Opskrivninger

Har du varer på lager, der med tiden er blevet mere værd, kan du opskrive eller øge deres værdi. Det er det, der ligger i termen opskrivning. En opskrivning er det modsatte af en nedskrivning. Her nedskriver eller mindsker du i stedet en eller flere varers værdi.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 24/01/2022


Hvad er opskrivninger?

Opskrivninger er hvis du har aktiver, der er blevet mere værd, vil aktivernes værdi blive opskrevet.
Driver du en virksomhed, vil du med stor sandsynlighed have en række af varer på dit lager. Det kan være alt fra inventar til bøger eller madvarer i form af konserves. Nogle bliver hurtigere omsat end andre, og nogle vil kun befinde sig på dit lager kortvarigt, mens andre kan ligge der over længere tid.

Metoden for værdisætningen af varelageret i dit regnskab, vil være i overensstemmelse med den gældende dagsværdi. Dagsværdien er den værdi, som dine varer er fastsat til at have i dag. Dette vil typisk være købsprisen. Men dagsværdien kan ændre sig på grund af markedets udvikling. Dette kan resultere i en opskrivning af varernes værdi, så de svarer til det aktuelle prisniveau på markedet.

Hvad er en nedskrivning?

Lige så vel som værdien af de varer, du har på lager, kan stige, så kan de også falde i værdi. Er det tilfældet, kan du blive nødt til at lave en nedskrivning. Når du laver en nedskrivning, angiver du i dit regnskab, hvor meget de pågældende varer er faldet i værdi på baggrund af markedets udvikling.

Det er altså en værdiformindskelse, der er årsag til en nedskrivning, mens det er en værdiforøgelse, som kan berettige en opskrivning af dine varers værdi.

Kan alle aktiver opskrives eller nedskrives?

Nej, det kan de ikke. Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle former for aktiver, som du kan opskrive eller nedskrive. Der er forskellige regler for hvilke, og det afhænger af, om du udarbejder dit regnskab i forhold til den internationale regnskabslov eller årsregnskabsloven. Vil du opskrive en vares værdi, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne på området.

Er du ikke selv hundrede procent inde i reglerne for opskrivning eller nedskrivning, kan det være en god idé, at du tjekker op på det med en revisor.

Hvornår må du anvende opskrivninger?

Uanset hvilken regnskabslov, som du følger, er der strikse regler for, hvornår du må anvende henholdsvis opskrivninger eller nedskrivninger. Dine egne subjektive vurderinger bliver ikke anset som gyldige. Der skal objektive vurderinger til, og værdiforøgelsen eller værdiformindskelsen, der ligger til grund derfor, skal både have karakter af at være væsentlig såvel som længerevarende.

Læs mere om varelager og varelagerregulering i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram