Realkredit

Realkredit er et lån, som du optager i forbindelse med køb af fast ejendom. Lånet finansieres gennem salg af obligationer og er fast del af at købe bolig i Danmark. Som regel er renten tillige meget lavere end på ordinære lån.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 12/03/2024


Hvad er realkredit?

Det er en omstændig proces at købe bolig i Danmark, og du kan måske få brug for et realkreditlån. Du får et realkreditlån gennem et realkreditinstitut, der tager pant i din bolig for det lånte beløb. Det vil sige, at det er din ejendom, der bliver stillet som sikkerhed for lånet.

Derfor er det også kun i forbindelse med faste ejendomme, at du kan optage sådan et lån. Du kan optage et realkreditlån, hvis du vil købe en ejendom, eller hvis du vil renovere en, du har.

Du kan maksimalt låne 80 % af købesummen i realkredit. Af de resterende 20 % kan du finansiere op til 15 % med et banklån. De sidste 5 % kan ikke finansieres ved et banklån. Her skal det nævnes, at det er blevet mere og mere normalt, at bankerne kræver, at du selv er i stand til at lægge en sum og altså ikke kan låne til fuld og endelig finansiering.

Hvis der er tale om sommerhuse eller fritidshuse gælder i øvrigt andre regler. Her er det kun 75 % af købesummen, du kan få finansieret med realkredit.

Sådan finansieres et boligkøb med realkredit

Når du ønsker at optage et realkreditlån i forbindelse med køb af bolig eller måske renovering af din eksisterende, er det din bolig, som du stiller til sikkerhed for lånet. I yderste konsekvens kan det betyde, at realkreditinstituttet kan overtage din bolig, hvis du ikke betaler, hvad du skal.

Der er forskel på et traditionelt banklån og et realkreditlån.

Ved optagelse af banklån, tærer du på bankens egen kredit. Mens et realkreditlån er indrettet på en lidt anden måde. Beløbet, som du låner i den forbindelse, skaffer realkreditinstituttet ved at sælge obligationer til investorer.

Det betyder også, at renten på realkredit kan variere meget. Fx har renten været lav de seneste år, hvilket betyder, at det har været billigere at låne penge til fast ejendom.

I øvrigt adskiller realkredit sig også fra banklån på den måde, at de har en meget lang tilbagebetalingstid på typisk 30 år. Afhængigt af låneformen betaler du af på lånet hver måned i forbindelse med dine afdrag. Det betyder, at realkreditinstituttets mængde af pant i din bolig efterhånden bliver mindre, såfremt du ikke optager nye lån eller boligens pris falder. Dermed opbygger du friværdi, som du kan anvende til for eksempel forbedringer eller forbrug.

Hvilket lån skal du vælge?

Der findes mange forskellige realkreditlån, som blandt andet adskiller sig fra hinanden i forhold til løbetid, rente og afdragsfrihed. Du skal altså som det første tænke over, hvor lang tid du ønsker, at lånet skal løbe. Det afhænger igen af dine muligheder og din finansielle stilling. Annuitetslån er et eksempel på en form for lån, der ofte anvendes ved realkreditlån.

Herefter skal du overveje, om du ønsker et lån, der har en fast eller en variabel rente. Med den faste rente får du ingen overraskelser, og du ved hele tiden nøjagtigt, hvad du skal betale. Med den variable rente er det lidt sværere at forudse, hvor meget du skal betale. Her kan ydelsen nemlig svinge alt efter markedet, hvilket både kan være en fordel og en ulempe.

Du kan også få et realkreditlån med afdragsfrihed. Det vil de første år give dig en meget lav ydelse, hvor du kun skal betale renter. Men alting har en ende, og du skal huske på, at også dette lån skal betales tilbage.

Sådan bogfører du banklån i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram