Saldobalance

En saldobalance er en oversigt over alle de konti, som findes i bogholderiet. Husk, at du altid skal føre lige store beløb i kredit og i debet. På den måde giver saldobalancen altid den samme sum i både kredit og debet.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 11/08/2023


Hvad er en saldobalance

Hvad er en saldobalance?

En saldobalance er en oversigt over virksomhedens konti for en bestemt periode. Når du har en virksomhed, kan du altså med en saldobalance producere en statusrapport over dine konti. Du får én oversigt, som viser saldoen for den gældende konto.

Det er nemlig sådan, at enhver virksomhed har forskellige konti, som har hvert deres formål, og som dækker varierende aktiviteter. Nogle gange kan du komme til at stå i en situation. Hvor du løbende vil holde øje med den enkelte konto, og her kan du så lave statusrapporten eller saldobalancen.

Hvad skal saldobalancen indeholde?

Når en saldobalance således indeholder en oversigt over alle konti i virksomhedens bogholderi – altså alle de konti, som er oprettet i virksomhedens kontoplan – kan den give dig information om saldoen på bogholderiets konto. Dette omhandler ens resultatopgørelse og balance.

Du skal dog være opmærksom på, at saldobalancen kun angiver saldoens samlede størrelse. Hvorvidt saldoen er i debet eller kredit. Den indeholder altså ikke en præcis oversigt over de transaktioner, som du har foretaget

Har du behov for at få vist en saldobalance?

Det kan naturligvis variere fra virksomhed til virksomhed i hvor høj grad, som du har behov for at have et overblik over din saldobalance. Du skal huske på, at saldobalancen ikke er påkrævet ved lov og derfor udelukkende er tænkt som et hjælpemiddel til hurtigt at danne dig et overblik.

Husk i øvrigt på, at der – trods visse ligheder – er en afgørende forskel på din resultatopgørelse og din saldobalance, hvor sidstnævnte nemlig også viser balancen for virksomhedens aktiver og passiver. Ikke desto mindre kan du bruge saldobalancen, når du skal lave din årsopgørelse. Resultaterne fra saldobalancen bliver nemlig til det kommende regnskabsårs primoposteringer.

Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse er en opgørelse over alle de indtægter, som din virksomhed har haft i årets løb, og alle de omkostninger, som din virksomhed også har haft. Den giver dig derfor et billede af virksomhedens overskud der i sidste ende påvirker egenkapital.

Når regnskabsåret er ovre, og du udarbejder din resultatopgørelse, kommer du først frem til et resultat før skat. Når skatten er trukket fra, har du årets resultat. Altså det endelige tal på hvordan regnskabsåret er gået alt i alt.

Mange virksomheder vælger at få en revisor til at udarbejde deres regnskab og dermed også deres resultatopgørelse. Det er op til dig selv, hvorvidt du selv vil kaste dig ud i bogføringen  eller om du hellere vil lægge dit regnskab i professionelle hænder. Alternativt kan du også selv udarbejde det, men få en professionel til at kigge det igennem for eventuelle fejl eller misforståelser.

Download skabelon til saldobalance (Excel)

Skabelon til saldobalance: Få en gratis skabelon til Excel. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Spørgsmål & svar

Hvad er en saldobalance?

En saldobalance er en statusrapport over dine konti. Du får simpelthen én oversigt, som viser saldoen for den gældende konto.

Hvad er formålet med at opstille en saldobalance?

At lave en saldobalance er fuldt frivilligt, men formålet kan være, at bruge den, når du laver din årsopgørelse.

Hvad viser en saldobalance?

En saldobalance viser en statusrapport over dine konti. Du får simpelthen én oversigt, som viser saldoen for den gældende konto.

Hvordan laver man saldobalance?

Du lister alle dine konti, og lister samtidig saldoen for de pågældende konti. Det er ikke lovpligtigt, og der er derfor heller ikke én bestemt måde at gøre det på.

Hvad bruges en saldobalance til?

At lave en saldobalance er fuldt frivilligt, men den kan bruges, når du laver en årsopgørelse – det vil nemlig blive primoposteringerne.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram