Spring til indholdet

Sidst opdateret: 08/08/2019

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er en regnskabsmæssig post. Det er en betegnelse for de ting, der bliver investeret i for at drive en virksomhed. Det kan være alt fra en bil til kontorinventar eller et patent. For at et aktiv kan benævnes som et anlægsaktiv, skal det have en forventet brugstid på mere end et år.

I Dinero kan du med få klik oprette dine anlægsaktiver med vores skabelon hertil, som hjælper dig med afskrivninger og overblik over disse.

Hvad er anlægsaktiver?

Aktiver dækker over alt det, som en virksomhed ejer, eller som den har kontrol over. Der findes overordnet set to typer af aktiver: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiv er de aktiver, som virksomheden forventer at bruge eller have nytte af over en længere periode. Når et aktiv har en forventet brugstid eller levetid på mere end et år, så kaldes det for et anlægsaktiv.

Typer af anlægsaktiver

Der findes tre former for anlægsaktiver: Materielle-, Immaterielle– og Finansielle anlægsaktiver

Hvad er materielle anlægsaktiver?

Materiel anlægsaktiv er de ting, som virksomheden selv fysisk råder over. Det kan være en bil, der er blevet købt, eller IT-udstyr eller inventar til et kontor. De materielle anlægsaktiver er de mest almindelige, og de kan findes i enhver type af virksomhed.

Hvad er immaterielle anlægsaktiver?

Immateriel anlægsaktiv er ikke-fysiske aktiver, som en virksomhed råder over. Det er de mere uhåndgribelige ting, som har stor værdi i en virksomhed. Det kan være alt fra goodwill fra kunder til patenter og licenser.

Hvad er finansielle anlægsaktiver?

Finansiel anlægsaktiv er en kategori for sig. Det er alle de pengemæssige aktiver, som en virksomhed kan have investeret i. Det kan eksempelvis være værdipapirer som aktier, obligationer eller langsigtede tilgodehavende fra kreditorer.

Hvad er omsætningsaktiver?

Som vi tidligere har været inde på, så deles aktiver almindeligvis op i to former. Nemlig anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Omsætningsaktiverne har modsat anlægsaktiverne en kort brugstid. De forventes at blive brugt eller realiseret inden for et år. De har altså en relativ kort tidshorisont, mens anlægsaktiverne har en lang tidshorisont. Det er af samme grund, at omsætningsaktiver også går under navnet kortfristede aktiver.

Omsætningsaktiver kan være mange forskellige ting, men typiske eksempler er varebeholdninger, likvide beholdninger eller skyldige beløb hos kreditorer.

Forskellen på et anlægsaktiv og omsætningsaktiv

Det kan være lidt svært at skelne mellem de to former for aktiver. Den primære forskel ligger i brugstiden. Mens  anlægsaktivet har en forventet brugstid på mere end et år, så er omsætningsaktiver af den mere kortsigtede slags, der forventes at blive brugt eller realiseret inden for kun et år.

Omsætningsaktiver er forholdsvis nemme at omsætte, mens det ikke på samme måde er tilfældet med et anlægsaktiv.

Læs om anlægsakartoteket i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?