Kontering

Kontering er et begreb, der bliver brugt inden for bogføringsverdenen. Enhver indtægt eller udgift bliver i en virksomheds bogholderi konteret for at holde styr på, om den pågældende udgift er gået til løn, indkøb eller noget helt tredje. Når du konterer, fører du en udgift eller en indtægt på en intern konto, som fremgår af virksomhedens kontoplan.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 21/10/2021


Hvad er kontering?

Kontering er enhver bogholders bedste ven. For at holde styr på hvad der bliver brugt penge på, og hvad der indbringer penge, bliver samtlige udgifter og indtægter konteret i et bogholderi. Det kan løbe op i mange daglige konteringer, hvis der er tale om en større virksomhed. Men hvornår konteres der rent faktisk?

Kontering er den handling, der foregår, når en bogholder fører en udgift eller en indtægt på en af de interne konti, som indgår i virksomhedens kontoplan. For at forstå begrebet kontering er det altså nødvendigt også at kende til begrebet kontoplan.

Hvad er en kontoplan?

De fleste virksomheder har deres egen kontoplan. Det er en samlet oversigt over alle de former for udgifter og indtægter, som virksomheden har fra tid til anden. Det kan være alt fra udgifter til løn, forplejning, indkøb, repræsentation eller noget helt fjerde, og det samme gør sig gældende, når vi tager et kig på indtægtssiden.

Hver type af udgift eller indtægt har sit eget kontonummer. Ikke et kontonummer tilknyttet en bank, som vi normalt forstår ordet i dets mest bogstavelige forstand, men et internt kontonummer, som virksomheden bruger internt til sit regnskab. Hvert enkelt kontonummer bruges til at kategorisere hvilken form for udgift eller indtægt, der er tale om.

Det er nødvendigt at have en kontoplan for at kunne foretage en kontering. De to begreber hører unægteligt sammen.

Hvordan hænger kontering og kontoplan sammen?

Kontering er handlingen, når bogholderen ved hjælp af kontoplanen tildeler en udgift eller en indtægt et kontonummer. Her bliver den pågældende indtægt eller udgift altså konteret på en af de interne kontonumre. Lad os tage et konkret eksempel, som kunne foregå i enhver form for virksomhed.

Hvis en virksomhed eksempelvis har indkøbt nye kontorartikler, skal udgiften hertil bogføres som alle andre udgifter. Ved bogføring skal den pågældende slå op i kontoplanen og lede efter kategori eller konto, som kontorartikler hører ind under. Det kan eksempelvis være, at der er et kontonummer decideret til kontorartikler, eller at købet hører ind under en kategori som diverse indkøb.

Det tal eller det kontonummer, som kategorien har, skal bogholderen nu anvende, når han eller hun skal bogføre den regning, som er blevet betalt for de indkøbte kontorartikler. Og når det sker, foregår der en kontering.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram