Regnskabsklasse A

Danske virksomheder bliver delt ind i regnskabsklasser efter deres størrelse. Der findes fire forskellige – A, B, C og D. Under regnskabsklasse A finder du de mindste virksomheder. Det er de personlige virksomheder med et begrænset ansvar, der hører til her.

 • Læsetid: 3 min.

 • Sidst opdateret 30/05/2022

Du kan bruge Dinero Regnskabsprogram, uanset hvilken regnskabsklasse du hører til. Vi arbejder dog hårdest på at være gode til virksomheder i regnskabsklasserne A og B.

Hvad er regnskabsklasse A?

Før vi kan fortælle dig, hvad regnskabsklasse A er, bliver vi nødt til at tale lidt om, hvad regnskabsklasser i det hele taget er.

Virksomheder i Danmark bliver delt ind i regnskabsklasser. Det er dem, der dikterer, hvor omfangsrigt et regnskab den enkelte virksomhed skal udforme.

Og hvordan ved du så, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører under? Du finder svaret ved at se på størrelsen på din virksomhed. Det er den, der afgør, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til – og hvilke krav der er til dit regnskab. 

Opdelingen lyder på klasse A, B, C og D.

Hvilke virksomheder finder du i regnskabsklasse A?

Regnskabsklasse A er den første i rækken. 

Den dækker over de helt små virksomheder. Der er primært tale om mindre virksomheder, der er stiftet som personlige virksomheder med begrænset ansvar. Det kan eksempelvis være enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Fælles for alle virksomheder i klasse A er, at stifterne hæfter personligt. Det vil med andre ord sige, at deres egen personlige formue bliver sat på spil, hvis virksomheden går nedenom og hjem.

Regnskabsklasse A – krav til regnskab

Der er ingen størrelseskrav, når det kommer til regnskabsklasse A. Det afgørende er, hvorvidt ejerne hæfter personligt eller ej. 

I forhold til regnskabsføring er klasse A den mest lempelige. Driver du en virksomhed under regnskabsklasse A, er du ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport og offentliggøre den.

Du må dog gerne gøre det alligevel, men det er ikke et krav. 

Hvilke krav skal dit årsregnskab leve op til?

Vælger du at udarbejde et årsregnskab i regnskabsklasse A, selvom din virksomhed ikke er forpligtet til det, skal regnskabet stadig leve op til en række grundlæggende krav.

Dit årsregnskab skal leve op til følgende:

 • Gøre brug af god regnskabsskik
 • Være retvisende
 • Indeholde en oversigt over aktiver og passiver, den finansielle stilling og et resultat for året

En oversigt over regnskabsklasserne 

Mens klasse A og B har de mest grundlæggende krav til regnskabsføring, bliver det mere avanceret, hvis din virksomhed ryger op i klasse C eller D. 

Her får du en oversigt over alle fire regnskabsklasser.

Regnskabsklasse A

Regnskabsklasse B

 • Mindre virksomheder
 • Max nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Max balancesum på 44 mio. kr.
 • Antal ansatte i gennemsnit: 50
 • Obligatorisk udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskab 

Overskrider din virksomhed to af ovenstående grænseværdier, ryger virksomheden et skridt op af stigen til regnskabsklasse C. 

Regnskabsklasse C

 • Mellemstore og store virksomheder
 • Alle de virksomheder, der hverken er omfattet af regnskabsklasse A eller B, og som heller ikke er statslige eller børsnoterede aktieselskaber
 • Deles ind i mellemstore C og store C
 • Pligt til at udforme og offentliggøre årsregnskab

Regnskabsklasse D

 • Større virksomheder
 • Statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber
 • De strengeste og mest udførlige krav til årsregnskab og regnskabsføring

Oftest stillede spørgsmål

Driver du en mindre virksomhed, der er personligt ejet? Så hører du til regnskabsklasse A. Det er primært de mindre virksomheder, der går ind under klasse A.

Tilhører din virksomhed regnskabsklasse A, er det ikke et krav, at du udarbejder et årsregnskab. Men du må gerne gøre det.

Danske virksomheder bliver delt ind i regnskabsklasser. Det er størrelsen på din virksomhed, der bestemmer, om du hører til klasse A, B, C eller D.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Regnskabsklasse A

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram