Samarbejdsaftale

En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale, altså kontrakt, mellem mindst to parter, ifm. indgåelse af et samarbejde. Aftalen laver man for at undgå usikkerhed og tvivlsspørgsmål omkring samarbejdet.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 20/09/2023


Hvad er en samarbejdsaftale?

En samarbejdsaftale er en kontrakt, mellem to eller flere parter, der indgår i et samarbejde. Formålet med at lave samarbejdsaftalen, er at de implicerede parter, kender til rettighederne og forpligtelserne i aftalen.

Aftalen sikrer at parterne blandt andet får afklaring, omkring de ydelser eller produkter, der skal leveres og eksempelvis yderligere aftale omkring lønnen.

Hvem laver man samarbejdsaftalen med?

Det vil ofte være leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere som man indgår en skriftlig samarbejdsaftale med. Altså nogle som du indgår i et samarbejde med og som du ønsker at have en skriftlig tilkendegivelse omkring samarbejdets indhold og rammer.

Hvorfor lave samarbejdsaftalen?

Det er en god ide at lave samarbejdsaftalen, for at undgå usikkerhed og tvivlspørgsmål, omkring hvad der faktisk er aftalt.

Aftalen vil give et fast sæt spilleregler og i vil på den måde undgå mange tvister, da disse eventuelle tvister, vil kunne løses ud fra samarbejdsaftalen. Desuden vil der være større chance for at få det bedste ud af samarbejdsaftalen, ved få klarlagt de helt rigtige retningslinjer, samt arbejdsgange.

Det vil give begge parter de bedste arbejdsbetingelser for at få det ønskede ud af samarbejdet. Det handler med andre ord altså om at sætte de bedste mulige rammer for samarbejdet, både for dig selv og din kommende samarbejdspartner.

Skabelon

En skabelon til samarbejdsaftalen kan blandt andet indeholde følgende:

  • Formål
  • Omfang
  • Forpligtelser
  • Betaling

Formål

Samarbejdsaftalens formål bør indgå som et af de første punkter i aftalen. Her kan der stå noget om formålet, samt hvad baggrunden for aftalen er. 

Derudover kan det også være en god ide at beskrive, hvem samarbejdet vedrører, hvordan det skal foregå og hvem det gavner. 

Omfang

I dette punkt kan der stå noget om, hvad der forventes af samarbejdsparterne. Det kan eksempelvis være, hvad parterne hver især skal levere og hvor ofte de skal mødes. Der kan også stå noget om varigheden af aftalen, hvis den strækker sig over en bestemt tidsperiode.

Derudover kan punktet indeholde noget om rammerne for, hvordan samarbejdet skal forløbe, samt hvem der skal stå for at lede og organisere samarbejdet. 

Forpligtelser

Parterne i en samarbejdsaftale er underlagt en række forpligtelser overfor hinanden, som er vigtige at have med i aftalen.

Her kan der stå noget om, hvilke forventninger parterne har til hinanden. Det kan være forventninger til levering af varer eller betaling fra kunder.  

Betaling

Vilkår for betaling bør også indgå i aftalen. I dette punkt kan det angives, hvornår og hvordan betalingen skal ske. Det kan eksempelvis være, om betalingen skal ske kontakt, med betalingskort eller på andre måder. 

Derudover kan prisen på ydelser eller varer også indgå i dette afsnit.

Download gratis samarbejdsaftale skabelon

Skabelon til samarbejdsaftale: Få en skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Hvilke andre aftaler er relevante?

I forbindelse med indgåelsen af samarbejdet og udfærdigelsen af samarbejdsaftalen, kan det være en god idé at tilføje en fortrolighedsaftale, som et tillæg til aftalen.

En fortrolighedsaftale betyder at I begge skriver under på at de oplysninger og informationer i udveksler gennem samarbejdet, ikke må deles med andre hverken før eller efter endt samarbejde. Det er altså et tillæg som kan give endnu bedre rammer for samarbejdet og anbefales derfor også at være en del af aftalen.

Spørgsmål & svar

Hvad er en samarbejdsaftale?

En samarbejdsaftale, er en kontrakt, som indgås mellem to eller flere partner, når de indgår i et samarbejde.

Hvad hedder samarbejdsaftale på engelsk?

Hvis du læse mere om samarbejdsaftale på engelsk, kan du bruge “cooperation agreement” eller “collaboration agreement”.

Se også konsulentaftale

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram