60-dages-reglen for enkeltmandsvirksomheder

60-dages-reglen giver dig mulighed for at få en økonomisk kompensation for de udgifter, du har til kørsel mellem din privatadresse og din arbejdsplads de første 60 dage. Er du selvstændig, er reglerne dog en smule anderledes, end de er for lønmodtagere. Du får her et overblik over, hvad du skal være opmærksom på.


Hvad er 60-dages-reglen for enkeltmandsvirksomheder

60-dages-reglen bestemmer, hvor længe du kan benytte dig af en økonomisk fordel, når du kører for din enkeltmandsvirksomhed.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du nemlig ret til kørselsgodtgørelse som fradrag ved erhvervsmæssig kørsel i din egen private bil. Kørselsgodtgørelsen skal dække de udgifter, du har, når du kører for din virksomhed. Det gælder benzin, forsikringer, vægtafgift, udgifter til din bil osv. 

Du kan ikke benytte dig af fordelen, hvis du kører i en firmabil. Det gælder nemlig kun ved kørsel i din egen private bil.

Som selvstændig med en personligt ejet virksomhed har du ikke ret til almindelig skattefri kørselsgodtgørelse – det er nemlig kun en fordel, lønmodtagere kan benytte sig af. Til gengæld kan du få et fradrag beregnet ud fra standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse

Det er derfor vigtigt at slå fast, at du har mulighed for at få to forskellige typer kørselsmæssigt fradrag, der ikke må forveksles: 

  • Kørselsfradrag
  • Fradrag udregnet med satserne for skattefri kørselsgodtgørelse 

Der er dog begrænsninger for, hvor længe du kan få fradrag efter satserne for kørselsgodtgørelse. 60-dages-reglen bestemmer nemlig, at du kun kan beregne efter satserne de første 60 gange, du kører mellem din bolig og din arbejdsplads/kunde indenfor 12 måneder.

Derefter kan du ikke længere modtage kørselsgodtgørelse som fradrag, før de 12 måneder er gået, da kørslen mellem din privatadresse og din arbejdsplads, i denne periode, regnes for privat kørsel – også selvom du reelt set kører for din enkeltmandsvirksomhed i arbejdsmæssig sammenhæng.

Til gengæld er det ikke afgørende, hvor ofte du kører mellem dit hjem og din arbejdsplads på en arbejdsdag, da det altid kun tæller én gang i regnskabet. Der er heller ikke krav til, at de 60 arbejdsdage ligger i forlængelse af hinanden.

Kørselsgodtgørelse med virksomhedsordningen

Det forholder sig dog lidt anderledes, hvis du har valgt at beskatte din enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsordningen

Har du det, kan du nemlig, i de fleste tilfælde, få udbetalt sædvanlig skattefri kørselsgodtgørelse på linje med almindelige lønmodtagere, så længe du kører i din private bil. 

Du skal dog stadig forholde dig til 60-dages-reglen, når du har en enkeltmandsvirksomhed, da den gælder i alle tilfælde.

Almindeligt kørselsfradrag

Som beskrevet tidligere er det vigtigt at skelne mellem kørselsgodtgørelse som fradrag udregnet ud fra satserne for skattefri kørselsgodtgørelse og “almindeligt” kørselsfradrag. 

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har længere end 24 km til og fra arbejde, uanset hvor ofte du kører. Denne type kørselsfradrag har altså ikke noget med 60-dages-reglen at gøre. 

Når vi omtaler kørselsgodtgørelse som fradrag her i indlægget, refererer vi derfor til fradraget, der svarer til skattefri kørselsgodtgørelse – og altså ikke til kørselsfradraget.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage begge former for fradrag på samme tid. Det er derfor vigtigt, at du har helt styr på forskellen mellem de to fradrag. Du kan læse mere om det almindelige kørselsfradrag ved at klikke på linket.  

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

60-dages-reglen ved flere arbejdspladser

Med 60-dages-reglen for enkeltmandsvirksomheder får du 60 dages kørselsgodtgørelse som fradrag pr. arbejdsplads. Det betyder altså, at hvis du kører fra dit hjem til flere forskellige arbejdspladser, kan du få kørselsgodtgørelse for mere end 60 dage.

Du skal også være opmærksom på, at hvis du fx har to arbejdspladser, og du i en periode på over 60 dage kun kører til den ene arbejdsplads, bliver regnskabet nulstillet for den anden arbejdsplads. Det betyder, at du kan få 60 dages kørselsgodtgørelse igen, selvom du allerede har kørt til arbejdspladsen flere gange indenfor 12 måneder.

Eksempel på 60-dages reglen i praksis: 

Signe har en enkeltmandsvirksomhed, hvor hun udfører tømrerarbejde. Hun kører fra sin hjemmeadresse til byggeplads A indenfor en periode på 50 dage. Da hun er færdig med sit arbejde på byggeplads A, skal hun arbejde på byggeplads B. 

Hun kører fra sin hjemmeadresse til byggeplads B i 62 dage. Ifølge 60-dages-reglen kan hun derfor ikke få kørselsgodtgørelse som fradrag for de sidste to dage. 

Da arbejdet er udført, venter der igen nye opgaver på byggeplads A. Fordi Signe ikke har arbejdet på byggeplads A i over 60 dage, dikterer 60-dages-reglen, at tællingen skal nulstilles. 

Det betyder, at hun igen kan få fradrag efter standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse de næste 60 dage, hun arbejder på byggeplads A.   

Kørsel mellem arbejdspladser

60-dages-reglen omfatter kun kørsel mellem din bolig og din arbejdsplads. Kørsel mellem arbejdspladser anses nemlig altid for erhvervsmæssig – også efter de 60 dage. Det betyder, at du kan få kørselsgodtgørelse hele året, uanset hvor ofte du kører for din enkeltmandsvirksomhed, så længe du kører mellem arbejdspladser.

Kørsel mellem arbejdspladser omfatter blandt andet kørsel fra din virksomhed til kundemøder, posthuset, leverandører og kørsel frem og tilbage mellem flere forskellige kunder, byggepladser osv.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du driver din enkeltmandsvirksomhed fra din hjemmeadresse, er du igen omfattet af 60-dages-reglen. Det er du, fordi det i de fleste tilfælde vejer tungest, at kørslen foregår fra din hjemmeadresse.

Udfyld en kørebog

For at få ret til kørselsgodtgørelse som fradrag i din enkeltmandsvirksomhed skal du løbende udfylde en kørebog. Kørebogen er en oversigt over din erhvervsmæssige kørsel, så Skattestyrelsen fx ved, hvor mange dage du har kørt for din enkeltmandsvirksomhed med henblik på 60-dages-reglen. 

Skattestyrelsen stiller høje krav til dokumentationen, og det er derfor vigtigt, at du er grundig, når du udfylder din kørebog. Du skal blandt andet notere dato for kørslen, formålet med turen og antal kørte kilometer. Det kan du fx gøre manuelt i en notesbog eller i et Excel-ark.

Du kan også vælge at benytte dig af en digital kørebog. Du finder nemlig en masse applikationer til din smartphone, som klarer det meste for dig helt automatisk.   

Har du brug for en kørebog? 

Mileage Book er en digital kørebog, du kan integrere med Dinero, så du automatisk får registreret kørsel i din kassekladde. Læs mere her.

Når dit kørselsregnskab bliver automatiseret, slipper du for selv at notere din kørsel. Derfor skal du ikke selv holde styr på, om du overholder 60-dages-reglen i din enkeltmandsvirksomhed. 

Beregn dit fradrag

Når din kørsel er noteret i kørebogen, kan du vælge at beregne dit fradrag ud fra standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Det vil ofte give dig den største økonomiske fordel. 

Når du skal regne dit fradrag ud, ganger du antallet af kørte kilometer, i henhold til 60-dages-reglen, med den aktuelle sats.

Takster202420232022
(efter 1/5)
2022
(før 1/5)
2021
Kørsel op til 20.000 km/år (egen bil eller motorcykel)3,79 kr./km3,73 kr./km 3,70 kr./km3,51 kr./km 3,44 kr./km
Kørsel over 20.000 km/år (egen bil eller motorcykel)2,23 kr./km2,19 kr./km2,17 kr./km 1,98 kr./km1,90 kr./km
Transport på egen cykel, knallert eller EU-knallert0,62 kr./km0,61 kr./km0,57 kr./km0,55 kr./km0,54 kr./km

Skatterådet har undtagelsesvis ændret satserne for skattefri kørselsgodtgørelse midt i året på grund af stigende benzinpriser. Derfor er satserne højere fra d. 1. maj 2022.

Som beskrevet bliver du, som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kompenseret for din erhvervsmæssige kørsel med et fradrag – ikke med en godtgørelse som det ville være tilfældet, hvis du var lønmodtager.

Det betyder, at din kørselsgodtgørelse ikke bliver udbetalt til dig direkte, men at det indregnes i din årsopgørelse, så du i stedet får en skattemæssig besparelse. 

Når du skal have din kørselsgodtgørelse, kan du derfor vælge at trække den fra din virksomheds driftsresultat. Det betyder, at hvis resultatet fx er 100.000 kr., og du kan se i din kørebog, at du skal have et fradrag på 5.000 kr., noterer du et overskud på 95.000 kr. i dit oplysningsskema

Når du beregner dit fradrag ud fra statens satser, skal du huske at tage højde for 60-dages-reglen, så du ikke ender med at trække mere fra, end du er berettiget til.  

Hvis du vil blive klogere på, hvordan du bogfører din kørselsgodtgørelse, kan du klikke på linket. 

Oftest stillede spørgsmål

60-dages-reglen bestemmer, hvor længe du kan få økonomisk kompensation for kørsel mellem din privatadresse og din arbejdsplads. Er du selvstændig, kan du nemlig få kørselsgodtgørelse som fradrag for de første 60 dage.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, og du skal indberette kørselsfradrag, skal du løbende holde styr på din kørsel i en kørebog. Når du ved hvor meget du har kørt i løbet af året, skal du notere det i dit oplysningsskema.

Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram