Momsnummer

Et momsnummer udgøres i langt de fleste tilfælde af en virksomheds CVR-nummer. Der vil dog blive tilføjet bogstaverne DK foran dit CVR-nummer, når vi taler om momsnumre. CVR-nummer er en mere gængs betegnelse, end momsnummer er.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 14/06/2022


Hvad er et momsnummer (momsregistreringsnummer)?

Momsnummer er stort set det samme som et CVR-nummer. Når du registrerer en virksomhed, får du tildelt et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Din virksomhed er dermed registreret i stamregistret for virksomheder i Danmark.

Bliver du bedt om at give oplysninger om dit momsnummer, vil det i langt de fleste tilfælde være dit CVR-nummer, som du skal opgive. Du skal blot huske at sætte DK foran. Så vil det komme til at se ud som dette eksempel: DK22334455. Et CVR-nummer består altid af otte cifre.

Sådan får du et momsnummer

Du skal have et momsnummer, når du opretter en virksomhed, for at virksomheden er gyldig. Du får et momsnummer, når din virksomhed er oprettet og registreret på Virk.dk.

Det er Erhvervsstyrelsen, der giver et momsnummer til virksomheder, og processen foregår helt automatisk. Det er forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid det tager.

Du må ikke glemme momsregistrering

De fleste virksomheder skal som regel momsregistreres, så de kan føre momsregnskab og indberette moms. Det er sælger, der opkræver momsen, og den bliver beregnet ud fra varens eller tjenesteydelsens værdi.

Der findes undtagelser ift. momsregistrering, men hvis du sælger tjenesteydelser eller varer, og du regner med at omsætte for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres.

Hvad er et CVR-nummer?

CVR er en forkortelse for det Centrale Virksomheds Register. Et CVR-nummer kan med andre ord kaldes for en virksomheds ID. Lige så vel som alle danske borgere får tildelt et CPR-nummer, får alle de registrerede virksomheder i landet tildelt et CVR-nummer. Når du skal handle med andre virksomheder eller registrere din moms, skal du anvende din virksomheds CVR-nummer.

Det Centrale Virksomheds Register indeholder oplysninger om alle danske virksomheder med et CVR-nummer, og oplysningerne er blandt andet tilgængelige for de offentlige myndigheder. Du registrerer din virksomhed på www.virk.dk, hvorefter du bliver tildelt et CVR-nummer. Det er meget simpelt at registrere din virksomhed på den måde, og det hele kører automatisk.

Hvad er et P-nummer?

P-nummer er en forkortelse for Produktionsenhedsnummer. Hvis en virksomhed udover at have et hovedsæde også opererer fra andre adresser, kommer et P-nummer på tale. Enhver virksomhed kan have et CVR-nummer med adskillige P-numre tilknyttet.

Tager vi eksempelvis BoxIt som eksempel, så har virksomheden et CVR-nummer, der hører til den overordnede virksomhed, men derudover også en række P-numre. Et for hver af de adresser, som BoxIt opererer på.

Hvad er et SE-nummer?

Et SE-nummer vil i mange tilfælde være det samme som en virksomheds CVR-nummer. Men har en virksomhed flere underafdelinger, vil den typisk også have en række SE-numre, som er tilknyttet det overordnede CVR-nummer. Det kan eksempelvis være en kæde som Sportsmaster, som har en række forskellige butikker. Hver butik vil typisk have hvert sit SE-nummer, mens Sportsmaster som helhed kun har ét CVR-nummer.

Driver du en mindre virksomhed med kun én afdeling, har du typisk ikke brug for et SE-nummer. Her vil det være tilstrækkeligt med et CVR-nummer til at identificere din virksomhed.

Hvad er et EU-momsnummer?

Hvis du sælger varer til udlandet, er det din pligt at sørge for, at du har et korrekt momsnummer. Et såkaldt EU-momsnummer svarer til det danske CVR-nummer eller et VAT-nummer i England. Du skal bruge dit EU-momsnummer, hvis du handler med andre lande inden for EU.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram