Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed

Kørselsgodtgørelse eller kilometergodtgørelse er en godtgørelse, du kan få for transport med egen privat bil i forbindelse med virksomhedens opgaver. I indlægget her kan du læse om reglerne for kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed, interessentskaber og PMV’ere.

Kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed

Kørselsgodtgørelse og kørebog

Ved kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed er der tale om et kørselsfradrag, der kan bruges som selvstændig erhvervsdrivende. For at kunne få kørselsgodtgørelse og skattefradrag, skal du føre en kørebog for din virksomhed. Kørebogen dokumenterer den erhvervsmæssige kørsel, du har haft i forbindelse med din virksomheds opgaver. Med andre ord dokumenterer kørebogen bilens aktivitet i virksomhedsøjemed – og det er smart, hvis du også bruger bilen privat. 

Hvad skal en kørebog indeholde?

Der er intet krav til udseendet på en kørebog, men der findes en række krav til, hvad din kørebog skal indeholde – nemlig:

  • Navn, adresse, CPR-nummer eller arbejdsnummer
  • Kørselsdato
  • Formålet med kørslen
  • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen og slutningen af den daglige kørsel
  • Kørslens mål og et eventuelt delmål
  • Antallet af kilometer
  • Den anvendte sats
  • En beregning

Der findes efterhånden en del digitale løsninger på marekdet, som kan hjælpe dig med at få styr på din kørebog – og gennem Dinero kan du desuden integrere en kørebog til dit regnskabsprogram. Se, hvilke muligheder du har for integrationer – lige her

Hvad kan jeg få kørselsfradrag for?

Du kan få fradrag for en del udgifter relateret til den erhvervsmæssige kørsel, såsom udgifter til benzin, vedligeholdelse, parkering, vægtafgift, afskrivning og forsikring. Oven i hatten kan du som enkeltmandsvirksomhed desuden få kørselsfradrag for udgifter i forbindelse med passage af broer, tunneller og lignende.

Desuden skal du være opmærksom på følgende:
– Du kan ikke få kørselsgodtgørelse til og fra arbejde (fx fra hjem til kontor); fradraget gælder alene, hvis du fx kører i egen bil ud til en kunde.
– 60-dages reglen: Kører du fx til den samme kunde i mere end 60 dage, kan du ikke få kørselsgodtgørelse, da man i skatteøjemed anses som ansat.

Satser for kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed

Når du bogfører kilometergodtgørelse, skal du tage udgangspunkt i statens takster:

Takster20202019
Kørsel (bil eller motorcykel)op til 20.000 km./år3,52 kr./km3,56 kr./km
Kørsel (bil eller motorcykel)ud over 20.000 km./år1,96 kr./km1,98 kr./km
Tabel: Satser for kørselsgodtgørelse
Kilde: Skattestyrelsen

Ovenstående er altså de kilometerpenge, du kan få for det antal kilometer, du har kørt i forbindelse med din virksomheds opgaver. Igen er det vigtigt at understrege, at taksterne ikke gælder for privat kørsel – heller ikke mellem fx hjem og arbejde.
Det er netop forskellen, din kørebog skal være med til at dokumentere. 

Hvordan bogføres det så?

Som enkeltmandsvirksomhed eller ejer af en personligt ejet virksomhed udbetaler du ikke kilometergodtgørelse direkte til dig selv. Du bogfører din kørsel udelukkende som et skattefradrag.

I nedenstående video kan du høre vores kollega, Theis, fortælle endnu mere om kørselsgodtgørelse/kilometergodtgørelse og få et konkret eksempel på, hvordan det beregnes og påvirker dit resultat:

Hvis du er Dinero Pro-bruger og gerne vil vide, hvordan du bogfører din kørsel i dit Dinero regnskab, kan du læse denne guide.

Nicklas Aabech
Nicklas Aabech
Nicklas er en af Dineros skarpe content-skribenter. Han hjælper med at producere brugbart indhold om alt fra regnskab til revisorregler til såvel Dinero-brugere som andre, der sidder med gode spørgsmål derude.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?