Momsnummer

Et momsnummer udgøres i langt de fleste tilfælde af en virksomheds CVR-nummer. Der vil dog blive tilføjet bogstaverne DK foran dit CVR-nummer, når vi taler om momsnumre. CVR-nummer er en mere gængs betegnelse, end momsnummer er.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 13/08/2020


Hvad er et momsnummer?

Momsnummer er det samme et CVR-nummer. Når du registrerer en virksomhed, får du tildelt et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Din virksomhed er dermed registreret i stamregistret for virksomheder i Danmark.

Bliver du bedt om at give oplysninger om dit momsnummer, vil det i langt de fleste tilfælde være dit CVR-nummer, som du skal opgive. Du skal blot huske at sætte DK foran. Så vil det komme til at se ud som dette eksempel: DK22334455. Et CVR-nummer består altid af otte cifre.

Hvad er et CVR-nummer?

CVR er en forkortelse for det Centrale Virksomheds Register. Et CVR-nummer kan med andre ord kaldes for en virksomheds ID. Lige så vel som alle danske borgere får tildelt et CPR-nummer, får alle de registrerede virksomheder i landet tildelt et CVR-nummer. Når du skal handle med andre virksomheder eller registrere din moms, skal du anvende din virksomheds CVR-nummer.

Det Centrale Virksomheds Register indeholder oplysninger om alle danske virksomheder med et CVR-nummer, og oplysningerne er blandt andet tilgængelige for de offentlige myndigheder. Du registrerer din virksomhed på www.virk.dk, hvorefter du bliver tildelt et CVR-nummer. Det er meget simpelt at registrere din virksomhed på den måde, og det hele kører automatisk.

Hvad er et P-nummer?

P-nummer er en forkortelse for Produktionsenhedsnummer. Hvis en virksomhed udover at have et hovedsæde også opererer fra andre adresser, kommer et P-nummer på tale. Enhver virksomhed kan have et CVR-nummer med adskillige P-numre tilknyttet.

Tager vi eksempelvis BoxIt som eksempel, så har virksomheden et CVR-nummer, der hører til den overordnede virksomhed, men derudover også en række P-numre. Et for hver af de adresser, som BoxIt opererer på.

Hvad er et SE-nummer?

Et SE-nummer vil i mange tilfælde være det samme som en virksomheds CVR-nummer. Men har en virksomhed flere underafdelinger, vil den typisk også have en række SE-numre, som er tilknyttet det overordnede CVR-nummer. Det kan eksempelvis være en kæde som Sportsmaster, som har en række forskellige butikker. Hver butik vil typisk have hvert sit SE-nummer, mens Sportsmaster som helhed kun har ét CVR-nummer.

Driver du en mindre virksomhed med kun én afdeling, har du typisk ikke brug for et SE-nummer. Her vil det være tilstrækkeligt med et CVR-nummer til at identificere din virksomhed.

Hvad er et EU-momsnummer?

Hvis du sælger varer til udlandet, er det din pligt at sørge for, at du har et korrekt momsnummer. Et såkaldt EU-momsnummer svarer til det danske CVR-nummer eller et VAT-nummer i England. Du skal bruge dit EU-momsnummer, hvis du handler med andre lande inden for EU.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram