Underpant – gennemgang af de forskellige muligheder for pant

Hvis du tager et lån, vil långiveren typisk bede om pant i en fysisk genstand, som er deres sikkerhed for lånet. Det kan fx ske ved, at der tages pant i en genstand, du selv beholder, men hvor rettighederne tinglyses af långiveren. Denne form for pant kaldes underpant, og den gør vi dig klogere på i dette indlæg.


Hvad er underpant?

Underpant er en måde at stille sikkerhed i et lån på. Når du tager et lån, er det meget almindeligt, at långiveren vil sikre sig, at det lånte beløb tilbagebetales – enten ved afdrag eller på anden vis. Långiver må dog også gerne give et lån uden sikkerhed.

Underpant er en form for pantsætning, hvor du som låntager (pantsætteren) beholder en fysisk genstand (pantet), og hvor långiver (panthaveren) har en sikkerhed i genstanden. Det betyder, at hvis der fx tages underpant i bilen, kan du bruge bilen som normalt.

Hvis låneaftalen om tilbagebetaling ikke overholdes, og långiver har underpant i en genstand, kan långiver kræve, at gælden indfries. Det kan fx ske ved, at den fysiske genstand kan komme på tvangsauktion, så långiver kan få sine penge, selvom du ikke har dem.

Der findes som udgangspunkt to former for pant: 

  • Håndpant
  • Underpant 

Underpant er i dag en af de mest anvendte metoder til sikkerhedsstillelse af et lån, hvor håndpant i stedet bruges til at veksle værdigenstande til kontanter. 

Hvad er forskellen på håndpant og underpant?

Forskellen på håndpant og underpant er, at pantsætteren ved underpant kan beholde genstanden, og ved håndpant skal pantet afleveres til panthaveren.

Derudover er der forskellige sikringsakter ved håndpant og underpant. En sikringsakt er en handling, der skal sikre, at pantet er beskyttet over for panthaveren. 

Ved underpant er sikringsakten tinglysningen, som er en offentlig registrering af, at panthaveren har rettighederne over genstanden.

Sikringsakten ved håndpant er derimod rådighedsberøvelse, som betyder, at panthaveren fysisk får råderet over genstanden – og fx kan vælge at sælge den for at få sine penge igen.

Långiver kan både tage håndpant og underpant i genstande og løsøre. Pant i fast ejendom skal dog være underpant, da du ikke kan overdrage en ejendom til panthaveren.

Har du brug for rådgivning?

Vi har et samarbejde med Lexly, så du kan få professionel rådgivning og sparring i forbindelse med underpant af erfarne jurister.
Som Dinero-bruger får du 10% med nedenstående rabatkode:

RABATKODE: dinero20lh

Underpant i løsøregenstande

Det er både muligt at tage håndpant og underpant i løsøre. Løsøre er fysiske genstande, der kan flyttes. Det kan fx være møbler, ure eller cykler. 

Underpant er den mest almindelige form for pant. Ved underpant i løsøre kan långiver få sikkerhed i et lån, uden at du skal overlevere løsøregenstande til panthaveren. Du skal dog selv beholde løsøret, og du må ikke sælge det.

Ved underpant i løsøre skal der laves et løsørepantebrev. Et pantebrev med underpant i løsøre er et juridisk dokument, der giver en sikkerhed for långiver (panthaver).

Et løsørepantebrev skal tinglyses for at være gyldigt. Du tinglyser et pantebrev digitalt hos Tinglysningsretten.

Hvordan tages underpant i bil?

Underpant i bilen betyder, at långiver tager pant i bilen som sikkerhed for et lån. Hvis der tages underpant i din bil, kan du bruge bilen, så længe du overholder låneaftalen med långiver. Når du har tilbagebetalt lånet, vil underpantet i bilen blive aflyst, og tinglysningen vil blive fjernet. 

Hvis du ikke betaler lånet tilbage jf. aftalen, kan låntager kræve din bil, så du ikke længere kan bruge den.

Underpant i biler og andre køretøjer skal tinglyses i Bilbogen, som er et register under Tinglysningsretten om registrering af pant i køretøjer. 

Hvis lånet til din bil er løbende og dermed kan ændre sig over tid, oprettes der et skadesløsbrev. Det er en form for pantebrev, der giver långiver sikkerhed for løbende gæld ved at tage pant i en genstand som fx underpant i bil.

Underpant i kreditkøb er forbudt

Det er ikke lovligt at tage underpant i forbindelse med kreditkøb, når det er en handel mellem en privatperson og en virksomhed, jf. kreditaftaleloven.

Et kreditkøb er et køb, der giver kunden lov til at betale på et senere tidspunkt. Det vil altså sige, at kunden skylder virksomheden penge.

Selvom det ikke er muligt at tage underpant i kreditkøb, kan sælger stille sikkerhed med et ejendomsforbehold. Ejendomsforbehold i kreditkøb betyder, at sælger har ret til at holde varen tilbage, indtil købesummen er betalt. 

Underpant i ejerpantebrev og fast ejendom

Der kan tages underpant i et ejerpantebrev ved at give rettighederne over indholdet i det til banken eller låntageren, indtil lånet er betalt tilbage.

Et ejerpantebrev er et pantebrev, som ejere af fast ejendom opretter, når de stiller sikkerhed for et lån. Det vil altså sige, at der tages underpant i fast ejendom til långiveren.

Ved underpant i ejerpantebrev skal ejerpantebrevet tinglyses, for at det er gyldigt. Der er en tinglysningsafgift ved tinglysning af underpant i fast ejendom. 

Aflysning af underpant i ejerpantebrev

Når et lån er betalt tilbage, kan långiveren frigive sit ejerpantebrev ved at aflyse underpanten i ejerpantebrevet. 

Det gøres hos Tinglysningsretten, som har vejledninger, du kan følge for at aflyse underpant i et ejerpantebrev. Aflysning af ejerpantebrev er gratis, og der skal derfor ikke betales tinglysningsafgift, når du vil aflyse underpanten. 

Hvad er sekundær pant i et ejerpantebrev?

Sekundær pant i et ejerpantebrev er pant i en ejendom, hvor der i forvejen er et ejerpantebrev. 

Panthaveren af den sekundære pant har lavere prioritet end den primære panthaver, når det kommer til salg af ejendommen. Det betyder fx, at den primære panthaver vil være den første til at få det overskydende beløb fra salg af ejendommen.

Oftest stillede spørgsmål

Underpant er en form for pant, der anvendes til at stille sikkerhed for et lån. Ved underpant kan låntager bruge genstanden, men rettighederne tinglyses, så långiver har sikkerhed i genstanden. Hvis låneaftalen ikke overholdes, kan långiver kræve genstanden fra låntageren.

Underpant er den mest anvendte form for pant, da låntageren stadig kan bruge den fysiske genstand. Det er en fordel, at du stadig kan bruge genstanden og ikke skal give den væk til låntageren, hvilket også er en af årsagerne til, at underpant ofte vælges.

Forskellen på håndpant og underpant er, at hele genstanden gives til panthaver ved håndpant, hvor det ved underpant stadig er muligt for pantsætter at bruge genstanden.

Underpant i et ejerpantebrev betyder, at låntageren får rettighederne over ejerpantebrevets indhold, indtil lånet er tilbagebetalt.

For at ejerpantebrevet er gyldigt, skal underpant i ejerpantebrevet tinglyses. Der er en tinglysningsafgift, når underpant ved fast ejendom tinglyses.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram