Annuitetslån – formler, eksempler og beregnere

Der findes forskellige former for lån, og der er flere forhold, der har betydning for, hvilken type der passer til dig og din økonomi. Den mest udbredte form for lån er dog annuitetslån. Her betales den samme ydelse hver termin i hele lånets periode. Vi giver dig her viden om, hvad et annuitetslån er, og hvordan du beregner relevante tal til et sådant lån.


Hvad er et annuitetslån?

Et annuitetslån er en form for lån, hvor låntager betaler den samme ydelse hver termin gennem hele lånets løbetid. Terminen er den periode, lånet skal betales i og kan fx være måneder, kvartaler eller år. Løbetiden er den samlede periode, lånet løber over og dermed den samlede periode, lånet skal tilbagebetales over.

Selvom ydelsen på et annuitetslån er den samme, vil rente og afdrag på lånet ændre sig over tid. I lånets tilbagebetalingsperiode falder renten over tid, mens afdraget bliver større. Udgifterne for lånet er derfor kendte af låntageren i hver termin. 

Et annuitetslån er en udbredt form for lån for både privatpersoner og virksomheder. Det anvendes særligt ved lånetyper som banklån og realkreditlån, men ses også i andre sammenhænge.

Annuitetslånet er opbygget af flere elementer

For at få en bedre forståelse af de forskellige elementer, der indgår i et annuitetslån, er nogle af begreberne forklaret her:

 • Hovedstol – det samlede beløb, der lånes. Det er lånebeløbet + lånets stiftelsesomkostninger.
 • Ydelse – beløbet, låntager skal betale i hver termin
 • Termin – perioden, hvor ydelsen skal betales
 • Løbetid – tilbagebetalingstiden (den samlede periode, lånet løber over)
 • Rente – den del af ydelsen, der betales for at låne penge
 • Afdrag – den del af ydelsen, der betales for at nedbringe gælden

Ovenstående elementer er vigtige at kende til, men der kan være flere relevante begreber i forbindelse med et annuitetslån og gæld generelt..

Fordele og ulemper ved et annuitetslån

Der er naturligvis forskellige fordele og ulemper ved annuitetslån, som låntager med fordel kan overveje. Det er forskelligt fra situation til situation, hvilken form for lån der passer bedst. Vi har derfor samlet et overblik over fordele og ulemper ved annuitetslån, du kan bruge.   

Fordele ved annuitetslån:

 • Ydelsen er fast for hver termin, så du ved, hvad der skal betales hver måned
 • Det er nemmere at lægge et budget, da ydelsen er fast, og der ingen uforudsigelige udgifter er
 • Med en fast rente på annuitetslån ved du altid, hvor stor en del af ydelsen, der er renter og afdrag

Ulemper ved annuitetslån:

 • Lånet skal først tilbagebetales over lang tid, så det tager tid at nedbringe sin gæld
 • I begyndelsen går en større del af ydelsen til renter end til afdrag
 • Det er et mindre fleksibelt lån, da det ikke er muligt at betale gælden hurtigere uden yderligere omkostninger, da ydelsen er fast hver måned.

Hvis du står og skal optage et annuitetslån, er det altid en god idé at overveje, om lånet passer til dig ud fra de plusser og minusser, der er forbundet med det.  

Forskellige lån – stående lån og serielån vs. annuitetslån 

Der findes mange forskellige slags lån, og det er særligt tilbagebetalingsmetoden, der adskiller dem. Annuitetslån er den mest almindelige form for lån, men serielån og stående lån er eksempler på andre lån, der er udbredte. 

Serielån

Et serielån er et lån, hvor ydelsen på lånet varierer hver termin. Det er det samme beløb, der afdrages, men renten for hver termin er faldende, og derfor falder ydelsen også over tid.  Lånet tilbagebetales altså ved, at hovedstolen bliver mindre, når ydelsen bliver mindre.     

En af fordelene ved et serielån er, at renten bliver mindre hver termin, og derfor tilbagebetales lånet ofte også hurtigere. Det er dog dyrt at optage et serielån i begyndelsen af lånet, hvor ydelsen er på sit højeste.

Stående lån

Ved et stående lån afdrages der ikke, men hele lånets hovedstol betales derimod tilbage, når perioden udløber. Der betales dog stadig rente hver termin.

Et stående lån er ofte et billigt lån, og låntageren har ofte et højere rådighedsbeløb hver måned. Det kan derfor være en god løsning for nystartede virksomheder, der har behov for høj likviditet, hvor lånet først tilbagebetales senere.

Der er dog en vis risiko forbundet med stående lån, da det er hele summen, der skal tilbagebetales, når perioden udløber. Det stiller krav til, at alle pengene er til rådighed i lånets sidste periode.

Sammenligning af forskellige former for lån

Der findes forskellige former for lån, og forskellen på lånene er, hvordan ydelsen, afdrag og renten ændrer sig. I tabellen nedenfor får du et overblik over forskellen på de forskellige former for lån.

AnnuitetslånSerielånStående lån
Ydelse pr. terminSammeFaldendeIngen
AfdragStigendeSammeIngen
RenteFaldendeFaldendeSamme

Ovenstående sammenligning af forskellige former for lån er værd at have med i overvejelserne, inden der optages et lån. 

Formler til beregning af annuitetslån 

Når du skal beregne ydelsen eller hovedstolen på et lån, er der flere formler, der er gode at kende. De to formler herunder viser, hvordan du finder hovedstolen, når du kender ydelsen, og hvordan du finder ydelsen, hvis du kender hovedstolen.

Hvis du kender lånets ydelse (y), rente (r) og antal terminer (n), kan du finde lånets størrelse dvs. hovedstolen (A0) . Du kan bruge følgende formel til at beregne hovedstolen:

Formel til beregning af hovedstolen på et annuitetslån. Ydelse gange en minus renten delt med renten.

Hvis du derimod kender størrelsen på hovedstolen (A0), samt renten (r ) og antal terminer (n), kan du beregne ydelsen pr. termin (y) ved at anvende nedenstående formel:

Formel til beregning af ydelse på et lån. Hovedstolen ganges med renten og divideres med en minus renten opløftet i antal perioder.

Herefter kan du blot indsætte tallene på de forskellige pladser i ligningen og beregne ydelsen eller hovedstolen på annuitetslånet. 

Annuitetslån-beregner – kalkulator til beregning af ydelse

I stedet for at bryde hovedet med ovenstående formler, kan du også lade os beregne dem for dig.

Vi har nemlig lavet en skabelon til dig, hvor hvor du bare skal indtaste lånets størrelse, antal terminer og renten, du kan få på lånet. Så beregner vi ydelsen, så du har en idé om, hvad der skal tilbagebetales i den pågældende termin.

Skabelon til beregning af ydelsen på et annuitetslån: Få en skabelon til Excel. Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Hvordan er udviklingen af renten og afdrag på et annuitetslån?

Annuitetslånets ydelse består af renten og afdraget over hele lånets løbetid, og den er konstant i alle lånets terminer. Renten på et annuitetslån er, som tidligere nævnt, faldende over løbetiden. 

Renten udgør en større andel af ydelsen end afdraget i starten af tilbagebetalingsperioden. I slutningen af løbetiden vil lånets afdrag derimod udgøre en større andel af ydelsen end renten. 

På nedenstående figur ser du, hvordan et annuitetslån er bygget op, og hvordan forholdet mellem lånets rente og afdrag ændres over tid.

Grafik af opbygning af annuitetslån, hvor rentebeløbet stiger over tid og afdragsbeløbet falder.

Renten falder over lånets løbetid, hvorimod afdraget stiger, og gælden bliver dermed mindre over tid. Ydelsen er den samme over hele perioden.    

Renten på et annuitetslån kan være varierende eller fast

Renten på et annuitetslån kan enten være fast eller variabel. Der er fordele og ulemper ved at vælge en fast eller variabel rente på et annuitetslån. Ved en fast rente kender låntageren renten over hele løbetiden og ved derfor altid, hvor stor en del af ydelsen, der går til renter og afdrag. 

En variabel rente er mere risikabel og usikker, da den er mere uforudsigelig og varierer, som navnet antyder. Selvom renten er variabel, er ydelsen ved et annuitetslån den samme, og derfor ved låntager stadig, hvad der skal betales. 

Ved en variabel rente kan det dog ikke altid vides med sikkerhed, hvor stor en del af ydelsen, der er afdrag og renter. Et lån med en variabel rente er dog ofte billigere end et lån med en fast rente. 

Formel til beregning af restgæld på et annuitetslån

Restgælden på et lån er den del af gælden, låntager mangler at betale tilbage på et givet tidspunkt. Det er det beløb, du har lånt, når afdraget er fratrukket. Restgælden er dermed nul, når løbetiden er ovre, og lånet er fuldt tilbagebetalt.

Restgælden på et annuitetslån beregnes derfor ved at trække afdraget fra hovedstolen:

Formel til beregning af restgæld. Hovedstolen minus afdrag.

Vi har lavet en beregner, hvor du finder din restgæld. Du skal blot indtaste hovedstolen, renten og ydelsen.

Hvis du ikke kender ydelsen, kan du med fordel anvende skabelonen til beregning af ydelsen, du finder længere oppe.

Eksempel på annuitetslån – sådan beregner du det

Du får her et eksempel på et annuitetslån, så du kan se, hvordan ydelsen beregnes. Du optager et lån på 200.000 kr. til en rente på 5%. Lånet skal tilbagebetales på 5 år, og der skal betales en ydelse hvert halve år.

Spørgsmålet er, hvor meget du skal betale hver termin – altså ydelsen. Det finder vi ud af nedenfor.

Hovedstolen (A0): 200.000

Rente (r): 5%

Løbetid: 5 år

Terminer i alt (n): 10 (der betales en ydelse to gange om året over fem år, og derfor er der 10 perioder, hvor du skal betale, fordi  5 * 2 = 10)

Til at bestemme den faste ydelse (y), der skal betales i hver af de 10 terminer (n), bruger vi denne formel:

Formel til beregning af ydelse på et lån. Hovedstolen ganges med renten og divideres med en minus renten opløftet i antal perioder.

Hvis vi indsætter tallene fra eksemplet, får vi følgende regnestykke: 

Eksempel på beregning af ydelse. Hovedstolen er 200.000, renten er 5 procent og antal terminer er 10. Her vil ydelsen være 25.900.

Det vil sige, at du skal betale 25.901 kr. to gange om året. Da der er 10 terminer, skal ydelsen betales 10 gange i hele lånets løbetid.

Du kommer derfor til at betale 259.010 kr. tilbage for at låne 200.000 kr.

Amortisationstabel på et annuitetslån

Ved optagelse af et lån opstilles typisk en amortisationstabel eller -plan, så der skabes et overblik over lånet. 

En amortisationstabel for et annuitetslån er en tabel, der viser, hvordan annuitetslånet afvikles. Tabellen giver bl.a. et overblik over, hvor meget du skal betale i rente og afdrag på forskellige tidspunkter af lånets løbetid. 

En amortisationstabel giver et overblik over, hvordan et lån er opbygget. Den viser bl.a. det samlede beløb, som låntageren skal betale, når hele lånet er tilbagebetalt, og det kan være en nyttig oplysning at budgettere ud fra.

Her ses et eksempel på en amortisationsplan med udgangspunkt i eksemplet tidligere.

amortisationstabel

Det er en god idé at lave en amortisationsplan i Excel. Hvis du vil lave den selv, kræver det, at du kender til de forskellige formler til beregning af rente, afdrag og ydelse. 

Vi har lavet en skabelon til en amortisationstabel på et annuitetslån, hvor alle formler er sat op i Excel. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste hovedstol, rente, løbetid og antal terminer. Du kan hente skabelonen lige her.

Skabelon til amortisationstabel: Få en skabelon til Excel. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Oftest stillede spørgsmål

Et annuitetslån er et lån, hvor ydelsen, der betales i hver termin af lånets løbetid, er den samme. Det vil sige, at låntageren altid ved, hvad der skal betales. Renten på lånet falder over tid, og afdraget stiger, men ydelsen vil altid være den samme hver termin.

En fordel ved et annuitetslån er, at du altid ved, hvad der skal betales tilbage, og det gør det derfor nemmere at lave et budget som låntager.

For at beregne ydelsen, der skal betales i hver termin, anvendes en formel. Her skal hovedstolen, det vil sige lånebeløbet, kendes. Derudover skal renten og lånets løbetid også være kendt. Lånets løbetid er den tid, låntager har til at afvikle lånet.

Til beregning af ydelsen, der betales hver termin, anvendes ofte en amortisationsplan, der viser, hvordan afviklingen af lånet skal foregå. Her beregnes størrelsen på renten og afdraget også for hver termin

Forskellen på et annuitetslån og et serielån er, at der på et annuitetslån betales en fast ydelse hver termin, og det gør der ikke på et serielån. Ved et serielån falder ydelsen for hver termin, og derfor er ydelsen på et serielån mere uforudsigelig end et annuitetslån.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram