Virksomhedspant

En virksomhed kan pantsætte en del af sine aktiver og dermed få bedre muligheder for at opnå finansiering, få kredit hos leverandører eller låne penge i banken. Det er ikke alle aktiver, der kan bruges som virksomhedspant.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2022


Hvad er virksomhedspant?

I 2006 blev reglerne ændret for erhvervsvirksomheder, så disse fik lettere adgang til og mulighed for at stille sikkerhed, når der opstod behov for finansiering og banklån. Denne lånemulighed kaldes for virksomhedspant, og essensen er den, at virksomheden kan pantsætte aktiver. Både aktiver, som virksomheden allerede ejer og også i fremtiden erhverver.

Hvilke aktiver kan indgå i virksomhedspant?

Virksomhedspant er i øvrigt flydende pant, og det betyder blandt andet, at virksomheden godt må udskille aktiverne i forhold til driften af selvsamme virksomhed. Når du driver en virksomhed, har du sandsynligvis en række af aktiver. Og med hensyn til virksomhedspant kan følgende aktiver patenteres:

Via disse aktiver har den pågældende virksomhed nu mulighed for at stille en sikkerhed for eksempelvis et lån i en bank eller kredit hos en leverandør. Men du kan naturligvis også bruge denne sikkerhedsstillelse, hvis du af andre årsager har brug for at finansiere noget i din virksomhed.

Virksomhedspantet udgør i øvrigt en god sikkerhed for panthaver – det kunne være virksomhedens bank – da virksomhedspantet (hvis pantet er i varelageret) omfatter alt, hvad virksomheden har både nu og i fremtiden. Dertil skal du huske på, at pantet er flydende. Det vil sige, at det hele tiden skiftes ud og erstattes af nye varer.

Det begrænsede virksomhedspant

Udover det almindelige, så skal vi også nævne det begrænsede virksomhedspant. Her er der tale om et såkaldt fordringspant, og det omfatter udelukkende virksomhedens kundetilgodehavender for salg af varer og tjenesteydelser. I forhold til den gamle fakturabelåning skal der ikke gives meddelelse til kunderne om fordringspant, og det er naturligvis med til ikke at skabe unødig uro omkring virksomheden.

Hvilke fordele er der?

Som nævnt i tidligere afsnit er virksomhedspant en let måde for en virksomhed at rejse penge på. Men der er en yderligere fordel, som vi lige vil nævne. Hvis du eksempelvis er virksomhedsejer/hovedaktionær i en virksomhed, kan du via virksomhedspant blive frigjort for den personlige hæftelse over for en bank, som du indtil da har haft.

I øvrigt giver virksomhedspant dig også mulighed for – hvis virksomheden går nedenom og hjem  – at få væsentlige aktiver ud af virksomheden uden om øvrige kreditorer, såfremt du indfrier den forpligtelse du har med hensyn til kaution over for din bank. Denne manøvre kræver, at du som kautionist over for banken selv indtræder i et virksomhedspant eller et fordringspant.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram