Nedskrivninger

Når du laver en nedskrivning af et aktiv, nedskriver du værdien af dette. Det vil sige, at du gør værdien af aktivet mindre. Det sker, når en virksomhed opdager en værdiforringelse af en varig karakter.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/10/2023


Hvad er nedskrivninger?

At lave en nedskrivning betyder at man nedskriver værdien på et aktiv.
Når du har en virksomhed, skal du føre regnskab med alle de poster og transaktioner, som du har. I disse indgår værdien på dine aktiver.

Det kan eksempelvis dreje sig om anlægsaktiver eller omsætningsaktiver. Nu er det ikke sådan, at alle værdier til enhver tid vil være det samme værd. Hvis du har nogle anlægsaktiver – det kunne være en maskinpark, hvis du er entreprenør – kan disse falde i værdi. Det sker, fordi maskinerne simpelthen bliver slidt ved brug, eller blot fordi de bliver ældre.

Under normale omstændigheder er omsætningsaktivernes værdi fastsat ud fra en given dagsværdi. Dagsværdien er et udtryk for en given vares aktuelle værdi på et helt specifikt tidspunkt. Men denne værdi kan ændre sig, og så er det, at der er tale om en nedskrivning. Hvis markedet ændrer sig, kan varen falde i værdi, og du kan foretage en nedskrivning.

Hvad kan nedskrives?

Du kan som udgangspunkt nedskrive alle aktiver i din virksomhed, så længe at de på den ene eller anden måde skaber værdi i din virksomhed.

Det kan fx være, hvis aktivet bliver brugt til produktion eller fx på kontoret, men også hvis aktivet er noget, som sælges til kunder.

Et praktisk eksempel på nedskrivning

Lad os sige, at du har et lager med en vare af en eller anden karakter. Du kan ikke få solgt disse. Det kan være, at de er gået i stykker. Den slags varer skal du altid huske at føre ind i bogholderiet som ukurante og på samme tid have dokumentationen i orden.

Men det kan også ske, at du ikke kan komme af med dine varer, fordi (som før sagt) markedet har ændret sig, eller der er tale om et direkte fejlkøb. Her er der så tale om økonomisk eller teknisk ukurans. Og det fører til, at du kan nedskrive varelageret til en lavere værdi.

Det kan sædvanligvis foregå på den måde, at du første år nedskriver værdien med 50 %, derefter 25 % og tredje år med 0 %. Husk, at du skal være i stand til at løfte en bevisbyrde for den tekniske eller økonomiske ukurans. Dit salg af varen skal være faldet meget, ligesom du ikke må have købt nye varer af samme art inden for det sidste år.

Hvordan bogføres nedskrivninger?

Som med alle andre økonomiske forhold i din virksomhed, skal du også dokumentere og bogføre nedskrivningerne. Typisk ved nedskrivninger, der omhandler omsætningsaktiver, vil nedskrivningen ikke påvirke resultatopgørelsen.

Det kommer dog helt an på, hvilken type nedskrivning der er tale om, da der også er eksempler på det modsatte.

Egenkapitalen fortæller i øvrigt, hvor stor selskabets værdi er, efter gælden er trukket fra, mens resultatopgørelsen er et udtryk for virksomhedens omsætning og omkostninger.

Opskrivning af aktiver

Men det omvendte af nedskrivninger kan også lade sig gøre. Det kan nemlig ske, at et aktiv forøger sin værdi. Det kan være, at der opstår en større efterspørgsel efter en given vare, hvor du så vil kunne forvente en varig prisstigning.

Opskrivninger, der overstiger kostpris, bogføres direkte på egenkapital, mens opskrivninger på et allerede nedskrevet aktiv skal bogføres i resultatopgørelsen.

Forskel på nedskrivning og afskrivning

Nedskrivning og afskrivning kan hurtigt komme til at lyde som det samme, men der er en forskel. En nedskrivning er en reducering af et aktivs faktiske værdi fra det ene øjeblik til det andet. 

En afskrivning er derimod en gradvis reducering af et aktivs værdi – fx hvis du har en produktionsmaskine, så mister den hvert år værdi ved at blive brugt, i forhold til, hvad den ville være værd, hvis du skulle sælge den.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram