Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse bliver lavet for at danne et overblik over den strøm af penge, der er kommet ind i virksomheden i form af indbetalinger og ud af virksomheden i form af udbetalinger gennem årets løb. Det er ikke alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årlig pengestrømsopgørelse.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/06/2023


Pengesedler til pengestrømsopgørelse

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

For at se på hvordan økonomien har det, kan enhver virksomhed vælge at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Her bliver der set på virksomhedens cash flow – altså den pengestrøm, som er gået henholdsvis ind og ud af den pågældende virksomhed i årets løb.

Pengestrømsopgørelsen giver et billede af virksomhedens likviditet og er altså et klart fingerpeg om, hvorvidt en virksomhed er i stand til at betale sine kreditorer og leve op til sine kortfristede gældsforpligtelser.

Hvad siger loven om pengestrømsopgørelser?

Det er ikke alle virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en årlig pengestrømsopgørelse. Men alle virksomheder kan dog vælge at gøre det, hvis de finder pengestrømsopgørelsen nyttig og gerne vil kunne vise sit cash flow til eksempelvis investorer eller potentielle långivere.

Virksomheder, der tilhører regnskabsklasse C og D, har pligt til at udarbejde pengestrømsopgørelsen hvert år.

Indhold i en pengestrømsopgørelse

For at en pengestrømsopgørelse giver et retvisende billede af en virksomheds økonomi, skal den indeholde alle de pengestrømme, der har fundet sted i det forgangne år. Det gælder både de penge, der er kommet ind i virksomheden og de penge, der er gået ud af virksomheden.

Der findes mange forskellige former for finansielle aktiviteter sted i enhver virksomhed. For at gøre det overskueligt er en pengestrømsopgørelse som hovedregel inddelt i henholdsvis driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.

Fordelen ved en pengestrømsopgørelse

Når du tager en pengestrømsopgørelse med i dit regnskab, viser den et mere komplet billede af din virksomheds – eller cash-flow.

Eksempelvis tager en resultatopgørelse alle indtægter i året med, uanset om de er betalt eller ej. Disse faktorer tager en pengestrømsopgørelse højde for.

Hvorfor udarbejde en pengestrømsopgørelse?

Tilhører din virksomhed ikke en af dem, der ifølge loven skal udarbejde pengestrømsopgørelsen? Så er der alligevel flere gode grunde til at gøre det.

Pengestrømsopgørelsen giver et realistisk og virkelighedstro billede af din virksomheds likviditet og cash flow. Skal du ud at indhente ekstern finansiering hos eksempelvis en bank eller en investor, kan det være fordelagtigt for dig at kunne fremvise en pengestrømsopgørelse. Det gør det mere simpelt og overskueligt for de eksterne aktører at få et indtryk af din virksomheds økonomiske tilstand.

En pengestrømsopgørelse giver et andet billede end eksempelvis din resultatopgørelse, som også indgår i dit regnskab. I en resultatopgørelse figurerer alle indtægter og udgifter – også selvom de endnu ikke skulle være blevet betalt. Det er ikke tilfældet her. Her er der kun den strøm af penge med, som rent faktisk er blevet effektueret eller gennemført.

Hvordan ser pengestrømsopgørelsen ud?

En pengestrømsopgørelse indeholder som nævnt driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. En forsimplet opgørelse kan se ud som følger:

Pengestrømsopgørelse og cash flow

Under de forskellige hovedaktiviteter kan der være flere specificerede aktiviteter, såsom køb af materielle og immaterielle anlægsaktiver, under driftsaktiviteter. Det kunne også være betalt udbytte under under investeringsaktiviteter.

Spørgsmål & svar

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse ser på hvilket cashflow der har været i virksomheden – hvad er gået ud og hvad er gået ind.

Findes der skabelon til pengestrømsopgørelse?

Ja, du kan her i indlægget finde et overblik over de gængse linjer, man typisk har på en pengestrømsopgørelse.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram