsel betegnes som: 

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (kaldes 60 dages-reglen)
 • Kørsel i egen bil mellem arbejdspladser for den samme arbejdsgiver
 • Kørsel i egen bil inden for samme arbejdsplads

Arbejder du hjemme, og kører du mellem virksomheden og dit hjem som egen arbejdsplads, regnes det ikke for kørsel mellem to arbejdspladser. Du får kun skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervskørsel i eget køretøj mellem hjem og arbejdsplads, hvis du opfylder 60 dages-reglen. 

Reglen uddyber vi i næste afsnit.  

Hvad er 60 dages-reglen for kørselsgodtgørelse?

Som medarbejder kan du få skattefri kørselsgodtgørelse med 60 dages-reglen, hvis du kører 60 dage mellem eget hjem og arbejdsplads inden for en periode på 12 måneder. 

 • Efter 60 dage med kørsel til den samme arbejdsplads inden for de forudgående 12 måneder kan du ikke længere modtage skattefri godtgørelse
 • Du skal bruge din egen bil for at få den skattefri kørselsgodtgørelse
 • Det er kun kørsel, der starter eller slutter i hjemmet, som bliver talt med i de 60 dage (de 60 dage behøver ikke ligge i forlængelse af hinanden)

Du kan som medarbejder få kørselsgodtgørelse efter 60 dage i visse tilfælde, hvis du arbejder flere steder. Har du flere arbejdsgivere, kan du få skattefri 60 dages godtgørelse for hver af dine arbejdsgivere.  

Skat af befordringsgodtgørelse – hvornår skal du betale skat?

Det kan være svært at greje, hvornår beskatning af kørselsgodtgørelse træder i kraft.

Kørselsgodtgørelsen skal altid beregnes efter det præcise antal kilometer. Giver en arbejdsgiver sin medarbejder et fast beløb, som ikke følger antallet af kilometer, er der tale om en reel løn. Og så er kørselsgodtgørelsen skattepligtig. 

Det samme gælder, hvis arbejdsgiver og medarbejder indgår en aftale om en lønnedgang for at få kørselsgodtgørelse. I det tilfælde kan arbejdsgiveren ikke udbetale en skattefri kørselsgodtgørelse. Så er der i stedet tale om skattepligtig kørselsgodtgørelse, der skal beskattes på samme måde som almindelig løn. 

Det er arbejdsgiverens opgave at kontrollere, at medarbejderen opfylder Skattestyrelsens krav om skattefri kørselsgodtgørelse. Og det er også arbejdsgiverens opgave at indberette den udbetalte kørselsgodtgørelse til Skattestyrelsen. 

Skattefri kørselsgodtgørelse og krav 

Som udgangspunkt er kørselsgodtgørelse skattefri, når en række betingelser er opfyldt. 

Det vil sige, at der er specifikke regler for skattefri befordringsgodtgørelse: 

 • Egen bil: Kørslen skal være i medarbejderens egen bil (eller ægtefællens, hvis medarbejder og samlever har fællesøkonomi), før der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse
 • Erhvervsmæssig kørsel: Du skal som medarbejder bruge bilen til erhvervskørsel for at få skattefri kørselsgodtgørelse
 • Lønnet arbejde: For at få udbetalt skattefrie kørepenge skal kørslen som udgangspunkt relatere sig til et lønnet job. Eksempelvis kan hovedaktionærer ikke få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, fordi de ikke hæver løn i deres selskab. 

Hvornår skal du betale moms af befordringsgodtgørelse?

Moms og kørselsgodtgørelse kan være svært at greje. For skal du betale moms eller ej?  

Som udgangspunkt skal du ikke registrere moms på den kørselsgodtgørelse, du udbetaler til dine medarbejdere for erhvervskørsel i egen bil. 

Til gengæld skal der lægges moms på den kørsel, du viderefakturerer til en kunde. Kørsel er ikke et udlæg til viderefakturering, og derfor skal du momsregistrere det på din kundefaktura. Det skyldes, at du skal betragte kørslen som et hvilket som helst andet produkt, du sælger. 

Du kan fastsætte kørselsprisen efter statens takster og tillægge momsen på fakturaen. Dog bestemmer du selv den aftale, du indgår med kunden.  

B-indkomst og kørselsgodtgørelse – hvordan hænger det sammen?

Der er forskel på, om din indkomst er en A- eller B-indkomst. A-indkomst er din primære indtægt med et fast job – den betaler du automatisk skat af. B-indkomst er en mere “ujævn” indtægtskilde, som du der ikke på forhånd trækkes skat af. Det skal du selv sørge for.

Er du foredragsholder, freelancer, musiker eller på anden vis kunstner, der modtager honorarer som B-indkomst, kan du ikke få skattefri kørselsgodtgørelse.

Medarbejdere og andre personer med A-indkomst kan modtage kørselspenge skattefrit. Det gælder også for nogle kommissions- og bestyrelsesmedlemmer.  

Kørepenge i foreningsarbejde – sådan fungerer det

Kørselsgodtgørelse i foreninger og frivilligt arbejde kan udløse skattefrie kørepenge, hvis frivillige, ulønnede medhjælpere hjælper til i foreningens skattefri virksomhed.

Har du eksempelvis frivilligt og ulønnet arbejde i en idrætsforening, er kørselsgodtgørelse en mulighed for dig. Bruger du din egen bil til at køre ærinder for foreningen, kan du dækket dine udgifter skattefrit gennem kørepenge. Det gælder dog kun, hvis foreningen ikke udbetaler en højere sats, end den Skattestyrelsen har udstukket. Gør de det, bliver kørepengene skattepligtige. 

Du behøver ikke oplyse dit frivillige, ulønnede arbejde til Skattestyrelsen.  

Fakturering af kørselsgodtgørelse

Som tidligere beskrevet i afsnittet om momspligtig kørselsgodtgørelse skal din fakturering af kørsel håndteres og registreres som ethvert andet salg med moms, hvad enten det er en fysisk vare eller en ydelse. 

Du kan fakturere tid i bilen, eller du kan registrere antal kørte kilometer på fakturaen. Begge dele regnes ind i omsætningen som altid. 

Hvilke andre situationer kan udløse ret til befordringsgodtgørelse? 

Der findes flere andre situationer, hvor du også er berettiget til godtgørelse for kørsel. Dem kan du blive klogere på her. 

Kørselsgodtgørelse til jobsamtale 

Du kan ansøge om kørselsgodtgørelse til en ansættelsessamtale, hvis jobsamtalen:

 • Finder sted i Danmark
 • Er til et almindeligt job, et fleksjob eller et løntilskudsjob
 • Foregår mere end 3 timers kørsel tur/retur i bil mellem dit hjem og virksomhedsadressen

Tidligere var det kutyme, at virksomheden betalte et tilskud til jobansøgere langvejs fra, når de indkaldte til samtaler. Det er ikke så udbredt længere. 

Til gengæld tilbyder flere større kommuner en økonomisk kompensation, hvis du som ledig skal til en jobsamtale langt fra din bopæl. Det gælder blandt andet kommunerne i Aarhus og Odense. 

borger.dk kan du ansøge om befordringsgodtgørelsen til din jobsamtale. Det gør du ved at logge på med NemID og ansøge i selvbetjeningsløsningen. 

Kørselsgodtgørelse i fleksjob og virksomhedspraktik 

Er du i en af jobcentrets målgrupper, har du som udgangspunkt berettiget til at modtage befordringsgodtgørelse. 

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få dækket dine udgifter til transport, når udgiften relaterer sig til den nedsatte funktionsevne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med et fast fleksjob. 

Du kan også søge om kørepenge under en virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik udløser kørselsgodtgørelse, fordi praktikken er en aktivitet, der indgår som en del af din jobplan i forbindelse med at komme i job. Det vil sige, at du kan få kørselsgodtgørelse på dagpenge. 

Det betyder også, at du på kontanthjælp kan få kørselsgodtgørelse, hvis du er i et tilbud/indsats og har mellem 3-24 km mellem bopæl og tilbudssted. Har du under 3 km, er du ikke berettiget til godtgørelsen. 

Kørepenge til videregående uddannelser og andre uddannelser  

Kan du få kørselsgodtgørelse under uddannelse? Kørselsgodtgørelse på SU er en økonomisk støtte til transport mellem den studerendes hjem og uddannelsesinstitution, når det ikke er muligt at køre med offentlig transport frem og tilbage. 

SU-kørselsgodtgørelse gælder også, hvis du som studerende har en offentlig rejsetid, der forlænges med mere end to timer. 

Betingelser for kørselsgodtgørelse som studerende (du skal som minimum opfylde én betingelse): 

 • Strækning: Du har ikke mulighed for at køre med offentlig transport på hele eller dele af strækningen mellem dit hjem og din uddannelse – ofte er der mindst 12 km mellem dit hjem og den første mulighed for at tage et transportmiddel 
 • Rejsetid: Du bruger mindst to timer mere på at komme fra din bopæl til dit uddannelsessted per undervisningsdag – sammenlignet med kørsel i bil. 
 • Ventetid: Du venter sammenlagt mere end to timer på offentlig transport hver undervisningsdag. Det vil sige, at du venter mindst to timer, fra du ankommer til dit uddannelsessted, til undervisningen starter. Eller at du venter mindst to timer på transport, når undervisningen er slut. 

Kørselsgodtgørelse som studerende i praktik kræver, at det er en ulønnet praktik. Under ulønnet praktik gælder befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder betingelserne for kilometerpenge, som beskrevet ovenfor. 

Til forskel fra erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse udbetales dine kilometerpenge på SU af staten. Du skal også være opmærksom på, at indkomsten til dine kilometerpenge betragtes som en skattepligtig B-indkomst.   

Fri bil og kørselsgodtgørelse – kan du få kompensation i firmabil?

Får du stillet en fri bil til rådighed i din virksomhed, kører du ikke erhvervskørsel i din egen bil. Det vil nemlig sige, at du får stillet en firmabil til rådighed, når du skal køre i erhvervsregi. 

Når du ikke bruger din egen bil, er du heller ikke berettiget til at modtage skattefri befordringsgodtgørelse. Det er derfor enten valget mellem firmabil eller kørselsgodtgørelse. 

Betaler din arbejdsgiver alligevel godtgørelse for din kørsel, skal du betale skat af den i henhold til Skattestyrelsens regler omkring skattepligtig godtgørelse.  

Kørselsgodtgørelse i egen bil – en kompensation til benzin 

Kørselsgodtgørelse er en økonomisk kompensation, når du stiller din egen bil til rådighed til erhvervskørsel. 

Søger du et nyt job, kan det være en betingelse, at du kan stille din egen bil til rådighed, hvis du skal køre ud til kunder eller lignende. Dog skal arbejdsgiveren kompensere for de udgifter, der relaterer sig til erhvervskørslen. 

Når du bruger din egen bil til erhvervskørsel, tanker du også selv benzin på din bil med penge fra egen lomme. 

Der er tale om en kompensation til dig som medarbejder – og den går blandt andet til at dække dit forbrug til benzin og andet brændstof, ligesom den også kan dække vedligeholdelse, slid og forsikring på dit køretøj.  

Får du en parkerings- eller fartbøde, står det dog for egen regning.  

Befordringsgodtgørelse i leaset bil

Kan du få skattefri kørselsgodtgørelse i en leaset bil? Ja, det kan du godt – også selvom det reelt set ikke er din bil. 

For leaser du en bil, ejer du den ikke selv. Alligevel afholder du selv alle udgifter til bilen, såsom forsikring, vedligeholdelse og brændstof. 

På den baggrund anser Skattestyrelsen din bil for at være din egen. Du er derfor berettiget til at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse fra din arbejdsgiver, selvom du ikke har købt bilen, men blot leaser den gennem en bilforhandler. 

Kørselsgodtgørelse i lånt bil

Låner du en bil, kan du i nogle tilfælde få skattefri kørselsgodtgørelse af din arbejdsgiver. Det gælder eksempelvis, hvis du låner bilen af din ægtefælle eller samlever. I det tilfælde anses bilen for at være din egen i skattemæssig forstand. 

Men kan du også få godtgørelse til kørsel, hvis du eksempelvis låner en bil af din mor eller far? Her er der ikke noget entydigt svar, for det gør situationen lidt vanskeligere. 

Låner du en bil, der er registreret i en af dine forældres navn, er det som udgangspunkt ikke din egen bil. Alligevel kan Skattestyrelsen betragte den som din egen bil, hvis du kan dokumentere, at du ejer bilen. I det tilfælde skal du kunne dokumentere, at du selv afholder alle udgifter i forbindelse med bilens drift. 

Det kan du eksempelvis gøre ved at indsende kontoudskrifter som bevis for, at du betaler bilens udgifter. 

Kørselsgodtgørelse fra hjem til arbejde – og fra hjem til kunde 

Som hovedregel betragtes kørsel mellem hjem og arbejde som privat kørsel i skattemæssig regi. Det betyder, at det ikke som udgangspunkt giver dig ret til skattefri kørselsgodtgørelse. 

Undtagelsesvis er dog 60 dages-reglen, der anser kørsel mellem hjem og arbejdsplads som erhvervsmæssig kørsel i de første 60 dage inden for en periode på 12 måneder. Fra den 61. arbejdsdag går kørslen over til privat kørsel, fordi arbejdspladsen efter 60 dage anses som en fast arbejdsplads.

Weekender, sygedage og feriedage medregnes ikke i de 60 arbejdsdage, men de bryder heller ikke perioden. Arbejder du derimod minimum 60 dage i træk på en anden arbejdsplads, uden du møder ind på din første arbejdsplads, afbrydes optællingen over de 60 dage. 

60 dages-reglen gælder også, hvis du er nyansat på en fast arbejdsplads. De første 60 arbejdsdage, hvor du kører mellem din bopæl og den nye arbejdsplads, betegnes som erhvervskørsel. Derfor kan din arbejdsgiver udbetale dig skattefri kørselsgodtgørelse til arbejde.   

Men hvad nu, hvis du kører mellem kunde og din bopæl? En køretur fra virksomhedens arbejdsplads og ud til et kundebesøg betegnes som erhvervsmæssig kørsel. 

Kører du efter dit besøg hos kunden direkte hjem til din bopæl, skal det fratrækkes i beregningen af kørselsgodtgørelsen. Det vil sige, at det antal kilometer, der er mellem dit hjem og din arbejdsplads, skal trækkes fra i udregningen.  

Erhvervsmæssig kilometergodtgørelse – hvad kendetegner erhvervskørsel?

Ved erhvervskørsel skal en række krav være opfyldt, før medarbejderen kan få skattefri kørselsgodtgørelse af en virksomhed. 

Erhvervsmæssig kørsel er kendetegnet ved: 

 • Kørsel i egen bil i op til 60 arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder mellem hjem og arbejdsplads (60-dages-reglen)
 • Kørsel i egen bil inden for den samme arbejdsplads
 • Kørsel i egen bil mellem flere arbejdspladser for den samme arbejdsgiver

Kørselsgodtgørelse for selvstændige – kan du få kørselsgodtgørelse i eget firma? 

Har du dit eget firma, og kører du i din private bil til arbejdsrelateret kørsel, kan du få kørselsgodtgørelse som selvstændig.

Skattefri kørselsgodtgørelse som selvstændig forudsætter, at du bruger din bil til erhvervsmæssig kørsel, og at du ikke har din arbejdsplads i din private bolig. Bilen skal heller ikke være en del af din virksomheds skattepligtige indkomst. 

Du har som selvstændig et ansvar for at udfylde et kørselsregnskab, som du skal sende til godkendelse hos skattestyrelsen. 

Regnskabet for din kørsel skal indeholde: 

 • Navn, adresse og CPR-nummer
 • Det erhvervsmæssige formål med kørslen
 • Start- og slut-tidspunkt for kørslen
 • Kørslens mål og evt. delmål 
 • Anvendte satser
 • Beregning af kørselsgodtgørelsen 

Du kan integrere Dinero med et kørselsregnskab med en integration.

Befordringsgodtgørelse for ApS og privat virksomhed 

Driver du et anpartsselskab, hæfter du ikke personligt for selskabet. I det tilfælde er du som enhver anden lønmodtager i forhold til selskabet. 

Det betyder, at du vil kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse i et ApS i henhold til Skattestyrelsens regler. 

I en privat eller person ejet virksomhed er du i stedet personligt involveret i virksomheden og hæfter med din privatøkonomi. 

I virksomheden er du derfor ikke en ”almindelig” lønmodtager, og du udbetaler ikke skattefri kørselsgodtgørelse. I stedet indberetter du kørsel som kørselsfradrag på din årsopgørelse.  

Kørselsgodtgørelse med papegøjeplader

Biler med de såkaldte papegøjeplader har en mellemting mellem gule og hvide plader – og de kan bruges både i virksomheden og i privaten. 

Har du papegøjeplader på din bil, kan du vælge at få kørselsgodtgørelse. Det kræver dog, at du fører en kørebog over, hvor meget bilen bliver brugt til erhvervsmæssig kørsel – den skal Skattestyrelsen bruge som dokumentation.

I den skriver du: 

 • Formål med kørslen
 • Mål og delmål af kørslen
 • Dato 
 • Kilometertal 
 • Beregning efter gældende satser 

Er du i tvivl, om du skal have papegøjeplader på din bil? Så kan du læse om fordelene og ulemperne ved papegøjeplader her.

Oftest stillede spørgsmål

Kørselsgodtgørelse udbetales af din arbejdsgiver. Beløbet vil fremgå af din månedlige lønseddel.

Kørselsgodtgørelse er skattefri, hvis du bruger dit eget transportmiddel til erhvervsmæssig kørsel. Godtgørelsen beskattes, hvis du får et fast beløb fra din arbejdsgiver, eller hvis I aftaler en lønnedsættelse mod kørselsgodtgørelse.

Der er ikke moms på kørselsgodtgørelse, som arbejdsgiver udbetaler til en medarbejder for erhvervsmæssig kørsel. Der kommer dog moms på den kørsel, du viderefakturerer til kunder, fordi det er det samme som et hvilket som helst andet produkt, du sælger.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Kørselsgodtgørelse 2024

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram