Skadesløsbrev – det skal du vide om pantebrevet

Når der optages lån, stiller låntageren ofte sikkerhed ved at oprette et pantebrev. Hvis lånet ikke er fast, og derfor kan ændre sig over tid, laves en særlig form for et pantebrev, der kaldes et skadesløsbrev. Du kan i dette indlæg blive klogere på, hvornår du udsteder et skadesløsbrev, hvad der skal indgå, og hvordan du tinglyser det.


Hvad er et skadesløsbrev?

Et skadesløsbrev er et pantebrev, der giver långiver sikkerhed for en løbende gæld ved at tage pant i en genstand. Det kan fx være underpant i en genstand eller fast ejendom. Løbende gæld betyder, at lånet ikke er fast og derfor kan ændre sig over tid. Det kan fx være ved oprettelse af kassekredit i banken.

Der er nogle krav til, hvad der skal stå i et skadesløsbrev. Der skal bl.a. indgå oplysninger, om:

  • Hvad der stilles sikkerhed i – det kan fx være pant i bil eller fast ejendom
  • Hvem, der er debitor og kreditor
  • Maksimumbeløb for gælden

En af fordelene ved at oprette et skadesløsbrev er, at der ikke skal oprettes et nyt pantebrev, hvis der skal lånes flere penge af kreditor

Der er mulighed for gældsudvidelse, hvis maksimumbeløbet ikke er nået. Overstiger gælden dette beløb, har kreditor dog ikke sikkerhed i den del.

Tinglysning af skadesløsbrev

For at et skadesløsbrev er gyldigt, skal det tinglyses. En tinglysning er en offentlig registrering af rettighederne over en pantsat genstand. For at brevet kan tinglyses, skal der altid fastsættes et maksimumbeløb for gælden. 

Tinglysning af skadesløsbreve sker digitalt hos Det Digitale Tinglysningssystem, som er ejet af Tinglysningsretten. Når det er tinglyst, vil rettighederne blive offentliggjort i Tingbogen, som er et offentligt register, der er tilgængeligt for enhver.

Virksomhedspant skal oprettes på et skadesløsbrev 

Virksomhedspant skal oprettes på et skadesløsbrev. Virksomhedspant er en særlig form for pantsætning, hvor der stilles sikkerhed i virksomhedens aktiver ved lån. Der kan stilles sikkerhed i aktiver, som fx varelagre, tilgodehavender eller goodwill

Formålet med virksomhedspant er at give virksomheder mere fleksible lånemuligheder. Du finder vejledninger til, hvordan du opretter virksomhedspant på et skadesløsbrev på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Skadesløsbrev i fast ejendom

Der kan også udstedes et skadesløsbrev i fast ejendom – det vil sige, at der stilles sikkerhed i fast ejendom. Det betyder, at ejeren af en ejendom giver kreditoren sikkerhed i sin bolig, hvis lånet ikke er fast.

Ved lån til køb af fast ejendom er det meget almindeligt, at der stilles sikkerhed i lånet ved at oprette et pantebrev. Hvis størrelsen på lånet ikke er fastlagt, kan et skadesløsbrev anvendes til at stille sikkerhed for kreditor ved lån til fast ejendom. 

Ved lån til fast ejendom er det dog ofte et realkreditpantebrev, der udstedes, da der oprettes et realkreditlån.   

Kan man overdrage et skadesløsbrev ved fast ejendom?

Nej, det kan man ikke. Det er ikke muligt at overdrage et skadesløsbrev ved fast ejendom, da det er en sag mellem långiver og låntager. Hvis du vil optage et nyt lån, skal der udstedes et nyt, som også skal tinglyses.

I et skadesløsbrev kan du dog udvide gælden, hvis maksimumbeløbet ikke er nået endnu. Kreditor stiller sikkerhed for et skadesløsbrev op til dette maksimumbeløb.

Hvad er et skadesløsbrev til kommunen ved ejendomsskat?

Du kan ansøge om at få et lån til betaling af ejendomsskat (grundskyld) hos din kommune.

Hvis der tages et lån til betaling af ejendomsskat, oprettes der et skadesløsbrev til sikkerhedsstillelse af lånet. 

Ved et skadesløsbrev ved ejendomsskat vil kommunen tinglyse det i din ejendom. Du kan låne op til 95% af det, der står i brevet til at betale ejendomsskat.

Der er nogle krav, der skal være opfyldt, før du kan få lån til ejendomsskat af kommunen. Du eller din ægtefælle skal:

  • Være ejer af fast ejendom i Danmark
  • Modtage efterløn
  • Modtage pension
  • Være folkepensionist

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat hos kommunen to gange om året. Lånet skal betales tilbage, når du sælger din ejendom.

Rådgivning til skadesløsbrev

Vi har et samarbejde med Lexly , så du kan få professionel rådgivning og sparring om skadesløsbreve af erfarne jurister.
Som Dinero-bruger får du 10% med nedenstående rabatkode:

RABATKODE: dinero20lh

Oftest stillede spørgsmål

Et skadesløsbrev er et pantebrev, der har til formål at stille sikkerhed for et lån, der ikke er fast. Et skadesløsbrev udstedes, hvis gælden ikke er fast og kan ændre sig. Det skal tinglyses, hvilket foregår digitalt hos Tinglysningsretten.

I dokumentet skal der angives et maksimumbeløb, som gælden ikke kan overstige. Derudover skal der stå, hvad der stilles sikkerhed i, og hvem der er debitor og kreditor.

Et skadesløsbrev til kommunen er et pantebrev, der skal stille sikkerhed for et lån hos kommunen. Du kan optage et lån til betaling af ejendomsskat hos kommunen.

I et skadesløsbrev til ejendomsskat stiller kommunen sikkerhed i din ejendom. Du kan låne op til 95% af det beløb, der står i skadesløsbrevet til betaling af ejendomsskat.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram