Pantebrev

Et pantebrev er et juridisk dokument. Det bliver typisk udstedt i forbindelse med køb af fast ejendom, hvor køber stiller sin ejendom som sikkerhed for långiver, når køber optager lån. Långiver bliver så panthaver.

  • Læsetid: 11 min.

  • Sidst opdateret 27/09/2023


Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev oprettes ved køb af fast ejendom for at sikre, at långiver, som låner pengene til køber, har en sikkerhed for sine penge i form af pant i din ejendom. Har du prøvet at låne penge til et boligkøb, har du med sikkerhed stiftet bekendtskab med det juridiske dokument, som går under navnet pantebrev.

Køber du en bolig, vil du højst sandsynligt optage et boliglån i banken. Banken fungerer altså her som långiver, mens du som køber fungerer som låntager.

For at give banken en sikkerhed for de penge, som du låner, bliver der så oprettet et pantebrev, som bliver tinglyst. Her stiller du så at sige din ejendom som sikkerhed for, at banken får de penge tilbage, som du har lånt til at købe ejendommen. Banken bliver så panthaver i din ejendom.

Afdrager du ikke som aftalt og rettidigt på dit boliglån til banken, kan banken begære tvangsauktion over din ejendom. Det kan banken gøre, fordi banken er panthaver i din ejendom.

Tinglysning af et pantebrev

Et pantebrev skal tinglyses, før det er gyldigt. Opretter du et pantebrev, som du ikke tinglyser, er det altså ugyldigt. Du tinglyser dit pantebrev hos Tinglysningsretten, og det foregår digitalt på www.tinglysning.dk.

Det er ikke gratis at tinglyse, og du skal altid betale for at få tinglyst et pantebrev. Prisen beregnes ud fra en procentsats. Det koster 1,5 % af lånets hovedstol + 1660 kr. at tinglyse et pantebrev.

Findes der forskellige typer af pantebreve?

Ja, det gør der. Der findes fire forskellige former for pantebreve.

Realkreditpantebreve og sælgerpantebreve fungerer på samme måde. De giver begge pant i en ejendom og fungerer som et gældsbrev, hvor køber erkender at skylde penge til realkreditinstituttet/sælgeren. Skadesløsbreve giver bestemt kreditor sikkerhed i en ejendom, og pantebrevet bruges som sikkerhed for fx en kassekredit.

En ejer kan reservere pant i sin ejendom med et ejerpantebrev – og herefter underpantsætte det til fx sin bank. Det bruges som sikkerhed for lån i pengeinstitutter, hvor der er en tinglyst prioritetsstilling. Det indebærer dog ikke i sig selv en pligt til hverken afdrag eller forrentning af et bestemt beløb.

Realkreditpantebreve

Låner du penge hos et realkreditinstitut, vil du normalvis oprette et realkreditpantebrev. Med et realkreditpantebrev medgiver du, at du skylder et givent beløb til realkreditinstituttet, og du giver det på samme tid pant i din ejendom og gør realkreditinstituttet til panthaver i din ejendom.

Ejerpantebrev

Finansierer du et køb af fast ejendom ved at låne penge af eksempelvis din bank, vil der være tale om et ejerpantebrev. Her går du ind og reserverer pant i din ejendom, hvorefter du så at sige underpantsætter det til din bank.

Sælgerpantebreve

Låner du penge til køb af fast ejendom, kan du også låne penge af en anden form for kreditor. Det kan eksempelvis være sælgeren af ejendommen. Et sælgerpantebrev er både dokumentation eller bevis på, at du skylder långiver penge, og at långiver får pant i din ejendom og dermed bliver panthaver. Et sælgerpantebrev kaldes også i nogle tilfælde for et pantebrevslån.

Oftest stillede spørgsmål

Et pantebrev er et dokument, der viser, at der er ydet et lån mod sikkerhed i fx en ejendom. Hvis du vil låne penge, kan du som regel låne dem med sikkerhed i andre aktiver. Det gør du via et pantebrev, så lånegiveren er sikker på at få sine penge, hvis du ikke overholder betingelserne eller ikke kan betale fx renter og afdrag.

Et pantebrev er først gyldigt, når det er blevet tinglyst – hvor der skal betales en tinglysningsafgift.

Et realkreditpantebrev giver pant i en ejendom, samtidig med det også fungerer som et gældsbrev, hvor køber skriver under på, at han skylder et bestemt beløb til realkreditinstituttet. Det bruges fx i forbindelse med hus- og lejlighedskøb.

Der findes helt overordnet fire forskellige slags pantebreve:

  • Realkreditpantebreve – giver pant i ejendom og er samtidig et gældsbrev, hvor køber (af fx en lejlighed eller hus) erkender at skylde realkreditinstituttet penge
  • Ejerpantebreve – ejer af ejendom reserverer pant i sin ejendom og underpantsætter den til fx sin bank (anvendes som regel som sikkerhed for lån i pengeinstitut)
  • Skadesløsbreve – ejer af fast ejendom giver en specifik kreditor sikkerhed i ejendommen, når størrelsen på gæld ikke er endelig fastlagt. Bruges typisk som sikkerhed ifm. en kassekredit og lignende ting
  • Sælgerpantebrev – fungerer på samme måde som et realkreditpantebrev, bortset fra at det her også fungerer som et gældsbrev til sælger (kreditor)

Et pantebrev er først gyldigt, når det er blevet tinglyst. Der er en tinglysningsafgift ifm. tinglysningen.

Et pantebrev i et hus er som regel et realkreditpantebrev eller sælgerpantebrev, hvor der tages pant i huset, samtidig med at køber tilkendegiver at skylde penge til realkreditinstituttet eller sælgeren.

Det kan også være et ejerpantebrev, hvor ejeren har taget pant i huset og herefter underpantsat det til fx sin bank. Det er fx tilfældet, hvis der er stillet sikkerhed for lån i et pengeinstitut med tinglyst prioritetsstilling.

I sjældne tilfælde kan der også være tale om et skadesløsbrev, hvor husejeren giver en specificeret kreditor sikkerhed i ejendommen for ét bestemt engagement – fx en kassekredit.

Et ejerpantebrev bruges typisk som sikkerhed for et lån i banken, hvor der er en tinglyst prioritetsstilling. Det fungerer ved, at ejeren reserverer pant i sin ejendom og herefter underpantsætter den til sin bank som sikkerhed for et lån.

Der er ikke i sig selv pligt til hverken afdrag eller forretning af et bestemt lånt beløb med et ejerpantebrev.

Et privat pantebrev er en aftale mellem en låntager og en långiver, hvor lånegiver låner penge til låntager med pant i fx låntagers ejendom (fx hus eller lejlighed). Et privat pantebrev bruges som regel kun, hvis et ikke er muligt får låntager at låne penge på traditionel vis gennem et realkreditinstitut eller en bank.

Et privat pantebrev ligner på mange måder et sælgerpantebrev, da det både giver pant i en ejendom og fungerer som et gældsbrev, hvor låntager tilkendegiver at skylde långiver et bestemt beløb.

Et negotiabelt pantebrev er alle tinglyste pantebreve, der giver pant i fast ejendom, medmindre der specifikt er indføjet “ikke til ordre” eller lignende forbehold. Dette gælder dog ikke et skadesløsbrev.

Negotiable pantebreve kaldes også for omsætningsbreve, og det er fx gældsbreve, hvor der ikke er angivet, hvem gælden skal betales til (ihændegældsbreve), eller lyder på betaling til ihændehaveren (altså ikke en specifik person).

Du kan se dit pantebrev på www.tinglysning.dk, hvor du blandt andet kan hente tingbogsattester og udskrift af tinglyste dokumenter. Tingbogsattesten viser blandt andet, hvilke pantebreve der er tinglyst på en ejendom.

Forskellen på et pantebrev og et ejerpantebrev er, at der kan være flere forskellige kreditorer på et ejerpantebrev, mens der kun kan være ét lån fra en enkelt kreditor på et almindeligt pantebrev.

Et pantebrev kan aflyses i Den Digitale Tingbog ved at kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på aflysningen. Der findes vejledninger og skabeloner til aflysning af alle typer pantebreve på domstol.dk.

Hvis du vil aflyse et ikke-digitaliseret pantebrev, kan det ske ved indsendelse til Tinglysningsretten pr. post. Her er det vigtigt, at dokumentet er kvitteret til aflysning af kreditor.

Er der tale om aflysning af pant i forbindelse med mortifikation (aflysning af gammelt pantebrev), skal dommen vedhæftes i bilagsbanken.

Pantebreve med pant i fast ejendom lægges som regel i depot til forvaltning hos fx et pengeinstitut eller en advokat.

Skattestyrelsens definition af pantebrev i depot er; “et pantebrev med pant i fast ejendom, som kreditor lægger i depot hos en virksomhed, der som sit erhverv modtager pantebreve for at administrer dem”.

Du opretter et pantebrev ved at tinglyse det i Tingbogen og betale den offentlige tinglysningsafgift.

Grundlæggende er et pantebrev et gældsbrev, hvor der stilles sikkerhed i den ejendom, der købes. Gældsbrevet skal heller ikke tinglyses.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram